SFS 2021:270 Förordning om ändring i förordningen (2000:1127) med bemyndigande för Finansinspektionen att meddela föreskrifter om säkerhetsreserver i skadeförsäkringsföretag

SFS2021-270.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2000:1127) med

bemyndigande för Finansinspektionen att meddela

föreskrifter om säkerhetsreserver i

skadeförsäkringsföretag

Utfärdad den 1 april 2021

Regeringen föreskriver att rubriken till förordningen (2000:1127) med
bemyndigande för Finansinspektionen att meddela föreskrifter om säker-
hetsreserver i skadeförsäkringsföretag samt förordningen ska ha följande
lydelse.

Förordning med bemyndigande för Finansinspektionen

att meddela föreskrifter om säkerhetsreserver i

försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag

1 § Finansinspektionen får meddela föreskrifter om verkställigheten av
bestämmelserna i 39 kap. 8 § inkomstskattelagen (1999:1229) om säker-
hetsreserver i försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag.

2 § Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 11 § regerings-
formen.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2021.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Johanna Mihaic
(Finansdepartementet)

SFS

2021:270

Publicerad
den

7 april 2021