SFS 2021:231 Lag om ändring i lagen (2021:54) om stöd vid korttidsarbete i vissa fall

SFS2021-231.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:BCDGEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:LERMXC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:LERMXC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:13px;line-height:16px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft114{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i lagen (2021:54) om st�d vid korttidsarbete i </b></p> <p style="position:absolute;top:269px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>vissa fall </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 25 mars 2021 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 911 �� lagen (2021:54) om st�d vid <br/>korttidsarbete i vissa fall ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:430px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>9 �</b> F�r st�dm�nader under perioden 1 januari30 juni 2021 f�r en arbets-<br/>tagares arbetstidsminskning, ut�ver vad som f�ljer av 12 � lagen (2013:948) <br/>om st�d vid korttidsarbete, uppg� till 80 procent av ordinarie arbetstid. </p> <p style="position:absolute;top:511px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>10 �</b>2 F�r st�dm�nader under perioden 1 januari30 juni 2021 ska, vid <br/>till�mpning av 13 � lagen (2013:948) om st�d vid korttidsarbete, l�ne-<br/>minskningen uppg� till </p> <p style="position:absolute;top:573px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft112">1. 4 procent av ordinarie l�n, om arbetstidsminskningen �r 20 procent,<br/>2. 6 procent av ordinarie l�n, om arbetstidsminskningen �r 40 procent,<br/>3. 7,5 procent av ordinarie l�n, om arbetstidsminskningen �r 60 procent,</p> <p style="position:absolute;top:634px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">eller </p> <p style="position:absolute;top:654px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">4. 12 procent av ordinarie l�n, om arbetstidsminskningen �r 80 procent.</p> <p style="position:absolute;top:695px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>11 �</b>3 F�r st�dm�nader under perioden 1 januari30 juni 2021 ska, vid <br/>till�mpning av 17 � andra stycket lagen (2013:948) om st�d vid korttids-<br/>arbete, prelimin�rt st�d l�mnas med ett belopp som motsvarar 98,6 procent <br/>av underlaget ber�knat enligt 17 � f�rsta stycket samma lag. </p> <p style="position:absolute;top:799px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 29 mars 2021. </p> <p style="position:absolute;top:840px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:880px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">MAGDALENA ANDERSSON </p> <p style="position:absolute;top:901px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft112">Johanna Mihaic <br/>(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1108px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">1 Prop. 2020/21:121, bet. 2020/21:FiU44, rskr. 2020/21:229. <br/>2 �ndringen inneb�r bl.a. att andra stycket tas bort. <br/>3 �ndringen inneb�r bl.a. att andra stycket tas bort. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:683px;white-space:nowrap" class="ft19"><b> 2021:231 </b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft114">Publicerad <br/>den</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft111"> 26 mars 2021 </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (2021:54) om st�d vid korttidsarbete i

vissa fall

Utf�rdad den 25 mars 2021

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 911 �� lagen (2021:54) om st�d vid
korttidsarbete i vissa fall ska ha f�ljande lydelse.

9 � F�r st�dm�nader under perioden 1 januari30 juni 2021 f�r en arbets-
tagares arbetstidsminskning, ut�ver vad som f�ljer av 12 � lagen (2013:948)
om st�d vid korttidsarbete, uppg� till 80 procent av ordinarie arbetstid.

10 �2 F�r st�dm�nader under perioden 1 januari30 juni 2021 ska, vid
till�mpning av 13 � lagen (2013:948) om st�d vid korttidsarbete, l�ne-
minskningen uppg� till

1. 4 procent av ordinarie l�n, om arbetstidsminskningen �r 20 procent,
2. 6 procent av ordinarie l�n, om arbetstidsminskningen �r 40 procent,
3. 7,5 procent av ordinarie l�n, om arbetstidsminskningen �r 60 procent,

eller

4. 12 procent av ordinarie l�n, om arbetstidsminskningen �r 80 procent.

11 �3 F�r st�dm�nader under perioden 1 januari30 juni 2021 ska, vid
till�mpning av 17 � andra stycket lagen (2013:948) om st�d vid korttids-
arbete, prelimin�rt st�d l�mnas med ett belopp som motsvarar 98,6 procent
av underlaget ber�knat enligt 17 � f�rsta stycket samma lag.

Denna lag tr�der i kraft den 29 mars 2021.

P� regeringens v�gnar

MAGDALENA ANDERSSON

Johanna Mihaic
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2020/21:121, bet. 2020/21:FiU44, rskr. 2020/21:229.
2 �ndringen inneb�r bl.a. att andra stycket tas bort.
3 �ndringen inneb�r bl.a. att andra stycket tas bort.

SFS

2021:231

Publicerad
den

26 mars 2021

;