SFS 2021:243 Förordning om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin

SFS2021-243.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och

utvecklingsgarantin

Utfärdad den 1 april 2021

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (2007:414) om jobb- och
utvecklingsgarantin ska ha följande lydelse.

4 §1 En anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin ska avse verksamhet
på heltid.

En anvisning får dock avse verksamhet på deltid, om den enskildes

arbetsutbud understiger det arbetsutbud som motsvarar verksamhet på heltid
och detta beror på

1. sjukdom eller funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga,
2. föräldraledighet, eller
3. annat hinder som anmälts till och godtagits av Arbetsförmedlingen.
I fall som avses i andra stycket ska anvisningen göras för den tid som

motsvarar arbetsutbudet.

En anvisning får även göras på deltid i en omfattning som understiger den

enskildes arbetsutbud om den enskilde samtidigt studerar på deltid i längst
tolv månader eller arbetar, om studietiden eller arbetstiden och tiden i
programmet sammanlagt motsvarar hans eller hennes arbetsutbud.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2021.

På regeringens vägnar

EVA NORDMARK

Charlotte Kugelberg
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2019:1158.

SFS

2021:243

Publicerad
den

2 april 2021