SFS 2021:269 Lag om ändring i lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag

SFS2021-269.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:BCDGEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:BCDHEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:19px;font-family:OVLSVV+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;font-family:QZXDYR+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft114{font-size:14px;font-family:YQYZGB+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft115{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft116{font-size:18px;line-height:30px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft117{font-size:13px;line-height:16px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft118{font-size:13px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft119{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;font-family:BCDGEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:18px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft26{font-size:5px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft27{font-size:17px;font-family:BCDHEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft28{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft29{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft210{font-size:5px;line-height:6px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft211{font-size:5px;line-height:7px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft212{font-size:17px;line-height:19px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft31{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft32{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft33{font-size:18px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft34{font-size:5px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft35{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft36{font-size:17px;font-family:BCDGEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft37{font-size:17px;font-family:BCDHEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft38{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft39{font-size:5px;line-height:7px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft310{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft41{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft42{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft43{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft44{font-size:17px;font-family:BCDHEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft45{font-size:18px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft46{font-size:5px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft47{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft48{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft49{font-size:5px;line-height:7px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft51{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft52{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft53{font-size:18px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft54{font-size:5px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft55{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft56{font-size:17px;font-family:BCDHEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft57{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft58{font-size:5px;line-height:7px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft59{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i lagen (2019:742) om tj�nstepensionsf�retag </b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 1 april 2021 </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs2 i fr�ga om lagen (2019:742) om <br/>tj�nstepensionsf�retag </p> <p style="position:absolute;top:366px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels </i>att 1 kap. 4, 16 och 17 ��, 6 kap. 6 �, 7 kap. 1 och 2 ��, 8 kap. 2, 3, </p> <p style="position:absolute;top:386px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115">6 och 16 ��, 14 kap. 12 och 14 ��, 15 kap. 5, 10 och 13 �� och 16 kap. 22 � <br/>ska ha f�ljande lydelse, </p> <p style="position:absolute;top:427px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels </i>att det ska inf�ras tre nya paragrafer, 4 kap. 3 a � och 8 kap. 3 a och </p> <p style="position:absolute;top:448px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">6 a ��, och n�rmast f�re 4 kap. 3 a � en ny rubrik av f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:508px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115"><b>1 kap. <br/>4 �</b> Med tj�nstepensionsf�rs�kring avses livf�rs�kring enligt 2 kap. 11 � <br/>som tecknas f�r en arbetstagare, har samband med yrkesut�vning och d�r <br/>utbetalning av f�rs�kringsbelopp (eng�ngsbelopp eller periodiska utbetal-<br/>ningar) �r beroende av att en eller flera personer uppn�r eller f�rv�ntas <br/>uppn� en viss �lder samt f�rs�kringar som meddelas som till�gg till s�dana <br/>f�rs�kringar. </p> <p style="position:absolute;top:661px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Med tj�nstepensionsf�rs�kring avses ocks� f�rs�kring enligt f�rsta </p> <p style="position:absolute;top:681px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">stycket som tecknas </p> <p style="position:absolute;top:702px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft115">1. av en egenf�retagare f�r egen r�kning,<br/>2. av staten f�r en riksdagsledamot,<br/>3. av staten f�r en n�mndeman i domstol,<br/>4. av en kommun eller en region f�r en f�rtroendevald,<br/>5. f�r en f�rtroendevald som har utsetts att f�retr�da en arbetsgivar- eller</p> <p style="position:absolute;top:804px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115">arbetstagarorganisation eller har utsetts till ledamot av ett beslutande organ <br/>inom en s�dan organisation, eller </p> <p style="position:absolute;top:845px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">6. f�r en person med ett uppdrag som �r j�mf�rbart med de uppdrag som</p> <p style="position:absolute;top:865px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">avses i 25. </p> <p style="position:absolute;top:903px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115"><b>16 �</b> Ut�ver best�mmelserna i denna lag g�ller lagen (2018:1219) om <br/>f�rs�kringsdistribution f�r tj�nstepensionsf�retag. Vid till�mpningen av <br/>best�mmelserna i den lagen ska det som s�gs om f�rs�kringsf�retag avse <br/>tj�nstepensionsf�retag. Vid till�mpningen av 9 kap. 14 � tredje stycket lagen <br/>om f�rs�kringsdistribution, f�r avgiften inte vara s� stor att tj�nste-<br/>pensionsf�retaget d�refter inte uppfyller kraven i 4 kap. 1 � denna lag. </p> <p style="position:absolute;top:1026px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">N�r det g�ller l�mnande av information vid distribution av kollektiv-</p> <p style="position:absolute;top:1046px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">avtalsgrundade tj�nstepensionsf�rs�kringar eller gruppf�rs�kringar f�r avtal </p> <p style="position:absolute;top:1108px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft118">1 Prop. 2020/21:82, bet. 2020/21:FiU18, rskr. 2020/21:233. <br/>2 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv (EU) 2016/2341 av den 14 december 2016 om <br/>verksamhet i och tillsyn �ver tj�nstepensionsinstitut, i den ursprungliga lydelsen. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>2021:269</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft119">Publicerad <br/>den</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft113"> 7 april 2021</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:1212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft21">2 </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:52px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft29">ing�s om avvikelse fr�n f�rsta stycket och best�mmelserna i lagen om <br/>f�rs�kringsdistribution i fr�ga om </p> <p style="position:absolute;top:92px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft29">1. vilken information som ska l�mnas, och <br/>2. n�r, hur och av vem informationen ska l�mnas. <br/>N�r det g�ller tj�nstepensionsf�rs�kringar som f�ljer av en �verens-</p> <p style="position:absolute;top:154px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft29">kommelse mellan en arbetsgivarorganisation och en central arbets-<br/>tagarorganisation, f�r avtal enligt andra stycket ing�s av avtalsparterna. </p> <p style="position:absolute;top:195px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">N�r det g�ller andra tj�nstepensionsf�rs�kringar �n s�dana som anges i </p> <p style="position:absolute;top:215px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft29">tredje stycket eller gruppf�rs�kringar, f�r tj�nstepensionsf�retag ing� avtal <br/>enligt andra stycket med kollektivavtalsparterna eller andra som kan anses <br/>f�retr�da de f�rs�krade. </p> <p style="position:absolute;top:276px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft23"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:297px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft29"><b>17 �</b> Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-<br/>dela f�reskrifter om vad tj�nstepensionsf�retag ska iaktta vid till�mpningen <br/>av 16 � f�rsta stycket. </p> <p style="position:absolute;top:358px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21"> </p> <p style="position:absolute;top:378px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25"><b>4 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:400px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft210"> <br/><i>Information om kollektivavtalsgrundad tj�nstepensionsf�rs�kring m.m. </i></p> <p style="position:absolute;top:428px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft29"> <br/><b>3 a �</b> N�r det g�ller kollektivavtalsgrundade tj�nstepensionsf�rs�kringar <br/>eller gruppf�rs�kringar f�r avtal ing�s om avvikelse fr�n 2 och 3 �� i fr�ga <br/>om </p> <p style="position:absolute;top:497px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft29">1. vilken information som ska l�mnas, och <br/>2. n�r, hur och av vem informationen ska l�mnas. <br/>N�r det g�ller tj�nstepensionsf�rs�kringar som f�ljer av en �verens-</p> <p style="position:absolute;top:558px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft29">kommelse mellan en arbetsgivarorganisation och en central arbets-<br/>tagarorganisation, f�r avtal enligt f�rsta stycket ing�s av avtalsparterna. </p> <p style="position:absolute;top:599px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">N�r det g�ller andra tj�nstepensionsf�rs�kringar �n s�dana som anges i </p> <p style="position:absolute;top:619px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft212">andra stycket eller gruppf�rs�kringar, f�r tj�nstepensionsf�retag ing� avtal <br/>enligt f�rsta stycket med kollektivavtalsparterna eller andra som kan anses <br/>f�retr�da de f�rs�krade. <br/> <br/><b>6 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:723px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft29"> <br/><b>6 �</b> Ett tj�nstepensionsf�retags tillg�ngar ska till �verv�gande del <br/>investeras p� reglerade marknader eller motsvarande marknader utanf�r <br/>EES. Investeringar i finansiella instrument och andra tillg�ngar som inte �r <br/>f�rem�l f�r handel p� en reglerad marknad, en MTF-plattform eller en OTF-<br/>plattform eller en motsvarande marknadsplats utanf�r EES ska h�llas p� akt-<br/>samma niv�er. </p> <p style="position:absolute;top:853px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21"> </p> <p style="position:absolute;top:873px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25"><b>7 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:895px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft29"> <br/><b>1 �</b> Ett tj�nstepensionsf�retag ska vid varje tidpunkt, ut�ver tillg�ngar som <br/>kr�vs f�r skuldt�ckning enligt 6 kap. 12 �, ha en tillr�cklig kapitalbas. </p> <p style="position:absolute;top:944px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">Kapitalbasen ska minst uppg� till det riskk�nsliga kapitalkravet ber�knat </p> <p style="position:absolute;top:964px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft29">enligt 8 kap. 16 a ��. Kapitalbasen ska dock aldrig vara mindre �n det <br/>h�gsta av minimikapitalkravet ber�knat enligt 8 kap. 712 �� eller <br/>garantibeloppet enligt 8 kap. 13 och 14 ��. </p> <p style="position:absolute;top:1026px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21"> </p> <p style="position:absolute;top:1046px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>2 �</b> Kapitalbasen f�r omfatta f�ljande poster: </p> <p style="position:absolute;top:1066px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft29">1. inbetalt aktiekapital, garantikapital eller verksamhetskapital, <br/>2. konsolideringsfond, <br/>3. �vrigt eget kapital, och <br/>4. s�kerhetsreserv och andra obeskattade reserver. </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft28"><b>2021:269</b></p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:1212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft31">3 </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft33"><b>8 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:73px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft310"> <br/><b>2 �</b> Det riskk�nsliga kapitalkravet ska ber�knas genom en justerad <br/>sammanl�ggning av kapitalkraven f�r marknadsrisk enligt 3 � och <br/>f�rs�kringsrisk enligt 4 � med till�gg av kapitalkravet f�r operativ risk enligt <br/>5 �. Det riskk�nsliga kapitalkravet ska d�refter minskas med </p> <p style="position:absolute;top:163px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft310">1. ett justeringsbelopp enligt 6 �, och <br/>2. ett justeringsbelopp enligt 6 a �. <br/> </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft310"><b>3 �</b> Kapitalkravet f�r marknadsrisk ska ber�knas genom en justerad <br/>sammanl�ggning av kapitalkraven f�r </p> <p style="position:absolute;top:265px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft310">1. r�nterisk, <br/>2. aktiekursrisk, <br/>3. fastighetsprisrisk, <br/>4. r�nteskillnadsrisk, <br/>5. valutakursrisk, <br/>6. koncentrationsrisk, och <br/>7. risk som h�nf�r sig till infrastrukturinvesteringar som medf�r en be-</p> <p style="position:absolute;top:408px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft310">gr�nsad investeringsrisk och som uppfyller grundl�ggande krav p� milj�-<br/>m�ssig h�llbarhet (godk�nda infrastrukturinvesteringar)<i>.</i> </p> <p style="position:absolute;top:449px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31"> </p> <p style="position:absolute;top:469px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft310"><b>3 a �</b> Samh�llsintresset av att godk�nda infrastrukturinvesteringar <br/>kommer till st�nd ska beaktas vid ber�kningen av det kapitalkrav som avses <br/>i 3 � 7<i>.</i> </p> <p style="position:absolute;top:530px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31"> </p> <p style="position:absolute;top:551px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft310"><b>6 �</b> Justeringsbeloppet enligt 2 � 1 ska motsvara den minskning av <br/>tj�nstepensionsf�retagets of�rutsedda f�rluster som beror p� </p> <p style="position:absolute;top:591px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">1. att f�retagets �taganden gentemot f�rs�kringstagarna, de f�rs�krade </p> <p style="position:absolute;top:612px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft310">eller andra ers�ttningsber�ttigade minskar till f�ljd av villkoren i <br/>f�rs�kringsavtalet, </p> <p style="position:absolute;top:653px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft310">2. att f�retagets uppskjutna skatt f�r�ndras, eller <br/>3. en kombination av 1 och 2. <br/> </p> <p style="position:absolute;top:714px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft310"><b>6 a �</b> Justeringsbeloppet enligt 2 � 2 ska motsvara den skillnad som upp-<br/>st�r om de f�rs�kringstekniska avs�ttningarna f�r f�rs�kringar enligt 2 kap. <br/>11 � klass I b (till�ggsf�rs�kringar) uppg�r till ett l�gre belopp enligt 5 kap. <br/>2 � �n enligt de regler f�r extern redovisning som tj�nstepensionsf�retaget <br/>till�mpar. </p> <p style="position:absolute;top:816px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31"> </p> <p style="position:absolute;top:836px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft310"><b>16 �</b> Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r <br/>meddela f�reskrifter om </p> <p style="position:absolute;top:877px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft310">1. ber�kningen av det riskk�nsliga kapitalkravet enligt 26 a ��, och <br/>2. villkoren f�r neds�ttning av garantibeloppet enligt 14 �. <br/> </p> <p style="position:absolute;top:938px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft33"><b>14 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:960px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft310"> <br/><b>12 �</b> Finansinspektionen f�r besluta om ett till�gg till det riskk�nsliga <br/>kapitalkravet (kapitaltill�gg) f�r ett tj�nstepensionsf�retag, om </p> <p style="position:absolute;top:1009px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">1. f�retagets riskprofil avviker v�sentligt fr�n de antaganden som ligger </p> <p style="position:absolute;top:1029px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft310">till grund f�r ber�kningen av det riskk�nsliga kapitalkravet enligt 8 kap. <br/>16 a ��, eller </p> <p style="position:absolute;top:1070px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">2. f�retagets f�retagsstyrningssystem avviker v�sentligt fr�n kraven i </p> <p style="position:absolute;top:1091px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft310">9 kap. 1 �, samtidigt som avvikelserna medf�r att f�retaget inte kan garan-<br/>tera en korrekt identifiering, m�tning, �vervakning, hantering och rappor-</p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft38"><b>2021:269</b></p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:1212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft41">4 </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:52px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft48">tering av de risker som f�retaget exponeras f�r eller kan komma att bli <br/>exponerat f�r och det �r osannolikt att bristerna kan �tg�rdas inom sk�lig tid. <br/> <br/><b>14 �</b> Efter ett beslut om kapitaltill�gg ska tj�nstepensionsf�retagets risk-<br/>k�nsliga kapitalkrav utg�ras av summan av kapitaltill�gget och det <br/>riskk�nsliga kapitalkravet ber�knat enligt 8 kap. 16 a ��. </p> <p style="position:absolute;top:174px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41"> </p> <p style="position:absolute;top:194px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft45"><b>15 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:216px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft48"> <br/><b>5 �</b> Om ett tj�nstepensionsf�retag inte uppfyller det riskk�nsliga ka-<br/>pitalkravet enligt 8 kap. 16 a ��, i f�rekommande fall efter beslut om <br/>kapitaltill�gg enligt 14 kap., ska f�retaget inom tv� m�nader fr�n det att <br/>bristen uppt�cktes </p> <p style="position:absolute;top:306px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">1. uppr�tta en �tg�rdsplan f�r att �ter uppfylla det riskk�nsliga kapital-</p> <p style="position:absolute;top:326px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">kravet inom h�gst tolv m�nader fr�n samma tidpunkt, och </p> <p style="position:absolute;top:347px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft48">2. �verl�mna planen till Finansinspektionen. <br/>Om ett tj�nstepensionsf�retag inte fullg�r sina skyldigheter enligt f�rsta </p> <p style="position:absolute;top:387px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">stycket, f�r inspektionen f�rel�gga f�retaget att fullg�ra skyldigheterna. </p> <p style="position:absolute;top:408px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">Ett tj�nstepensionsf�retag ska vidta de �tg�rder som anges i �tg�rds-</p> <p style="position:absolute;top:428px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft48">planen. <br/> <br/><b>10 �</b> Finansinspektionen f�r begr�nsa ett tj�nstepensionsf�retags <br/>f�rfogander�tt eller f�rbjuda f�retaget att f�rfoga �ver sina tillg�ngar i <br/>Sverige, om </p> <p style="position:absolute;top:530px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">1. f�retaget inte f�ljer g�llande best�mmelser om f�rs�kringstekniska </p> <p style="position:absolute;top:551px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">avs�ttningar, </p> <p style="position:absolute;top:571px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">2. f�retaget inte uppfyller det riskk�nsliga kapitalkravet enligt 8 kap. </p> <p style="position:absolute;top:591px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft48">16 a ��, i f�rekommande fall efter beslut om kapitaltill�gg enligt 14 kap., <br/>och det finns s�rskilda omst�ndigheter som ger anledning att befara att <br/>f�retagets finansiella st�llning kommer att f�rs�mras ytterligare, </p> <p style="position:absolute;top:653px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">3. f�retaget inte uppfyller minimikapitalkravet enligt 8 kap. 712 �� eller </p> <p style="position:absolute;top:673px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">garantibeloppet enligt 8 kap. 13 �, eller </p> <p style="position:absolute;top:694px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">4. det vid beslut om �terkallelse av f�retagets tillst�nd bed�ms vara </p> <p style="position:absolute;top:714px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft48">n�dv�ndigt f�r att skydda de intressen som f�rs�kringstagarna, de f�rs�k-<br/>rade och andra ers�ttningsber�ttigade har. </p> <p style="position:absolute;top:755px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">Finansinspektionen f�r besluta hur tj�nstepensionsverksamheten ska dri-</p> <p style="position:absolute;top:775px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">vas efter ett beslut enligt f�rsta stycket. </p> <p style="position:absolute;top:796px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41"> </p> <p style="position:absolute;top:816px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft48"><b>13 �</b> Finansinspektionen f�r �terkalla ett tj�nstepensionsf�retags tillst�nd, <br/>om f�retaget </p> <p style="position:absolute;top:857px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft48">1. inte l�ngre uppfyller kraven f�r tillst�nd, <br/>2. inte inom ett �r fr�n det tillst�nd gavs har b�rjat driva s�dan verksamhet </p> <p style="position:absolute;top:898px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">som tillst�ndet avser, </p> <p style="position:absolute;top:918px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">3. under en sammanh�ngande tid av sex m�nader inte har drivit tj�nste-</p> <p style="position:absolute;top:939px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">pensionsverksamhet, </p> <p style="position:absolute;top:959px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">4. inte inom tv� m�nader fr�n det att bristen i fr�ga om uppfyllelse av det </p> <p style="position:absolute;top:979px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft48">riskk�nsliga kapitalkravet enligt 8 kap. 16 a ��, i f�rekommande fall efter <br/>beslut om kapitaltill�gg enligt 14 kap., konstaterades har uppr�ttat en <br/>�tg�rdsplan enligt 5 � och �verl�mnat den till Finansinspektionen, </p> <p style="position:absolute;top:1041px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">5. inte inom de tidsfrister som anges i 57 �� har vidtagit s�dana �tg�rder </p> <p style="position:absolute;top:1061px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft48">f�r att �ter uppfylla det riskk�nsliga kapitalkravet enligt 8 kap. 16 a ��, i <br/>f�rekommande fall efter beslut om kapitaltill�gg enligt 14 kap., som finns <br/>angivna i en �tg�rdsplan med eventuella �ndringar till f�ljd av ett <br/>f�rel�ggande enligt 6 �, eller </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft47"><b>2021:269</b></p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:1212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft51">5 </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:52px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft51">6. i annat fall allvarligt �sidos�tter best�mmelser som g�ller f�r f�retagets </p> <p style="position:absolute;top:72px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">verksamhet. </p> <p style="position:absolute;top:92px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft51">I st�llet f�r att �terkalla tillst�ndet f�r Finansinspektionen meddela en </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">varning, om det �r tillr�ckligt. </p> <p style="position:absolute;top:133px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft51"> </p> <p style="position:absolute;top:153px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft53"><b>16 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:175px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft59"> <br/><b>22 �</b> N�r ett tj�nstepensionsf�retag �r dotterf�retag till ett f�retag som <br/>skulle vara ett f�rs�kringsholdingf�retag om tj�nstepensionsf�retaget var ett <br/>f�rs�kringsf�retag eller till ett blandat finansiellt holdingf�retag, ska be-<br/>r�kningen av gruppsolvens g�ras med h�nsyn �ven till det moderf�retaget. <br/>Ber�kningen ska g�ras enligt 1517 och 20 ��. </p> <p style="position:absolute;top:285px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft51">Vid ber�kningen enligt f�rsta stycket ska moderf�retaget hanteras som ett </p> <p style="position:absolute;top:306px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">tj�nstepensionsf�retag som omfattas av </p> <p style="position:absolute;top:326px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft59">1. best�mmelserna om riskk�nsligt kapitalkrav i 8 kap. 16 a ��, och <br/>2. villkor enligt 7 kap. 27 �� f�r att poster ska f� ing� i kapitalbasen. </p> <p style="position:absolute;top:374px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51"> </p> <p style="position:absolute;top:398px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft59">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 maj 2021. <br/>2. F�r investeringar som ett f�retag har gjort f�re ikrafttr�dandet g�ller </p> <p style="position:absolute;top:439px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft59">�ldre f�reskrifter om ber�kning av kapitalkravet f�r marknadsrisk, om det <br/>leder till ett l�gre kapitalkrav. </p> <p style="position:absolute;top:479px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft51"> </p> <p style="position:absolute;top:500px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft59">P� regeringens v�gnar <br/> <br/>�SA LINDHAGEN <br/> </p> <p style="position:absolute;top:561px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft51">Tord Gransbo </p> <p style="position:absolute;top:582px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51"> </p> <p style="position:absolute;top:582px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft51">(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:602px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft51"> </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft57"><b>2021:269</b></p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (2019:742) om tj�nstepensionsf�retag

Utf�rdad den 1 april 2021

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs2 i fr�ga om lagen (2019:742) om
tj�nstepensionsf�retag

dels att 1 kap. 4, 16 och 17 ��, 6 kap. 6 �, 7 kap. 1 och 2 ��, 8 kap. 2, 3,

6 och 16 ��, 14 kap. 12 och 14 ��, 15 kap. 5, 10 och 13 �� och 16 kap. 22 �
ska ha f�ljande lydelse,

dels att det ska inf�ras tre nya paragrafer, 4 kap. 3 a � och 8 kap. 3 a och

6 a ��, och n�rmast f�re 4 kap. 3 a � en ny rubrik av f�ljande lydelse.

1 kap.
4 �
Med tj�nstepensionsf�rs�kring avses livf�rs�kring enligt 2 kap. 11 �
som tecknas f�r en arbetstagare, har samband med yrkesut�vning och d�r
utbetalning av f�rs�kringsbelopp (eng�ngsbelopp eller periodiska utbetal-
ningar) �r beroende av att en eller flera personer uppn�r eller f�rv�ntas
uppn� en viss �lder samt f�rs�kringar som meddelas som till�gg till s�dana
f�rs�kringar.

Med tj�nstepensionsf�rs�kring avses ocks� f�rs�kring enligt f�rsta

stycket som tecknas

1. av en egenf�retagare f�r egen r�kning,
2. av staten f�r en riksdagsledamot,
3. av staten f�r en n�mndeman i domstol,
4. av en kommun eller en region f�r en f�rtroendevald,
5. f�r en f�rtroendevald som har utsetts att f�retr�da en arbetsgivar- eller

arbetstagarorganisation eller har utsetts till ledamot av ett beslutande organ
inom en s�dan organisation, eller

6. f�r en person med ett uppdrag som �r j�mf�rbart med de uppdrag som

avses i 25.

16 � Ut�ver best�mmelserna i denna lag g�ller lagen (2018:1219) om
f�rs�kringsdistribution f�r tj�nstepensionsf�retag. Vid till�mpningen av
best�mmelserna i den lagen ska det som s�gs om f�rs�kringsf�retag avse
tj�nstepensionsf�retag. Vid till�mpningen av 9 kap. 14 � tredje stycket lagen
om f�rs�kringsdistribution, f�r avgiften inte vara s� stor att tj�nste-
pensionsf�retaget d�refter inte uppfyller kraven i 4 kap. 1 � denna lag.

N�r det g�ller l�mnande av information vid distribution av kollektiv-

avtalsgrundade tj�nstepensionsf�rs�kringar eller gruppf�rs�kringar f�r avtal

1 Prop. 2020/21:82, bet. 2020/21:FiU18, rskr. 2020/21:233.
2 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv (EU) 2016/2341 av den 14 december 2016 om
verksamhet i och tillsyn �ver tj�nstepensionsinstitut, i den ursprungliga lydelsen.

SFS

2021:269

Publicerad
den

7 april 2021

background image

2

SFS

ing�s om avvikelse fr�n f�rsta stycket och best�mmelserna i lagen om
f�rs�kringsdistribution i fr�ga om

1. vilken information som ska l�mnas, och
2. n�r, hur och av vem informationen ska l�mnas.
N�r det g�ller tj�nstepensionsf�rs�kringar som f�ljer av en �verens-

kommelse mellan en arbetsgivarorganisation och en central arbets-
tagarorganisation, f�r avtal enligt andra stycket ing�s av avtalsparterna.

N�r det g�ller andra tj�nstepensionsf�rs�kringar �n s�dana som anges i

tredje stycket eller gruppf�rs�kringar, f�r tj�nstepensionsf�retag ing� avtal
enligt andra stycket med kollektivavtalsparterna eller andra som kan anses
f�retr�da de f�rs�krade.

17 � Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-
dela f�reskrifter om vad tj�nstepensionsf�retag ska iaktta vid till�mpningen
av 16 � f�rsta stycket.

4 kap.


Information om kollektivavtalsgrundad tj�nstepensionsf�rs�kring m.m.


3 a � N�r det g�ller kollektivavtalsgrundade tj�nstepensionsf�rs�kringar
eller gruppf�rs�kringar f�r avtal ing�s om avvikelse fr�n 2 och 3 �� i fr�ga
om

1. vilken information som ska l�mnas, och
2. n�r, hur och av vem informationen ska l�mnas.
N�r det g�ller tj�nstepensionsf�rs�kringar som f�ljer av en �verens-

kommelse mellan en arbetsgivarorganisation och en central arbets-
tagarorganisation, f�r avtal enligt f�rsta stycket ing�s av avtalsparterna.

N�r det g�ller andra tj�nstepensionsf�rs�kringar �n s�dana som anges i

andra stycket eller gruppf�rs�kringar, f�r tj�nstepensionsf�retag ing� avtal
enligt f�rsta stycket med kollektivavtalsparterna eller andra som kan anses
f�retr�da de f�rs�krade.

6 kap.


6 � Ett tj�nstepensionsf�retags tillg�ngar ska till �verv�gande del
investeras p� reglerade marknader eller motsvarande marknader utanf�r
EES. Investeringar i finansiella instrument och andra tillg�ngar som inte �r
f�rem�l f�r handel p� en reglerad marknad, en MTF-plattform eller en OTF-
plattform eller en motsvarande marknadsplats utanf�r EES ska h�llas p� akt-
samma niv�er.

7 kap.


1 � Ett tj�nstepensionsf�retag ska vid varje tidpunkt, ut�ver tillg�ngar som
kr�vs f�r skuldt�ckning enligt 6 kap. 12 �, ha en tillr�cklig kapitalbas.

Kapitalbasen ska minst uppg� till det riskk�nsliga kapitalkravet ber�knat

enligt 8 kap. 16 a ��. Kapitalbasen ska dock aldrig vara mindre �n det
h�gsta av minimikapitalkravet ber�knat enligt 8 kap. 712 �� eller
garantibeloppet enligt 8 kap. 13 och 14 ��.

2 � Kapitalbasen f�r omfatta f�ljande poster:

1. inbetalt aktiekapital, garantikapital eller verksamhetskapital,
2. konsolideringsfond,
3. �vrigt eget kapital, och
4. s�kerhetsreserv och andra obeskattade reserver.

2021:269

background image

3

SFS

8 kap.


2 � Det riskk�nsliga kapitalkravet ska ber�knas genom en justerad
sammanl�ggning av kapitalkraven f�r marknadsrisk enligt 3 � och
f�rs�kringsrisk enligt 4 � med till�gg av kapitalkravet f�r operativ risk enligt
5 �. Det riskk�nsliga kapitalkravet ska d�refter minskas med

1. ett justeringsbelopp enligt 6 �, och
2. ett justeringsbelopp enligt 6 a �.

3 � Kapitalkravet f�r marknadsrisk ska ber�knas genom en justerad
sammanl�ggning av kapitalkraven f�r

1. r�nterisk,
2. aktiekursrisk,
3. fastighetsprisrisk,
4. r�nteskillnadsrisk,
5. valutakursrisk,
6. koncentrationsrisk, och
7. risk som h�nf�r sig till infrastrukturinvesteringar som medf�r en be-

gr�nsad investeringsrisk och som uppfyller grundl�ggande krav p� milj�-
m�ssig h�llbarhet (godk�nda infrastrukturinvesteringar).

3 a � Samh�llsintresset av att godk�nda infrastrukturinvesteringar
kommer till st�nd ska beaktas vid ber�kningen av det kapitalkrav som avses
i 3 � 7.

6 � Justeringsbeloppet enligt 2 � 1 ska motsvara den minskning av
tj�nstepensionsf�retagets of�rutsedda f�rluster som beror p�

1. att f�retagets �taganden gentemot f�rs�kringstagarna, de f�rs�krade

eller andra ers�ttningsber�ttigade minskar till f�ljd av villkoren i
f�rs�kringsavtalet,

2. att f�retagets uppskjutna skatt f�r�ndras, eller
3. en kombination av 1 och 2.

6 a � Justeringsbeloppet enligt 2 � 2 ska motsvara den skillnad som upp-
st�r om de f�rs�kringstekniska avs�ttningarna f�r f�rs�kringar enligt 2 kap.
11 � klass I b (till�ggsf�rs�kringar) uppg�r till ett l�gre belopp enligt 5 kap.
2 � �n enligt de regler f�r extern redovisning som tj�nstepensionsf�retaget
till�mpar.

16 � Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r
meddela f�reskrifter om

1. ber�kningen av det riskk�nsliga kapitalkravet enligt 26 a ��, och
2. villkoren f�r neds�ttning av garantibeloppet enligt 14 �.

14 kap.


12 � Finansinspektionen f�r besluta om ett till�gg till det riskk�nsliga
kapitalkravet (kapitaltill�gg) f�r ett tj�nstepensionsf�retag, om

1. f�retagets riskprofil avviker v�sentligt fr�n de antaganden som ligger

till grund f�r ber�kningen av det riskk�nsliga kapitalkravet enligt 8 kap.
16 a ��, eller

2. f�retagets f�retagsstyrningssystem avviker v�sentligt fr�n kraven i

9 kap. 1 �, samtidigt som avvikelserna medf�r att f�retaget inte kan garan-
tera en korrekt identifiering, m�tning, �vervakning, hantering och rappor-

2021:269

background image

4

SFS

tering av de risker som f�retaget exponeras f�r eller kan komma att bli
exponerat f�r och det �r osannolikt att bristerna kan �tg�rdas inom sk�lig tid.

14 � Efter ett beslut om kapitaltill�gg ska tj�nstepensionsf�retagets risk-
k�nsliga kapitalkrav utg�ras av summan av kapitaltill�gget och det
riskk�nsliga kapitalkravet ber�knat enligt 8 kap. 16 a ��.

15 kap.


5 � Om ett tj�nstepensionsf�retag inte uppfyller det riskk�nsliga ka-
pitalkravet enligt 8 kap. 16 a ��, i f�rekommande fall efter beslut om
kapitaltill�gg enligt 14 kap., ska f�retaget inom tv� m�nader fr�n det att
bristen uppt�cktes

1. uppr�tta en �tg�rdsplan f�r att �ter uppfylla det riskk�nsliga kapital-

kravet inom h�gst tolv m�nader fr�n samma tidpunkt, och

2. �verl�mna planen till Finansinspektionen.
Om ett tj�nstepensionsf�retag inte fullg�r sina skyldigheter enligt f�rsta

stycket, f�r inspektionen f�rel�gga f�retaget att fullg�ra skyldigheterna.

Ett tj�nstepensionsf�retag ska vidta de �tg�rder som anges i �tg�rds-

planen.

10 � Finansinspektionen f�r begr�nsa ett tj�nstepensionsf�retags
f�rfogander�tt eller f�rbjuda f�retaget att f�rfoga �ver sina tillg�ngar i
Sverige, om

1. f�retaget inte f�ljer g�llande best�mmelser om f�rs�kringstekniska

avs�ttningar,

2. f�retaget inte uppfyller det riskk�nsliga kapitalkravet enligt 8 kap.

16 a ��, i f�rekommande fall efter beslut om kapitaltill�gg enligt 14 kap.,
och det finns s�rskilda omst�ndigheter som ger anledning att befara att
f�retagets finansiella st�llning kommer att f�rs�mras ytterligare,

3. f�retaget inte uppfyller minimikapitalkravet enligt 8 kap. 712 �� eller

garantibeloppet enligt 8 kap. 13 �, eller

4. det vid beslut om �terkallelse av f�retagets tillst�nd bed�ms vara

n�dv�ndigt f�r att skydda de intressen som f�rs�kringstagarna, de f�rs�k-
rade och andra ers�ttningsber�ttigade har.

Finansinspektionen f�r besluta hur tj�nstepensionsverksamheten ska dri-

vas efter ett beslut enligt f�rsta stycket.

13 � Finansinspektionen f�r �terkalla ett tj�nstepensionsf�retags tillst�nd,
om f�retaget

1. inte l�ngre uppfyller kraven f�r tillst�nd,
2. inte inom ett �r fr�n det tillst�nd gavs har b�rjat driva s�dan verksamhet

som tillst�ndet avser,

3. under en sammanh�ngande tid av sex m�nader inte har drivit tj�nste-

pensionsverksamhet,

4. inte inom tv� m�nader fr�n det att bristen i fr�ga om uppfyllelse av det

riskk�nsliga kapitalkravet enligt 8 kap. 16 a ��, i f�rekommande fall efter
beslut om kapitaltill�gg enligt 14 kap., konstaterades har uppr�ttat en
�tg�rdsplan enligt 5 � och �verl�mnat den till Finansinspektionen,

5. inte inom de tidsfrister som anges i 57 �� har vidtagit s�dana �tg�rder

f�r att �ter uppfylla det riskk�nsliga kapitalkravet enligt 8 kap. 16 a ��, i
f�rekommande fall efter beslut om kapitaltill�gg enligt 14 kap., som finns
angivna i en �tg�rdsplan med eventuella �ndringar till f�ljd av ett
f�rel�ggande enligt 6 �, eller

2021:269

background image

5

SFS

6. i annat fall allvarligt �sidos�tter best�mmelser som g�ller f�r f�retagets

verksamhet.

I st�llet f�r att �terkalla tillst�ndet f�r Finansinspektionen meddela en

varning, om det �r tillr�ckligt.

16 kap.


22 � N�r ett tj�nstepensionsf�retag �r dotterf�retag till ett f�retag som
skulle vara ett f�rs�kringsholdingf�retag om tj�nstepensionsf�retaget var ett
f�rs�kringsf�retag eller till ett blandat finansiellt holdingf�retag, ska be-
r�kningen av gruppsolvens g�ras med h�nsyn �ven till det moderf�retaget.
Ber�kningen ska g�ras enligt 1517 och 20 ��.

Vid ber�kningen enligt f�rsta stycket ska moderf�retaget hanteras som ett

tj�nstepensionsf�retag som omfattas av

1. best�mmelserna om riskk�nsligt kapitalkrav i 8 kap. 16 a ��, och
2. villkor enligt 7 kap. 27 �� f�r att poster ska f� ing� i kapitalbasen.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 maj 2021.
2. F�r investeringar som ett f�retag har gjort f�re ikrafttr�dandet g�ller

�ldre f�reskrifter om ber�kning av kapitalkravet f�r marknadsrisk, om det
leder till ett l�gre kapitalkrav.

P� regeringens v�gnar

�SA LINDHAGEN

Tord Gransbo

(Finansdepartementet)

2021:269

;