SFS 2021:270 Förordning om ändring i förordningen (2000:1127) med bemyndigande för Finansinspektionen att meddela föreskrifter om säkerhetsreserver i skadeförsäkringsföretag

SFS2021-270.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:19px;font-family:HCTHCK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:PTUDKU+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i f�rordningen (2000:1127) med </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>bemyndigande f�r Finansinspektionen att meddela </b></p> <p style="position:absolute;top:291px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>f�reskrifter om s�kerhetsreserver i </b></p> <p style="position:absolute;top:314px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>skadef�rs�kringsf�retag </b></p> <p style="position:absolute;top:353px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 1 april 2021 </p> <p style="position:absolute;top:394px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">Regeringen f�reskriver att rubriken till f�rordningen (2000:1127) med <br/>bemyndigande f�r Finansinspektionen att meddela f�reskrifter om s�ker-<br/>hetsreserver i skadef�rs�kringsf�retag samt f�rordningen ska ha f�ljande <br/>lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:516px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning med bemyndigande f�r Finansinspektionen </b></p> <p style="position:absolute;top:539px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>att meddela f�reskrifter om s�kerhetsreserver i </b></p> <p style="position:absolute;top:562px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>f�rs�kringsf�retag och tj�nstepensionsf�retag </b></p> <p style="position:absolute;top:609px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>1 �</b> Finansinspektionen f�r meddela f�reskrifter om verkst�lligheten av <br/>best�mmelserna i 39 kap. 8 � inkomstskattelagen (1999:1229) om s�ker-<br/>hetsreserver i f�rs�kringsf�retag och tj�nstepensionsf�retag. </p> <p style="position:absolute;top:691px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>2 �</b> Denna f�rordning �r meddelad med st�d av 8 kap. 11 � regerings-<br/>formen. </p> <p style="position:absolute;top:754px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 maj 2021. </p> <p style="position:absolute;top:795px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:835px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">MAGDALENA ANDERSSON </p> <p style="position:absolute;top:856px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft18">Johanna Mihaic <br/>(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>2021:270</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft19">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft17">7 april 2021</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i f�rordningen (2000:1127) med

bemyndigande f�r Finansinspektionen att meddela

f�reskrifter om s�kerhetsreserver i

skadef�rs�kringsf�retag

Utf�rdad den 1 april 2021

Regeringen f�reskriver att rubriken till f�rordningen (2000:1127) med
bemyndigande f�r Finansinspektionen att meddela f�reskrifter om s�ker-
hetsreserver i skadef�rs�kringsf�retag samt f�rordningen ska ha f�ljande
lydelse.

F�rordning med bemyndigande f�r Finansinspektionen

att meddela f�reskrifter om s�kerhetsreserver i

f�rs�kringsf�retag och tj�nstepensionsf�retag

1 � Finansinspektionen f�r meddela f�reskrifter om verkst�lligheten av
best�mmelserna i 39 kap. 8 � inkomstskattelagen (1999:1229) om s�ker-
hetsreserver i f�rs�kringsf�retag och tj�nstepensionsf�retag.

2 � Denna f�rordning �r meddelad med st�d av 8 kap. 11 � regerings-
formen.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 maj 2021.

P� regeringens v�gnar

MAGDALENA ANDERSSON

Johanna Mihaic
(Finansdepartementet)

SFS

2021:270

Publicerad
den

7 april 2021

;