SFS 2021:259 Förordning om ändring i förordningen (2006:815) om provtagning på djur, m.m.

SFS2021-259.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:17px;font-family:BCDGEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:BCDHEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;font-family:GCVKTL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:RDDYRP+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:GUUQUL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;font-family:BCDHEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft24{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft26{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft27{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft28{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft29{font-size:13px;line-height:16px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:CONHWO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft33{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft34{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft35{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft36{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft37{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i f�rordningen (2006:815) om provtagning p� </b></p> <p style="position:absolute;top:269px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>djur, m.m. </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 1 april 2021 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110">Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (2006:815) om provtagning <br/>p� djur, m.m. </p> <p style="position:absolute;top:389px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft110"><i>dels</i> att 6, 10, 11 och 12 �� ska ha f�ljande lydelse, <br/><i>dels</i> att det ska inf�ras sex nya paragrafer, 6 a, 6 b, 11 a, 11 c, 11 d och </p> <p style="position:absolute;top:430px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">14 a �� av f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:491px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>6 �</b> F�r att f�rebygga och hindra spridning av smittsamma djursjukdomar <br/>f�r Jordbruksverket, i andra fall �n de som avses i 6 b �, meddela f�reskrifter <br/>eller i det enskilda fallet besluta om<b> </b></p> <p style="position:absolute;top:552px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft110">1. avlivning av djur,<br/>2. isolering av djur,<br/>3. f�rflyttningar av vattenlevande djur och produkter fr�n vattenlevande</p> <p style="position:absolute;top:613px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110">djur till och fr�n livsmedelsanl�ggningar f�r sjukdomskontroll av vatten-<br/>levande djur, </p> <p style="position:absolute;top:654px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft110">4. godk�nnande av anl�ggningar,<br/>5. begr�nsningar eller andra villkor i �vrigt n�r det g�ller hanteringen av</p> <p style="position:absolute;top:695px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110">djur eller produkter av djur och andra varor eller n�r det g�ller kontakter <br/>mellan djur och m�nniskor. </p> <p style="position:absolute;top:736px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Innan Jordbruksverket meddelar f�reskrifter enligt f�rsta stycket 35 som </p> <p style="position:absolute;top:756px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110">kan komma att p�verka milj�n i sj�ar, vattendrag eller hav ska verket ge <br/>Havs- och vattenmyndigheten tillf�lle att yttra sig. </p> <p style="position:absolute;top:818px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>6 a �</b> Jordbruksverket f�r meddela f�reskrifter eller i det enskilda fallet <br/>besluta om </p> <p style="position:absolute;top:858px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. undantag fr�n krav p� registrering av anl�ggningar f�r landlevande djur</p> <p style="position:absolute;top:879px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">enligt artikel 85 i f�rordning (EU) 2016/429, </p> <p style="position:absolute;top:899px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2. undantag fr�n krav p� registrering av transport�rer enligt artikel 88 i</p> <p style="position:absolute;top:920px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">f�rordning (EU) 2016/429, </p> <p style="position:absolute;top:940px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">3. undantag fr�n krav p� registrering av akt�rer som genomf�r uppsam-</p> <p style="position:absolute;top:961px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">ling enligt artikel 91 i f�rordning (EU) 2016/429, </p> <p style="position:absolute;top:981px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">4. undantag fr�n krav p� journalf�ring enligt artiklarna 102.2, 104.2 och</p> <p style="position:absolute;top:1001px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">105.2 i f�rordning (EU) 2016/429, </p> <p style="position:absolute;top:1022px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">5. undantag fr�n krav p� f�rflyttningsdokument enligt artikel 113.2 i</p> <p style="position:absolute;top:1042px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">f�rordning (EU) 2016/429, </p> <p style="position:absolute;top:1063px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">6. undantag fr�n krav p� registrering av vattenbruksanl�ggningar enligt</p> <p style="position:absolute;top:1083px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">artikel 174 i f�rordning (EU) 2016/429, </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>2021:259</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft111">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft19">7 april 2021</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>2021:259</b></p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft22">2 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">7. undantag fr�n krav p� godk�nnande av vattenbruksanl�ggningar enligt</p> <p style="position:absolute;top:72px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">artikel 176.2 i f�rordning (EU) 2016/429, </p> <p style="position:absolute;top:92px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">8. undantag fr�n skyldighet f�r akt�rer som driver en vattenbruksanl�gg-</p> <p style="position:absolute;top:113px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28">ning att journalf�ra uppgifter enligt artikel 186.2 i f�rordning (EU) <br/>2016/429, </p> <p style="position:absolute;top:154px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">9. undantag fr�n skyldighet f�r transport�rer av vattenlevande djur att</p> <p style="position:absolute;top:174px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">journalf�ra uppgifter enligt artikel 188.2 i f�rordning (EU) 2016/429, </p> <p style="position:absolute;top:195px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">10. undantag fr�n de krav f�r f�rflyttning inom landet av vattenbruksdjur</p> <p style="position:absolute;top:215px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28">som framg�r av artikel 197.1 och 197.2 i f�rordning (EU) 2016/429 i <br/>enlighet med artikel 198 i samma f�rordning, i andra fall �n de som avses i <br/>4 a � epizootif�rordningen (1999:659) eller i 6 b �, </p> <p style="position:absolute;top:276px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">11. undantag fr�n de krav f�r f�rflyttning av vattenbruksdjur som framg�r</p> <p style="position:absolute;top:297px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28">av artikel 201.1 i f�rordning (EU) 2016/429, i enlighet med artikel 201.2 i <br/>samma f�rordning, i andra fall �n de som avses i 4 a � epizootif�rordningen, <br/>och </p> <p style="position:absolute;top:358px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">12. undantag fr�n krav p� djurh�lsointyg enligt artikel 210 i f�rordning</p> <p style="position:absolute;top:378px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">(EU) 2016/429, i andra fall �n de som avses i 4 a � epizootif�rordningen. </p> <p style="position:absolute;top:399px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">Innan Jordbruksverket meddelar f�reskrifter eller fattar beslut enligt </p> <p style="position:absolute;top:419px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28">f�rsta stycket 1012 som kan komma att p�verka milj�n i sj�ar, vattendrag <br/>eller hav ska verket ge Havs- och vattenmyndigheten tillf�lle att yttra sig. </p> <p style="position:absolute;top:480px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28"><b>6 b �</b> F�r att f�rebygga och hindra spridning av smittsamma djursjuk-<br/>domar f�r Havs- och vattenmyndigheten, i andra fall �n som anges i 4 b � <br/>epizootif�rordningen (1999:659), meddela f�reskrifter eller i det enskilda <br/>fallet besluta om uts�ttning i naturen och f�rflyttning i naturen av vatten-<br/>levande djur. </p> <p style="position:absolute;top:582px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">Innan myndigheten meddelar f�reskrifter eller fattar beslut ska myndig-</p> <p style="position:absolute;top:603px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">heten ge Jordbruksverket tillf�lle att yttra sig. </p> <p style="position:absolute;top:644px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28"><b>10 �</b>1 Jordbruksverket ska utf�ra de uppgifter som en beh�rig myndighet <br/>har enligt de EU-best�mmelser som lagen (2006:806) om provtagning p� <br/>djur, m.m. kompletterar, om inte n�got annat framg�r av 3, 4, 8, 12 a, 13, <br/>14, 14 a eller 15 �, eller om regeringen beslutar n�got annat. </p> <p style="position:absolute;top:746px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28"><b>11 �</b> Jordbruksverket ska tilldela varje livsmedelsanl�ggning f�r sjuk-<br/>domskontroll av vattenlevande djur som har godk�nts enligt artikel 181.1 i <br/>f�rordning (EU) 2016/429 ett unikt godk�nnandenummer. </p> <p style="position:absolute;top:807px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">Jordbruksverket ska inh�mta de uppgifter fr�n kommunerna som beh�vs </p> <p style="position:absolute;top:827px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">f�r pr�vningen enligt artikel 181.1 i f�rordning (EU) 2016/429. </p> <p style="position:absolute;top:848px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">Jordbruksverket ska underr�tta Livsmedelsverket om godk�nnandet. </p> <p style="position:absolute;top:889px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28"><b>11 a �</b>2 Jordbruksverket ska utf�ra de uppgifter som en medlemsstat har <br/>enligt artiklarna 19.1, 20.1, 21, 28.2, 28.3, 34, 36.1, 36.3, 37.1, 37.2, 38, <br/>41.2, 42.1, 42.3, 43.1, 45.3, 71.2, 83.1 och 109.1 i f�rordning (EU) 2016/429 <br/>i andra fall �n de som avses i 14 a � epizootif�rordningen (1999:659). </p> <p style="position:absolute;top:970px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">Jordbruksverket ska l�mna s�dana underr�ttelser till kommissionen som </p> <p style="position:absolute;top:991px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">avses i artikel 85, 88 och 91 i f�rordning (EU) 2016/429. </p> <p style="position:absolute;top:1125px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft29">1 Senaste lydelse 2021:183. <br/>2 Tidigare 11 a � upph�vd genom 2019:706. </p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft30"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>2021:259</b></p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft32">3 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft37"><b>11 c �</b> Jordbruksverket ska g�ra den anm�lan till kommissionen som en <br/>medlemsstat ska g�ra enligt artikel 226.2 i f�rordning (EU) 2016/429 av <br/>nationella �tg�rder som kan p�verka f�rflyttningar av vattenlevande djur <br/>eller produkter av animaliskt ursprung fr�n vattenlevande djur mellan <br/>medlemsstaterna. </p> <p style="position:absolute;top:174px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft37"><b>11 d �</b> Best�mmelser om godk�nnande av karant�nsanl�ggningar f�r land-<br/>levande djur och godk�nnande av vattenbruksanl�ggningar som anv�nds till <br/>karant�n f�r vattenlevande djur finns i f�rordning (EU) 2016/429. </p> <p style="position:absolute;top:235px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft32">Jordbruksverket ska ge l�nsstyrelsen tillf�lle att yttra sig innan s�dana </p> <p style="position:absolute;top:256px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft32">anl�ggningar godk�nns. </p> <p style="position:absolute;top:297px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft37"><b>12 �</b>3 Jordbruksverket �r beh�rig myndighet att ut�va offentlig kontroll <br/>och utf�ra annan offentlig verksamhet som h�nger samman med kontrollen, <br/>om inte n�got annat f�ljer av 12 a, 13, 14, 14 a eller 15 �. </p> <p style="position:absolute;top:378px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft37"><b>14 a �</b> L�nsstyrelserna �r beh�riga myndigheter att ut�va offentlig kontroll <br/>av f�rflyttningar av vattenlevande djur fr�n ett naturvatten till ett annat och <br/>uts�ttning i naturvatten. </p> <p style="position:absolute;top:440px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft32">L�nsstyrelserna �r �ven beh�riga myndigheter att utf�ra annan offentlig </p> <p style="position:absolute;top:460px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft32">verksamhet som h�nger samman med kontrollen enligt f�rsta stycket. </p> <p style="position:absolute;top:502px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft32">Denna f�rordning tr�der i kraft den 21 april 2021. </p> <p style="position:absolute;top:543px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft32">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:584px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft32">IBRAHIM BAYLAN </p> <p style="position:absolute;top:604px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft37">Maria Wetterling <br/>(N�ringsdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1141px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft35">3 Senaste lydelse 2021:183. </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i f�rordningen (2006:815) om provtagning p�

djur, m.m.

Utf�rdad den 1 april 2021

Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (2006:815) om provtagning
p� djur, m.m.

dels att 6, 10, 11 och 12 �� ska ha f�ljande lydelse,
dels att det ska inf�ras sex nya paragrafer, 6 a, 6 b, 11 a, 11 c, 11 d och

14 a �� av f�ljande lydelse.

6 � F�r att f�rebygga och hindra spridning av smittsamma djursjukdomar
f�r Jordbruksverket, i andra fall �n de som avses i 6 b �, meddela f�reskrifter
eller i det enskilda fallet besluta om

1. avlivning av djur,
2. isolering av djur,
3. f�rflyttningar av vattenlevande djur och produkter fr�n vattenlevande

djur till och fr�n livsmedelsanl�ggningar f�r sjukdomskontroll av vatten-
levande djur,

4. godk�nnande av anl�ggningar,
5. begr�nsningar eller andra villkor i �vrigt n�r det g�ller hanteringen av

djur eller produkter av djur och andra varor eller n�r det g�ller kontakter
mellan djur och m�nniskor.

Innan Jordbruksverket meddelar f�reskrifter enligt f�rsta stycket 35 som

kan komma att p�verka milj�n i sj�ar, vattendrag eller hav ska verket ge
Havs- och vattenmyndigheten tillf�lle att yttra sig.

6 a � Jordbruksverket f�r meddela f�reskrifter eller i det enskilda fallet
besluta om

1. undantag fr�n krav p� registrering av anl�ggningar f�r landlevande djur

enligt artikel 85 i f�rordning (EU) 2016/429,

2. undantag fr�n krav p� registrering av transport�rer enligt artikel 88 i

f�rordning (EU) 2016/429,

3. undantag fr�n krav p� registrering av akt�rer som genomf�r uppsam-

ling enligt artikel 91 i f�rordning (EU) 2016/429,

4. undantag fr�n krav p� journalf�ring enligt artiklarna 102.2, 104.2 och

105.2 i f�rordning (EU) 2016/429,

5. undantag fr�n krav p� f�rflyttningsdokument enligt artikel 113.2 i

f�rordning (EU) 2016/429,

6. undantag fr�n krav p� registrering av vattenbruksanl�ggningar enligt

artikel 174 i f�rordning (EU) 2016/429,

SFS

2021:259

Publicerad
den

7 april 2021

background image

SFS

2021:259

2

7. undantag fr�n krav p� godk�nnande av vattenbruksanl�ggningar enligt

artikel 176.2 i f�rordning (EU) 2016/429,

8. undantag fr�n skyldighet f�r akt�rer som driver en vattenbruksanl�gg-

ning att journalf�ra uppgifter enligt artikel 186.2 i f�rordning (EU)
2016/429,

9. undantag fr�n skyldighet f�r transport�rer av vattenlevande djur att

journalf�ra uppgifter enligt artikel 188.2 i f�rordning (EU) 2016/429,

10. undantag fr�n de krav f�r f�rflyttning inom landet av vattenbruksdjur

som framg�r av artikel 197.1 och 197.2 i f�rordning (EU) 2016/429 i
enlighet med artikel 198 i samma f�rordning, i andra fall �n de som avses i
4 a � epizootif�rordningen (1999:659) eller i 6 b �,

11. undantag fr�n de krav f�r f�rflyttning av vattenbruksdjur som framg�r

av artikel 201.1 i f�rordning (EU) 2016/429, i enlighet med artikel 201.2 i
samma f�rordning, i andra fall �n de som avses i 4 a � epizootif�rordningen,
och

12. undantag fr�n krav p� djurh�lsointyg enligt artikel 210 i f�rordning

(EU) 2016/429, i andra fall �n de som avses i 4 a � epizootif�rordningen.

Innan Jordbruksverket meddelar f�reskrifter eller fattar beslut enligt

f�rsta stycket 1012 som kan komma att p�verka milj�n i sj�ar, vattendrag
eller hav ska verket ge Havs- och vattenmyndigheten tillf�lle att yttra sig.

6 b � F�r att f�rebygga och hindra spridning av smittsamma djursjuk-
domar f�r Havs- och vattenmyndigheten, i andra fall �n som anges i 4 b �
epizootif�rordningen (1999:659), meddela f�reskrifter eller i det enskilda
fallet besluta om uts�ttning i naturen och f�rflyttning i naturen av vatten-
levande djur.

Innan myndigheten meddelar f�reskrifter eller fattar beslut ska myndig-

heten ge Jordbruksverket tillf�lle att yttra sig.

10 �1 Jordbruksverket ska utf�ra de uppgifter som en beh�rig myndighet
har enligt de EU-best�mmelser som lagen (2006:806) om provtagning p�
djur, m.m. kompletterar, om inte n�got annat framg�r av 3, 4, 8, 12 a, 13,
14, 14 a eller 15 �, eller om regeringen beslutar n�got annat.

11 � Jordbruksverket ska tilldela varje livsmedelsanl�ggning f�r sjuk-
domskontroll av vattenlevande djur som har godk�nts enligt artikel 181.1 i
f�rordning (EU) 2016/429 ett unikt godk�nnandenummer.

Jordbruksverket ska inh�mta de uppgifter fr�n kommunerna som beh�vs

f�r pr�vningen enligt artikel 181.1 i f�rordning (EU) 2016/429.

Jordbruksverket ska underr�tta Livsmedelsverket om godk�nnandet.

11 a �2 Jordbruksverket ska utf�ra de uppgifter som en medlemsstat har
enligt artiklarna 19.1, 20.1, 21, 28.2, 28.3, 34, 36.1, 36.3, 37.1, 37.2, 38,
41.2, 42.1, 42.3, 43.1, 45.3, 71.2, 83.1 och 109.1 i f�rordning (EU) 2016/429
i andra fall �n de som avses i 14 a � epizootif�rordningen (1999:659).

Jordbruksverket ska l�mna s�dana underr�ttelser till kommissionen som

avses i artikel 85, 88 och 91 i f�rordning (EU) 2016/429.

1 Senaste lydelse 2021:183.
2 Tidigare 11 a � upph�vd genom 2019:706.

background image

SFS

2021:259

3

11 c � Jordbruksverket ska g�ra den anm�lan till kommissionen som en
medlemsstat ska g�ra enligt artikel 226.2 i f�rordning (EU) 2016/429 av
nationella �tg�rder som kan p�verka f�rflyttningar av vattenlevande djur
eller produkter av animaliskt ursprung fr�n vattenlevande djur mellan
medlemsstaterna.

11 d � Best�mmelser om godk�nnande av karant�nsanl�ggningar f�r land-
levande djur och godk�nnande av vattenbruksanl�ggningar som anv�nds till
karant�n f�r vattenlevande djur finns i f�rordning (EU) 2016/429.

Jordbruksverket ska ge l�nsstyrelsen tillf�lle att yttra sig innan s�dana

anl�ggningar godk�nns.

12 �3 Jordbruksverket �r beh�rig myndighet att ut�va offentlig kontroll
och utf�ra annan offentlig verksamhet som h�nger samman med kontrollen,
om inte n�got annat f�ljer av 12 a, 13, 14, 14 a eller 15 �.

14 a � L�nsstyrelserna �r beh�riga myndigheter att ut�va offentlig kontroll
av f�rflyttningar av vattenlevande djur fr�n ett naturvatten till ett annat och
uts�ttning i naturvatten.

L�nsstyrelserna �r �ven beh�riga myndigheter att utf�ra annan offentlig

verksamhet som h�nger samman med kontrollen enligt f�rsta stycket.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 21 april 2021.

P� regeringens v�gnar

IBRAHIM BAYLAN

Maria Wetterling
(N�ringsdepartementet)

3 Senaste lydelse 2021:183.

;