SFS 2021:244 Förordning om ändring i förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning

SFS2021-244.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:BCDGEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft15{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:VNIECY+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:GOVNAC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:AAJGAO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i f�rordningen (2011:1108) om </b></p> <p style="position:absolute;top:269px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>vuxenutbildning </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 1 april 2021 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">Regeringen f�reskriver att punkt 4 i ikrafttr�dande- och �verg�ngsbest�m-<br/>melserna till f�rordningen (2011:1108) om vuxenutbildning ska ha f�ljande <br/>lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:450px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">4.1 Elever som har p�b�rjat kurser, delkurser eller projektarbeten enligt </p> <p style="position:absolute;top:470px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">n�gon av de f�rordningar som avses i 1 ad f�re den 1 juli 2012 eller enligt <br/>gymnasief�rordningen (1992:394) f�re den 1 juli 2011, och som vill fort-<br/>s�tta eller �teruppta studierna inom vuxenutbildningen efter utg�ngen av <br/>juni 2012 och vilkas p�b�rjade utbildning inte erbjuds enligt denna f�rord-<br/>ning, ska fullf�lja utbildningen enligt de f�reskrifter som g�ller f�r utbild-<br/>ning som p�b�rjas efter utg�ngen av juni 2012. F�r dessa elever f�r gymna-<br/>sieexamen utf�rdas om de uppfyller de villkor som st�lls i denna f�rordning. <br/>I en s�dan examen f�r betyg som �r satta f�re den 1 juli 2012 ing� om Statens <br/>skolverk har meddelat f�reskrifter om det med st�d av punkt 6. Betygen ska <br/>i s�dana fall omvandlas enligt f�ljande. </p> <p style="position:absolute;top:675px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft111"> Mycket v�l godk�nt ska motsvara A,<br/> V�l godk�nt ska motsvara C,<br/> Godk�nt ska motsvara E, och<br/> Icke godk�nt ska motsvara F.<br/>Betygen ska anges i examensbeviset med betygsstegen AF och kurser</p> <p style="position:absolute;top:777px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">ska anges enligt �mnesplanerna. </p> <p style="position:absolute;top:797px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Om en elev har ett eller flera betyg som �r satta f�re den 1 juli 2012, varav </p> <p style="position:absolute;top:818px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">ett eller flera inte kan omvandlas eller vilkas omvandling skulle inneb�ra en <br/>nackdel f�r eleven, f�r rektorn besluta om att utf�rda slutbetyg fr�n gymna-<br/>sial vuxenutbildning om eleven uppfyller de villkor f�r ett s�dant slutbetyg <br/>som st�lls i f�rordningen (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning. I <br/>slutbetyget f�r d� betyg som �r satta p� kurser enligt �mnesplaner ing�. Det <br/>villkor som st�lls i 4 kap. 12 � tredje stycket i den n�mnda f�rordningen, att <br/>ett betyg som har satts mer �n �tta �r f�re slutbetyget bara f�r tas in i slutbety-<br/>get om rektorn p� grund av s�rskilda sk�l medger det, ska inte l�ngre g�lla. <br/>Slutbetyg fr�n gymnasial vuxenutbildning f�r utf�rdas senast den 1 juli <br/>2025. </p> <p style="position:absolute;top:1044px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 15 maj 2021. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Senaste lydelse 2020:247. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>2021:244</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft112">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft110">2 april 2021</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft20">2 </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>2021:244</b></p> <p style="position:absolute;top:52px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:92px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">ANNA EKSTR�M </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft23">Torbj�rn Malm <br/>(Utbildningsdepartementet) </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i f�rordningen (2011:1108) om

vuxenutbildning

Utf�rdad den 1 april 2021

Regeringen f�reskriver att punkt 4 i ikrafttr�dande- och �verg�ngsbest�m-
melserna till f�rordningen (2011:1108) om vuxenutbildning ska ha f�ljande
lydelse.

4.1 Elever som har p�b�rjat kurser, delkurser eller projektarbeten enligt

n�gon av de f�rordningar som avses i 1 ad f�re den 1 juli 2012 eller enligt
gymnasief�rordningen (1992:394) f�re den 1 juli 2011, och som vill fort-
s�tta eller �teruppta studierna inom vuxenutbildningen efter utg�ngen av
juni 2012 och vilkas p�b�rjade utbildning inte erbjuds enligt denna f�rord-
ning, ska fullf�lja utbildningen enligt de f�reskrifter som g�ller f�r utbild-
ning som p�b�rjas efter utg�ngen av juni 2012. F�r dessa elever f�r gymna-
sieexamen utf�rdas om de uppfyller de villkor som st�lls i denna f�rordning.
I en s�dan examen f�r betyg som �r satta f�re den 1 juli 2012 ing� om Statens
skolverk har meddelat f�reskrifter om det med st�d av punkt 6. Betygen ska
i s�dana fall omvandlas enligt f�ljande.

 Mycket v�l godk�nt ska motsvara A,
 V�l godk�nt ska motsvara C,
 Godk�nt ska motsvara E, och
 Icke godk�nt ska motsvara F.
Betygen ska anges i examensbeviset med betygsstegen AF och kurser

ska anges enligt �mnesplanerna.

Om en elev har ett eller flera betyg som �r satta f�re den 1 juli 2012, varav

ett eller flera inte kan omvandlas eller vilkas omvandling skulle inneb�ra en
nackdel f�r eleven, f�r rektorn besluta om att utf�rda slutbetyg fr�n gymna-
sial vuxenutbildning om eleven uppfyller de villkor f�r ett s�dant slutbetyg
som st�lls i f�rordningen (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning. I
slutbetyget f�r d� betyg som �r satta p� kurser enligt �mnesplaner ing�. Det
villkor som st�lls i 4 kap. 12 � tredje stycket i den n�mnda f�rordningen, att
ett betyg som har satts mer �n �tta �r f�re slutbetyget bara f�r tas in i slutbety-
get om rektorn p� grund av s�rskilda sk�l medger det, ska inte l�ngre g�lla.
Slutbetyg fr�n gymnasial vuxenutbildning f�r utf�rdas senast den 1 juli
2025.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 15 maj 2021.

1 Senaste lydelse 2020:247.

SFS

2021:244

Publicerad
den

2 april 2021

background image

2

SFS

2021:244

P� regeringens v�gnar

ANNA EKSTR�M

Torbj�rn Malm
(Utbildningsdepartementet)

;