SFS 2021:233 Förordning om ändring i förordningen (2021:208) om omsättningsstöd till handelsbolag för mars 2020–februari 2021

SFS2021-233.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:21px;font-family:BCDGEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:BCDHEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;font-family:TJHUUW+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:TJHUUW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:MVHFHK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;font-family:BCDHEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft24{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:16px;font-family:LWYIJB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft33{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i f�rordningen (2021:208) om </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>oms�ttningsst�d till handelsbolag f�r mars 2020februari </b></p> <p style="position:absolute;top:292px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>2021 </b></p> <p style="position:absolute;top:330px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 25 mars 2021 </p> <p style="position:absolute;top:371px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110">Regeringen f�reskriver att 12, 15, 21 och 25 �� f�rordningen (2021:208) om <br/>oms�ttningsst�d till handelsbolag f�r mars 2020februari 2021 ska ha <br/>f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:473px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>12 �</b> St�det ska minskas med belopp som handelsbolaget f�tt eller kommer <br/>att f� i </p> <p style="position:absolute;top:514px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. f�rs�kringsers�ttning, skadest�nd och annan liknande ers�ttning f�r</p> <p style="position:absolute;top:534px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">s�dan f�rlorad oms�ttning som st�det ber�knas p�, </p> <p style="position:absolute;top:555px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2. st�d enligt f�rordningen (2020:237) om statligt st�d n�r vissa</p> <p style="position:absolute;top:575px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110">lokalhyresg�ster f�tt rabatt p� hyran om st�det l�mnats f�r den st�dperiod <br/>ans�kan avser, eller </p> <p style="position:absolute;top:616px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">3. st�d enligt f�rordningen (2020:246) om statligt st�d f�r</p> <p style="position:absolute;top:636px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110">kulturevenemang som har st�llts in eller skjutits upp med anledning av <br/>spridningen av sjukdomen covid-19 om st�det l�mnats f�r den st�dperiod <br/>ans�kan avser. </p> <p style="position:absolute;top:698px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">St�det ska �ven minskas med st�dbelopp som handelsbolaget tagit emot </p> <p style="position:absolute;top:718px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110">f�r motsvarande st�dperiod enligt f�rordningen (2020:552) om <br/>omst�llningsst�d f�r mars och april 2020, f�rordningen (2020:838) om <br/>omst�llningsst�d f�r majjuli 2020 eller f�rordningen (2021:126) om <br/>omst�llningsst�d f�r augusti 2020april 2021. </p> <p style="position:absolute;top:820px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>15 �</b> En ans�kan om st�d ska inneh�lla f�ljande uppgifter: </p> <p style="position:absolute;top:841px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. de fysiska och juridiska personer som �r del�gare i handelsbolaget per</p> <p style="position:absolute;top:861px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">den 28 februari 2021, </p> <p style="position:absolute;top:881px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2. handelsbolagets nettooms�ttning under det r�kenskaps�r som avslutats</p> <p style="position:absolute;top:902px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">den 31 december 2019, </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">3. nedg�ngen i handelsbolagets nettooms�ttning vid en j�mf�relse mellan</p> <p style="position:absolute;top:943px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110">nettooms�ttningen f�r st�dperioden och nettooms�ttningen f�r <br/>referensperioden, </p> <p style="position:absolute;top:984px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">4. om nedg�ngen i nettooms�ttningen �r orsakad av effekterna av</p> <p style="position:absolute;top:1004px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">spridningen av sjukdomen covid-19, </p> <p style="position:absolute;top:1024px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">5. om handelsbolaget erh�llit f�rs�kringsers�ttning, skadest�nd och annan</p> <p style="position:absolute;top:1045px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110">liknande ers�ttning f�r s�dan f�rlorad oms�ttning som st�det ska ber�knas <br/>p�, </p> <p style="position:absolute;top:1086px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">6. om handelsbolaget erh�llit st�d enligt f�rordningen (2020:237) om</p> <p style="position:absolute;top:1106px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">statligt st�d n�r vissa lokalhyresg�ster f�tt rabatt p� hyran, </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:683px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> 2021:233 </b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft111">Publicerad <br/>den</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft19"> 26 mars 2021 </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft20">2 </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:705px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> 2021:233 </b></p> <p style="position:absolute;top:52px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">7. om handelsbolaget erh�llit st�d som l�mnats enligt f�rordningen</p> <p style="position:absolute;top:72px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25">(2020:246) om statligt st�d f�r kulturevenemang som har st�llts in eller <br/>skjutits upp med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19, </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">8. om handelsbolaget har ans�kt om eller f�tt beslut om st�d f�r den</p> <p style="position:absolute;top:133px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25">aktuella st�dperioden enligt f�rordningen (2020:552) om omst�llningsst�d <br/>f�r mars och april 2020 eller f�rordningen (2020:838) om omst�llningsst�d <br/>f�r majjuli 2020, </p> <p style="position:absolute;top:195px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">9. om handelsbolaget har f�r avsikt att s�ka, har ans�kt om eller f�tt beslut</p> <p style="position:absolute;top:215px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25">om st�d f�r den aktuella st�dperioden enligt f�rordningen (2021:126) om <br/>omst�llningsst�d f�r augusti 2020april 2021, </p> <p style="position:absolute;top:256px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">10. annat st�d som l�mnats enligt kommissionens f�rordningar om st�d</p> <p style="position:absolute;top:276px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25">av mindre betydelse som handelsbolaget har f�tt under de tv� f�reg�ende <br/>beskattnings�ren och det innevarande beskattnings�ret, </p> <p style="position:absolute;top:317px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">11. om handelsbolaget, eller n�gon av del�garna i handelsbolaget, �r</p> <p style="position:absolute;top:337px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">f�rsatt i konkurs, </p> <p style="position:absolute;top:358px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft25">12. om en eller flera del�gare i handelsbolaget har n�ringsf�rbud, och<br/>13. de �vriga uppgifter som l�nsstyrelsen beh�ver f�r att kunna fatta</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">beslut om st�d. </p> <p style="position:absolute;top:419px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Uppgifterna i en ans�kan om oms�ttningsst�d ska l�mnas p� heder och </p> <p style="position:absolute;top:440px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">samvete. </p> <p style="position:absolute;top:480px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25"><b>21 �</b> Om handelsbolaget har ans�kt om st�d enligt f�rordningen <br/>(2020:552) om omst�llningsst�d f�r mars och april 2020 eller enligt <br/>f�rordningen (2020:838) om omst�llningsst�d f�r majjuli 2020 ska <br/>l�nsstyrelsen, om de s�kta st�dperioderna sammanfaller, avvakta med att <br/>fatta beslut i fr�gan om oms�ttningsst�d till dess beslut om omst�llningsst�d <br/>har fattats. </p> <p style="position:absolute;top:603px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Om handelsbolaget har f�r avsikt att s�ka eller har ans�kt om st�d enligt </p> <p style="position:absolute;top:623px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25">f�rordningen (2021:126) om omst�llningsst�d f�r augusti 2020april 2021 <br/>ska l�nsstyrelsen, om de s�kta st�dperioderna sammanfaller, avvakta med <br/>att fatta beslut i fr�gan om oms�ttningsst�d till dess beslut om <br/>omst�llningsst�d har fattats. </p> <p style="position:absolute;top:725px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>25 �</b> Handelsbolaget �r �terbetalningsskyldigt om </p> <p style="position:absolute;top:746px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">1. bolaget efter beslut om st�d enligt denna f�rordning tagit emot st�d f�r</p> <p style="position:absolute;top:766px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25">den aktuella st�dperioden enligt f�rordningen (2020:552) om <br/>omst�llningsst�d f�r mars och april 2020, f�rordningen (2020:838) om <br/>omst�llningsst�d f�r majjuli 2020 eller f�rordningen (2021:126) om <br/>omst�llningsst�d f�r augusti 2020april 2021, </p> <p style="position:absolute;top:848px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">2. bolaget genom att l�mna oriktiga uppgifter eller p� annat s�tt har</p> <p style="position:absolute;top:868px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">orsakat att st�det har best�mts felaktigt eller med f�r h�gt belopp, eller </p> <p style="position:absolute;top:889px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">3. st�det av n�gon annan orsak har best�mts felaktigt eller med f�r h�gt</p> <p style="position:absolute;top:909px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">belopp och mottagaren sk�ligen borde ha insett detta. </p> <p style="position:absolute;top:930px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">P� det belopp som handelsbolaget �r �terbetalningsskyldigt f�r ska r�nta </p> <p style="position:absolute;top:950px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25">betalas fr�n och med den dag som infaller en m�nad efter det att beslut om <br/>�terkrav enligt 26 � har fattats och efter en r�ntesats som vid varje tidpunkt <br/>�verstiger statens utl�ningsr�nta med tv� procentenheter. </p> <p style="position:absolute;top:1033px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna f�rordning tr�der i kraft den 6 april 2021. </p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft30">3 </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:705px;white-space:nowrap" class="ft32"><b> 2021:233 </b></p> <p style="position:absolute;top:52px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:92px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">JENNIE NILSSON </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft33">Maria Wetterling <br/>(N�ringsdepartementet) </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i f�rordningen (2021:208) om

oms�ttningsst�d till handelsbolag f�r mars 2020februari

2021

Utf�rdad den 25 mars 2021

Regeringen f�reskriver att 12, 15, 21 och 25 �� f�rordningen (2021:208) om
oms�ttningsst�d till handelsbolag f�r mars 2020februari 2021 ska ha
f�ljande lydelse.

12 � St�det ska minskas med belopp som handelsbolaget f�tt eller kommer
att f� i

1. f�rs�kringsers�ttning, skadest�nd och annan liknande ers�ttning f�r

s�dan f�rlorad oms�ttning som st�det ber�knas p�,

2. st�d enligt f�rordningen (2020:237) om statligt st�d n�r vissa

lokalhyresg�ster f�tt rabatt p� hyran om st�det l�mnats f�r den st�dperiod
ans�kan avser, eller

3. st�d enligt f�rordningen (2020:246) om statligt st�d f�r

kulturevenemang som har st�llts in eller skjutits upp med anledning av
spridningen av sjukdomen covid-19 om st�det l�mnats f�r den st�dperiod
ans�kan avser.

St�det ska �ven minskas med st�dbelopp som handelsbolaget tagit emot

f�r motsvarande st�dperiod enligt f�rordningen (2020:552) om
omst�llningsst�d f�r mars och april 2020, f�rordningen (2020:838) om
omst�llningsst�d f�r majjuli 2020 eller f�rordningen (2021:126) om
omst�llningsst�d f�r augusti 2020april 2021.

15 � En ans�kan om st�d ska inneh�lla f�ljande uppgifter:

1. de fysiska och juridiska personer som �r del�gare i handelsbolaget per

den 28 februari 2021,

2. handelsbolagets nettooms�ttning under det r�kenskaps�r som avslutats

den 31 december 2019,

3. nedg�ngen i handelsbolagets nettooms�ttning vid en j�mf�relse mellan

nettooms�ttningen f�r st�dperioden och nettooms�ttningen f�r
referensperioden,

4. om nedg�ngen i nettooms�ttningen �r orsakad av effekterna av

spridningen av sjukdomen covid-19,

5. om handelsbolaget erh�llit f�rs�kringsers�ttning, skadest�nd och annan

liknande ers�ttning f�r s�dan f�rlorad oms�ttning som st�det ska ber�knas
p�,

6. om handelsbolaget erh�llit st�d enligt f�rordningen (2020:237) om

statligt st�d n�r vissa lokalhyresg�ster f�tt rabatt p� hyran,

SFS

2021:233

Publicerad
den

26 mars 2021

background image

2

SFS

2021:233

7. om handelsbolaget erh�llit st�d som l�mnats enligt f�rordningen

(2020:246) om statligt st�d f�r kulturevenemang som har st�llts in eller
skjutits upp med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19,

8. om handelsbolaget har ans�kt om eller f�tt beslut om st�d f�r den

aktuella st�dperioden enligt f�rordningen (2020:552) om omst�llningsst�d
f�r mars och april 2020 eller f�rordningen (2020:838) om omst�llningsst�d
f�r majjuli 2020,

9. om handelsbolaget har f�r avsikt att s�ka, har ans�kt om eller f�tt beslut

om st�d f�r den aktuella st�dperioden enligt f�rordningen (2021:126) om
omst�llningsst�d f�r augusti 2020april 2021,

10. annat st�d som l�mnats enligt kommissionens f�rordningar om st�d

av mindre betydelse som handelsbolaget har f�tt under de tv� f�reg�ende
beskattnings�ren och det innevarande beskattnings�ret,

11. om handelsbolaget, eller n�gon av del�garna i handelsbolaget, �r

f�rsatt i konkurs,

12. om en eller flera del�gare i handelsbolaget har n�ringsf�rbud, och
13. de �vriga uppgifter som l�nsstyrelsen beh�ver f�r att kunna fatta

beslut om st�d.

Uppgifterna i en ans�kan om oms�ttningsst�d ska l�mnas p� heder och

samvete.

21 � Om handelsbolaget har ans�kt om st�d enligt f�rordningen
(2020:552) om omst�llningsst�d f�r mars och april 2020 eller enligt
f�rordningen (2020:838) om omst�llningsst�d f�r majjuli 2020 ska
l�nsstyrelsen, om de s�kta st�dperioderna sammanfaller, avvakta med att
fatta beslut i fr�gan om oms�ttningsst�d till dess beslut om omst�llningsst�d
har fattats.

Om handelsbolaget har f�r avsikt att s�ka eller har ans�kt om st�d enligt

f�rordningen (2021:126) om omst�llningsst�d f�r augusti 2020april 2021
ska l�nsstyrelsen, om de s�kta st�dperioderna sammanfaller, avvakta med
att fatta beslut i fr�gan om oms�ttningsst�d till dess beslut om
omst�llningsst�d har fattats.

25 � Handelsbolaget �r �terbetalningsskyldigt om

1. bolaget efter beslut om st�d enligt denna f�rordning tagit emot st�d f�r

den aktuella st�dperioden enligt f�rordningen (2020:552) om
omst�llningsst�d f�r mars och april 2020, f�rordningen (2020:838) om
omst�llningsst�d f�r majjuli 2020 eller f�rordningen (2021:126) om
omst�llningsst�d f�r augusti 2020april 2021,

2. bolaget genom att l�mna oriktiga uppgifter eller p� annat s�tt har

orsakat att st�det har best�mts felaktigt eller med f�r h�gt belopp, eller

3. st�det av n�gon annan orsak har best�mts felaktigt eller med f�r h�gt

belopp och mottagaren sk�ligen borde ha insett detta.

P� det belopp som handelsbolaget �r �terbetalningsskyldigt f�r ska r�nta

betalas fr�n och med den dag som infaller en m�nad efter det att beslut om
�terkrav enligt 26 � har fattats och efter en r�ntesats som vid varje tidpunkt
�verstiger statens utl�ningsr�nta med tv� procentenheter.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 6 april 2021.

background image

3

SFS

2021:233

P� regeringens v�gnar

JENNIE NILSSON

Maria Wetterling
(N�ringsdepartementet)

;