SFS 2021:257 Förordning om ändring i epizootiförordningen (1999:659)

SFS2021-257.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:BCDGEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft15{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:19px;font-family:KTELSE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;font-family:DLSVYS+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:CMFVQU+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i epizootif�rordningen (1999:659) </b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 1 april 2021 </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19">Regeringen f�reskriver att det i epizootif�rordningen (1999:659) ska inf�ras <br/>tre nya paragrafer, 4 a, 4 b och 14 a ��, av f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:407px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>4 a �</b> Jordbruksverket f�r meddela f�reskrifter eller i det enskilda fallet <br/>besluta om </p> <p style="position:absolute;top:448px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. undantag fr�n de krav f�r f�rflyttning av vattenbruksdjur inom landet</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19">till en vattenbruksanl�ggning som framg�r av artikel 197.1 och 197.2 i <br/>Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) 2016/429 av den 9 mars <br/>2016 om �verf�rbara djursjukdomar och om �ndring och upph�vande av <br/>vissa akter med avseende p� djurh�lsa (djurh�lsolag), i enlighet med <br/>artikel 198 i samma f�rordning, om kraven avser en epizootisk sjukdom, </p> <p style="position:absolute;top:570px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2. undantag fr�n de krav f�r f�rflyttning av vattenbruksdjur som framg�r</p> <p style="position:absolute;top:591px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19">av artikel 201.1 i f�rordning (EU) 2016/429, i enlighet med artikel 201.2 i <br/>samma f�rordning, om kraven avser en epizootisk sjukdom, och </p> <p style="position:absolute;top:631px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">3. undantag fr�n krav p� djurh�lsointyg enligt artikel 210 i f�rordning</p> <p style="position:absolute;top:652px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">(EU) 2016/429, om kraven avser en epizootisk sjukdom. </p> <p style="position:absolute;top:672px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Innan Jordbruksverket meddelar f�reskrifter eller fattar beslut som kan </p> <p style="position:absolute;top:693px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19">komma att p�verka milj�n i sj�ar, vattendrag eller hav ska verket ge Havs- <br/>och vattenmyndigheten tillf�lle att yttra sig. </p> <p style="position:absolute;top:754px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>4 b �</b> Havs- och vattenmyndigheten f�r meddela f�reskrifter eller i det <br/>enskilda fallet besluta om </p> <p style="position:absolute;top:795px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. undantag fr�n de krav f�r f�rflyttning av vattenbruksdjur inom landet</p> <p style="position:absolute;top:815px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19">f�r uts�ttning i naturen som framg�r av artikel 197.1 och 197.2 i f�rordning <br/>(EU) 2016/429, i enlighet med artikel 198 i samma f�rordning, om kraven <br/>avser en epizootisk sjukdom, och </p> <p style="position:absolute;top:876px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2. krav enligt artikel 199 i f�rordning (EU) 2016/429 vid f�rflyttning</p> <p style="position:absolute;top:897px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19">inom landet p� att vattenlevande djur endast s�tts ut i naturen om de kommer <br/>fr�n en zon eller anl�ggningskrets som f�rklarats sjukdomsfri, om kraven <br/>avser en epizootisk sjukdom. </p> <p style="position:absolute;top:958px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Innan myndigheten meddelar f�reskrifter eller fattar beslut ska myndig-</p> <p style="position:absolute;top:979px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">heten ge Jordbruksverket tillf�lle att yttra sig. </p> <p style="position:absolute;top:1019px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>14 a �</b> Jordbruksverket ska utf�ra de uppgifter som en medlemsstat har <br/>enligt artiklarna 19.1, 20.1, 21, 28.2, 28.3, 34, 36.1, 36.3, 37.1, 37.2, 38, <br/>41.2, 42.1, 42.3, 43.1, 45.3, 71.2 och 83.1 i f�rordning (EU) 2016/429, om <br/>uppgiften avser epizootiska sjukdomar. </p> <p style="position:absolute;top:1123px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 21 april 2021. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>2021:257</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft110">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft18">7 april 2021</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>2021:257</b></p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft22">2 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:92px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">IBRAHIM BAYLAN </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft23">Maria Wetterling <br/>(N�ringsdepartementet) </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i epizootif�rordningen (1999:659)

Utf�rdad den 1 april 2021

Regeringen f�reskriver att det i epizootif�rordningen (1999:659) ska inf�ras
tre nya paragrafer, 4 a, 4 b och 14 a ��, av f�ljande lydelse.

4 a � Jordbruksverket f�r meddela f�reskrifter eller i det enskilda fallet
besluta om

1. undantag fr�n de krav f�r f�rflyttning av vattenbruksdjur inom landet

till en vattenbruksanl�ggning som framg�r av artikel 197.1 och 197.2 i
Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) 2016/429 av den 9 mars
2016 om �verf�rbara djursjukdomar och om �ndring och upph�vande av
vissa akter med avseende p� djurh�lsa (djurh�lsolag), i enlighet med
artikel 198 i samma f�rordning, om kraven avser en epizootisk sjukdom,

2. undantag fr�n de krav f�r f�rflyttning av vattenbruksdjur som framg�r

av artikel 201.1 i f�rordning (EU) 2016/429, i enlighet med artikel 201.2 i
samma f�rordning, om kraven avser en epizootisk sjukdom, och

3. undantag fr�n krav p� djurh�lsointyg enligt artikel 210 i f�rordning

(EU) 2016/429, om kraven avser en epizootisk sjukdom.

Innan Jordbruksverket meddelar f�reskrifter eller fattar beslut som kan

komma att p�verka milj�n i sj�ar, vattendrag eller hav ska verket ge Havs-
och vattenmyndigheten tillf�lle att yttra sig.

4 b � Havs- och vattenmyndigheten f�r meddela f�reskrifter eller i det
enskilda fallet besluta om

1. undantag fr�n de krav f�r f�rflyttning av vattenbruksdjur inom landet

f�r uts�ttning i naturen som framg�r av artikel 197.1 och 197.2 i f�rordning
(EU) 2016/429, i enlighet med artikel 198 i samma f�rordning, om kraven
avser en epizootisk sjukdom, och

2. krav enligt artikel 199 i f�rordning (EU) 2016/429 vid f�rflyttning

inom landet p� att vattenlevande djur endast s�tts ut i naturen om de kommer
fr�n en zon eller anl�ggningskrets som f�rklarats sjukdomsfri, om kraven
avser en epizootisk sjukdom.

Innan myndigheten meddelar f�reskrifter eller fattar beslut ska myndig-

heten ge Jordbruksverket tillf�lle att yttra sig.

14 a � Jordbruksverket ska utf�ra de uppgifter som en medlemsstat har
enligt artiklarna 19.1, 20.1, 21, 28.2, 28.3, 34, 36.1, 36.3, 37.1, 37.2, 38,
41.2, 42.1, 42.3, 43.1, 45.3, 71.2 och 83.1 i f�rordning (EU) 2016/429, om
uppgiften avser epizootiska sjukdomar.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 21 april 2021.

SFS

2021:257

Publicerad
den

7 april 2021

background image

SFS

2021:257

2

P� regeringens v�gnar

IBRAHIM BAYLAN

Maria Wetterling
(N�ringsdepartementet)

;