SFS 2021:245 Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

SFS2021-245.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft15{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;font-family:TJLEDR+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:DLJMNX+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i h�gskolef�rordningen (1993:100) </b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 1 april 2021 </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110">Regeringen f�reskriver i fr�ga om h�gskolef�rordningen (1993:100)1 att <br/>punkt 3 i ikrafttr�dande- och �verg�ngsbest�mmelserna till f�rordningen <br/>(2010:2020) om �ndring i den f�rordningen ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:427px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">3.2 De �ldre best�mmelserna om grundl�ggande beh�righet ska forts�tta att </p> <p style="position:absolute;top:448px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110">g�lla f�r den som senast den 1 juli 2015 har f�tt slutbetyg fr�n ett fullst�ndigt <br/>nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan eller som senast <br/>den 1 juli 2025 har f�tt slutbetyg fr�n gymnasial vuxenutbildning. </p> <p style="position:absolute;top:531px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 15 maj 2021. </p> <p style="position:absolute;top:572px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:612px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">ANNA EKSTR�M </p> <p style="position:absolute;top:633px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft110">Torbj�rn Malm <br/>(Utbildningsdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft14">1 F�rordningen omtryckt 1998:1003. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft14">2 Senaste lydelse 2020:248. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>2021:245</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft111">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft19">2 april 2021</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i h�gskolef�rordningen (1993:100)

Utf�rdad den 1 april 2021

Regeringen f�reskriver i fr�ga om h�gskolef�rordningen (1993:100)1 att
punkt 3 i ikrafttr�dande- och �verg�ngsbest�mmelserna till f�rordningen
(2010:2020) om �ndring i den f�rordningen ska ha f�ljande lydelse.

3.2 De �ldre best�mmelserna om grundl�ggande beh�righet ska forts�tta att

g�lla f�r den som senast den 1 juli 2015 har f�tt slutbetyg fr�n ett fullst�ndigt
nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan eller som senast
den 1 juli 2025 har f�tt slutbetyg fr�n gymnasial vuxenutbildning.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 15 maj 2021.

P� regeringens v�gnar

ANNA EKSTR�M

Torbj�rn Malm
(Utbildningsdepartementet)

1 F�rordningen omtryckt 1998:1003.

2 Senaste lydelse 2020:248.

SFS

2021:245

Publicerad
den

2 april 2021

;