SFS 2021:235 Förordning om ändring i förordningen (2008:1300) med instruktion för Transportstyrelsen

SFS2021-235.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2008:1300) med instruktion

för Transportstyrelsen

Utfärdad den 24 mars 2021

Regeringen föreskriver att 6 § förordningen (2008:1300) med instruktion för
Transportstyrelsen ska ha följande lydelse.

6 § Transportstyrelsen har ansvar för regelgivning, tillståndsgivning och
tillsyn för flygtrafiktjänster för civil och militär luftfart. Ansvaret gäller dock
inte för flygbriefingtjänst, flygvädertjänst eller kommunikations-, naviga-
tions- eller övervakningstjänster för militär luftfart.

Transportstyrelsen ska, när det gäller flygtrafiktjänster som berör militär

luftfart, träffa en överenskommelse med Försvarsmakten om den praktiska
tillämpningen av ansvaret.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2021.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell
(Infrastrukturdepartementet)

SFS

2021:235

Publicerad
den

27 mars 2021