SFS 2021:262 Förordning om ändring i förordningen (2011:1060) om kontroll vid export av livsmedel

SFS2021-262.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:BCDGEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft15{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:19px;font-family:YZOSCC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;font-family:BRCYOR+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:JDDUWB+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i f�rordningen (2011:1060) om kontroll vid </b></p> <p style="position:absolute;top:269px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>export av livsmedel </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 1 april 2021 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110">Regeringen f�reskriver att 1 � f�rordningen (2011:1060) om kontroll vid <br/>export av livsmedel ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:430px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>1 �</b> Best�mmelser om djurh�lsokrav n�r djur eller produkter exporteras <br/>eller �terexporteras fr�n Europeiska unionen till ett tredjeland eller ett <br/>territorium finns i artikel 243.1 i Europaparlamentets och r�dets f�rordning <br/>(EU) 2016/429 av den 9 mars 2016 om �verf�rbara djursjukdomar och om <br/>�ndring och upph�vande av vissa akter med avseende p� djurh�lsa <br/>(djurh�lsolag). </p> <p style="position:absolute;top:552px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Livsmedelsverket f�r, om villkoren i artikel 243.2 �r uppfyllda, besluta i </p> <p style="position:absolute;top:573px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110">enskilda fall att export och �terexport av produkter av animaliskt ursprung i <br/>st�llet f�r ske i enlighet med best�mmelserna i tredjelandet eller territoriet. </p> <p style="position:absolute;top:613px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">En beh�rig myndighet f�r efter ans�kan besluta att en anl�ggning som </p> <p style="position:absolute;top:634px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110">bedriver s�dan verksamhet som avses i 3 � livsmedelslagen (2006:804) f�r <br/>export till ett land som inte �r medlem i Europeiska unionen, ska st�llas <br/>under s�rskild kontroll med anledning av importbest�mmelser i det landet. </p> <p style="position:absolute;top:695px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft110">Med medlemsland i Europeiska unionen j�mst�lls <br/>1. Island i fr�ga om fiskvaror, och<br/>2. Andorra, Liechtenstein, F�r�arna, Norge och Schweiz i fr�ga om</p> <p style="position:absolute;top:756px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">samtliga animaliska livsmedel. </p> <p style="position:absolute;top:777px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Beh�rig myndighet enligt denna f�rordning �r den myndighet som enligt </p> <p style="position:absolute;top:797px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110">23 � livsmedelsf�rordningen (2006:813) �r beh�rig att pr�va fr�gor om <br/>godk�nnande av livsmedelsanl�ggningar eller att registrera livsmedels-<br/>anl�ggningar. </p> <p style="position:absolute;top:880px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 21 april 2021. </p> <p style="position:absolute;top:921px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:962px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">IBRAHIM BAYLAN </p> <p style="position:absolute;top:982px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft110">Maria Wetterling <br/>(N�ringsdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>2021:262</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft111">Publicerad <br/>den</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft18"> 7 april 2021 </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i f�rordningen (2011:1060) om kontroll vid

export av livsmedel

Utf�rdad den 1 april 2021

Regeringen f�reskriver att 1 � f�rordningen (2011:1060) om kontroll vid
export av livsmedel ska ha f�ljande lydelse.

1 � Best�mmelser om djurh�lsokrav n�r djur eller produkter exporteras
eller �terexporteras fr�n Europeiska unionen till ett tredjeland eller ett
territorium finns i artikel 243.1 i Europaparlamentets och r�dets f�rordning
(EU) 2016/429 av den 9 mars 2016 om �verf�rbara djursjukdomar och om
�ndring och upph�vande av vissa akter med avseende p� djurh�lsa
(djurh�lsolag).

Livsmedelsverket f�r, om villkoren i artikel 243.2 �r uppfyllda, besluta i

enskilda fall att export och �terexport av produkter av animaliskt ursprung i
st�llet f�r ske i enlighet med best�mmelserna i tredjelandet eller territoriet.

En beh�rig myndighet f�r efter ans�kan besluta att en anl�ggning som

bedriver s�dan verksamhet som avses i 3 � livsmedelslagen (2006:804) f�r
export till ett land som inte �r medlem i Europeiska unionen, ska st�llas
under s�rskild kontroll med anledning av importbest�mmelser i det landet.

Med medlemsland i Europeiska unionen j�mst�lls
1. Island i fr�ga om fiskvaror, och
2. Andorra, Liechtenstein, F�r�arna, Norge och Schweiz i fr�ga om

samtliga animaliska livsmedel.

Beh�rig myndighet enligt denna f�rordning �r den myndighet som enligt

23 � livsmedelsf�rordningen (2006:813) �r beh�rig att pr�va fr�gor om
godk�nnande av livsmedelsanl�ggningar eller att registrera livsmedels-
anl�ggningar.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 21 april 2021.

P� regeringens v�gnar

IBRAHIM BAYLAN

Maria Wetterling
(N�ringsdepartementet)

SFS

2021:262

Publicerad
den

7 april 2021

;