SFS 2021:261 Förordning om upphävande av förordningen (2009:251) om bearbetningsanläggningar för vattenbruksdjur

SFS2021-261.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om upphävande av förordningen (2009:251) om

bearbetningsanläggningar för vattenbruksdjur

Utfärdad den 1 april 2021

Regeringen föreskriver att förordningen (2009:251) om bearbetnings-
anläggningar för vattenbruksdjur ska upphöra att gälla den 21 april 2021.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

SFS

2021:261

Publicerad
den

7 april 2021