SFS 2021:260 Förordning om ändring i förordningen (2006:816) om kontroll av husdjur, m.m.

SFS2021-260.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:BCDGEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft15{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:19px;font-family:SRZSZT+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;font-family:LENCFH+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i f�rordningen (2006:816) om kontroll av </b></p> <p style="position:absolute;top:269px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>husdjur, m.m. </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 1 april 2021 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19">Regeringen f�reskriver att det i f�rordningen (2006:816) om kontroll av <br/>husdjur, m.m. ska inf�ras en ny paragraf, 4 a �, av f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:430px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>4 a �</b> Jordbruksverket f�r meddela f�reskrifter om undantag fr�n krav p� <br/>registrering av anl�ggningar f�r insamling, produktion, bearbetning eller <br/>lagring av avelsmaterial enligt artikel 85 i Europaparlamentets och r�dets <br/>f�rordning (EU) 2016/429 av den 9 mars 2016 om �verf�rbara djursjuk-<br/>domar och om �ndring och upph�vande av vissa akter med avseende p� djur-<br/>h�lsa (djurh�lsolag). </p> <p style="position:absolute;top:574px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 21 april 2021. </p> <p style="position:absolute;top:615px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:656px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">IBRAHIM BAYLAN </p> <p style="position:absolute;top:676px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft19">Maria Wetterling <br/>(N�ringsdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>2021:260</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft110">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft18">7 april 2021</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i f�rordningen (2006:816) om kontroll av

husdjur, m.m.

Utf�rdad den 1 april 2021

Regeringen f�reskriver att det i f�rordningen (2006:816) om kontroll av
husdjur, m.m. ska inf�ras en ny paragraf, 4 a �, av f�ljande lydelse.

4 a � Jordbruksverket f�r meddela f�reskrifter om undantag fr�n krav p�
registrering av anl�ggningar f�r insamling, produktion, bearbetning eller
lagring av avelsmaterial enligt artikel 85 i Europaparlamentets och r�dets
f�rordning (EU) 2016/429 av den 9 mars 2016 om �verf�rbara djursjuk-
domar och om �ndring och upph�vande av vissa akter med avseende p� djur-
h�lsa (djurh�lsolag).

Denna f�rordning tr�der i kraft den 21 april 2021.

P� regeringens v�gnar

IBRAHIM BAYLAN

Maria Wetterling
(N�ringsdepartementet)

SFS

2021:260

Publicerad
den

7 april 2021

;