SFS 2021:271 Förordning om ändring i förordningen (2019:809) om tjänstepensionsföretag

SFS2021-271.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:17px;font-family:BCDGEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;font-family:XCUYIY+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;font-family:HESGSE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft114{font-size:18px;line-height:30px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft115{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:WUQNAA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;font-family:BCDGEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft24{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i f�rordningen (2019:809) om </b></p> <p style="position:absolute;top:269px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>tj�nstepensionsf�retag </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 1 april 2021 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">Regeringen f�reskriver att 5 kap. 2 � f�rordningen (2019:809) om tj�nste-<br/>pensionsf�retag ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:429px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>5 kap. <br/>2 �</b>1 Finansinspektionen f�r i fr�ga om lagen (2019:742) om tj�nstepen-<br/>sionsf�retag meddela f�reskrifter om </p> <p style="position:absolute;top:500px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft113">1. vad tj�nstepensionsf�retag ska iaktta vid till�mpningen av 1 kap. 16 �,<br/>2. vad en s�dan verksamhetsplan som avses i 2 kap. 13 � ska inneh�lla,<br/>3. vilka �tg�rder ett tj�nstepensionsf�retag ska vidta f�r att uppfylla de</p> <p style="position:absolute;top:561px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">krav p� soliditet, likviditet och riskhantering som avses i 4 kap. 1 �, </p> <p style="position:absolute;top:582px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">4. vilken information ett tj�nstepensionsf�retag ska l�mna enligt 4 kap.</p> <p style="position:absolute;top:602px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">2 �, </p> <p style="position:absolute;top:623px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft113">5. inneh�llet i pensionsbeskedet som avses i 4 kap. 3 �,<br/>6. vilka �tg�rder ett tj�nstepensionsf�retag ska vidta f�r att uppfylla de</p> <p style="position:absolute;top:663px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">krav p� god tj�nstepensionsstandard som avses i 4 kap. 4 �, </p> <p style="position:absolute;top:684px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft113">7. villkor f�r uppl�ning enligt 4 kap. 7 �,<br/>8. de f�rs�kringstekniska avs�ttningarnas inneh�ll och ber�kning enligt</p> <p style="position:absolute;top:725px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">5 kap. 16 ��, </p> <p style="position:absolute;top:745px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft113">9. anv�ndning av derivatinstrument enligt 6 kap. 9 �,<br/>10. v�rdering av de tillg�ngar som avses i 6 kap. 14 � till verkligt v�rde,<br/>11. f�rande av register enligt 6 kap. 16 �,<br/>12. villkor f�r att ta in, r�kna av och best�mma omfattningen av poster i</p> <p style="position:absolute;top:827px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">kapitalbasen samt hur den i �vrigt ska ber�knas enligt 7 kap. 27 ��, </p> <p style="position:absolute;top:847px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft113">13. ber�kningen av det riskk�nsliga kapitalkravet enligt 8 kap. 26 a ��,<br/>14. villkoren f�r neds�ttning av garantibeloppet enligt 8 kap. 14 �,<br/>15. de krav som enligt 9 kap. 3, 12 och 13 �� ska g�lla f�r dem som �r</p> <p style="position:absolute;top:908px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">verksamma i ett tj�nstepensionsf�retag, </p> <p style="position:absolute;top:929px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft113">16. inneh�llet i styrdokumenten enligt 9 kap. 4 �,<br/>17. inneh�llet i det f�rs�kringstekniska ber�kningsunderlaget enligt</p> <p style="position:absolute;top:970px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">9 kap. 5 �, </p> <p style="position:absolute;top:990px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft113">18. vad redog�relsen enligt 9 kap. 7 � ska inneh�lla,<br/>19. uppgifterna f�r funktionen f�r riskhantering enligt 9 kap. 10 �,<br/>20. uppgifterna f�r funktionen f�r regelefterlevnad enligt 9 kap. 11 �,<br/>21. uppgifterna f�r funktionen f�r internrevision enligt 9 kap. 12 �,<br/>22. uppgifterna f�r aktuariefunktionen enligt 9 kap. 13 �,</p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Senaste lydelse 2020:409. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>2021:271</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft115">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft112">7 april 2021</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>2021:271</b></p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft22">2 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">23. inneh�llet i systemet f�r riskhantering enligt 9 kap. 15 � samt omfatt-</p> <p style="position:absolute;top:72px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">ningen av riskerna i detta system, </p> <p style="position:absolute;top:92px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">24. kraven p� de regelbundna utv�rderingar som ska g�ras enligt 9 kap.</p> <p style="position:absolute;top:113px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">16 �, </p> <p style="position:absolute;top:133px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">25. hur en bed�mning av externa v�rderingar enligt 9 kap. 17 � ska</p> <p style="position:absolute;top:154px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">genomf�ras, </p> <p style="position:absolute;top:174px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">26. vad som ska ing� i risk- och solvensbed�mningen enligt 9 kap. 20 �</p> <p style="position:absolute;top:195px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">och rapporteringen av resultatet av denna enligt 9 kap. 22 �, </p> <p style="position:absolute;top:215px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">27. vad ett tj�nstepensionsf�retag ska beakta n�r ett uppdragsavtal ing�s</p> <p style="position:absolute;top:235px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">enligt 9 kap. 23 � och inneh�llet i ett s�dant avtal, </p> <p style="position:absolute;top:256px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">28. vilka upplysningar ett tj�nstepensionsf�retag ska l�mna till Finans-</p> <p style="position:absolute;top:276px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">inspektionen enligt 14 kap. 5 � och n�r de ska l�mnas, </p> <p style="position:absolute;top:297px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">29. att vissa uppgifter som enligt 14 kap. 5 � ska l�mnas till Finansinspek-</p> <p style="position:absolute;top:317px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">tionen i st�llet ska l�mnas till Statistiska centralbyr�n, </p> <p style="position:absolute;top:337px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft24">30. inneh�llet i en �tg�rdsplan enligt 15 kap. 5 �,<br/>31. inneh�llet i en finansiell saneringsplan enligt 15 kap. 8 �,<br/>32. hur och n�r den gruppbaserade kapitalbasen och det gruppbaserade</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">kapitalkravet ska ber�knas enligt 16 kap. 1517, 20 och 22 ��, </p> <p style="position:absolute;top:419px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">33. inneh�llet i samt omfattningen och fullg�randet av rapporteringen</p> <p style="position:absolute;top:440px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">enligt 16 kap. 18 �, </p> <p style="position:absolute;top:460px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">34. inneh�llet i en �tg�rdsplan och en finansiell saneringsplan enligt</p> <p style="position:absolute;top:480px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">16 kap. 21 � andra stycket, </p> <p style="position:absolute;top:501px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">35. vilka upplysningar ett f�retag ska l�mna till Finansinspektionen enligt</p> <p style="position:absolute;top:521px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">16 kap. 23, 27 och 33 ��, </p> <p style="position:absolute;top:542px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft24">36. f�retagsstyrningssystem inom en grupp enligt 16 kap. 29 �, och<br/>37. inneh�llet i en egen risk- och solvensbed�mning inom en grupp enligt</p> <p style="position:absolute;top:582px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">16 kap. 31 �. </p> <p style="position:absolute;top:625px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 maj 2021. </p> <p style="position:absolute;top:666px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:707px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">�SA LINDHAGEN </p> <p style="position:absolute;top:727px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft24">Tord Gransbo <br/>(Finansdepartementet) </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i f�rordningen (2019:809) om

tj�nstepensionsf�retag

Utf�rdad den 1 april 2021

Regeringen f�reskriver att 5 kap. 2 � f�rordningen (2019:809) om tj�nste-
pensionsf�retag ska ha f�ljande lydelse.

5 kap.
2 �
1 Finansinspektionen f�r i fr�ga om lagen (2019:742) om tj�nstepen-
sionsf�retag meddela f�reskrifter om

1. vad tj�nstepensionsf�retag ska iaktta vid till�mpningen av 1 kap. 16 �,
2. vad en s�dan verksamhetsplan som avses i 2 kap. 13 � ska inneh�lla,
3. vilka �tg�rder ett tj�nstepensionsf�retag ska vidta f�r att uppfylla de

krav p� soliditet, likviditet och riskhantering som avses i 4 kap. 1 �,

4. vilken information ett tj�nstepensionsf�retag ska l�mna enligt 4 kap.

2 �,

5. inneh�llet i pensionsbeskedet som avses i 4 kap. 3 �,
6. vilka �tg�rder ett tj�nstepensionsf�retag ska vidta f�r att uppfylla de

krav p� god tj�nstepensionsstandard som avses i 4 kap. 4 �,

7. villkor f�r uppl�ning enligt 4 kap. 7 �,
8. de f�rs�kringstekniska avs�ttningarnas inneh�ll och ber�kning enligt

5 kap. 16 ��,

9. anv�ndning av derivatinstrument enligt 6 kap. 9 �,
10. v�rdering av de tillg�ngar som avses i 6 kap. 14 � till verkligt v�rde,
11. f�rande av register enligt 6 kap. 16 �,
12. villkor f�r att ta in, r�kna av och best�mma omfattningen av poster i

kapitalbasen samt hur den i �vrigt ska ber�knas enligt 7 kap. 27 ��,

13. ber�kningen av det riskk�nsliga kapitalkravet enligt 8 kap. 26 a ��,
14. villkoren f�r neds�ttning av garantibeloppet enligt 8 kap. 14 �,
15. de krav som enligt 9 kap. 3, 12 och 13 �� ska g�lla f�r dem som �r

verksamma i ett tj�nstepensionsf�retag,

16. inneh�llet i styrdokumenten enligt 9 kap. 4 �,
17. inneh�llet i det f�rs�kringstekniska ber�kningsunderlaget enligt

9 kap. 5 �,

18. vad redog�relsen enligt 9 kap. 7 � ska inneh�lla,
19. uppgifterna f�r funktionen f�r riskhantering enligt 9 kap. 10 �,
20. uppgifterna f�r funktionen f�r regelefterlevnad enligt 9 kap. 11 �,
21. uppgifterna f�r funktionen f�r internrevision enligt 9 kap. 12 �,
22. uppgifterna f�r aktuariefunktionen enligt 9 kap. 13 �,

1 Senaste lydelse 2020:409.

SFS

2021:271

Publicerad
den

7 april 2021

background image

SFS

2021:271

2

23. inneh�llet i systemet f�r riskhantering enligt 9 kap. 15 � samt omfatt-

ningen av riskerna i detta system,

24. kraven p� de regelbundna utv�rderingar som ska g�ras enligt 9 kap.

16 �,

25. hur en bed�mning av externa v�rderingar enligt 9 kap. 17 � ska

genomf�ras,

26. vad som ska ing� i risk- och solvensbed�mningen enligt 9 kap. 20 �

och rapporteringen av resultatet av denna enligt 9 kap. 22 �,

27. vad ett tj�nstepensionsf�retag ska beakta n�r ett uppdragsavtal ing�s

enligt 9 kap. 23 � och inneh�llet i ett s�dant avtal,

28. vilka upplysningar ett tj�nstepensionsf�retag ska l�mna till Finans-

inspektionen enligt 14 kap. 5 � och n�r de ska l�mnas,

29. att vissa uppgifter som enligt 14 kap. 5 � ska l�mnas till Finansinspek-

tionen i st�llet ska l�mnas till Statistiska centralbyr�n,

30. inneh�llet i en �tg�rdsplan enligt 15 kap. 5 �,
31. inneh�llet i en finansiell saneringsplan enligt 15 kap. 8 �,
32. hur och n�r den gruppbaserade kapitalbasen och det gruppbaserade

kapitalkravet ska ber�knas enligt 16 kap. 1517, 20 och 22 ��,

33. inneh�llet i samt omfattningen och fullg�randet av rapporteringen

enligt 16 kap. 18 �,

34. inneh�llet i en �tg�rdsplan och en finansiell saneringsplan enligt

16 kap. 21 � andra stycket,

35. vilka upplysningar ett f�retag ska l�mna till Finansinspektionen enligt

16 kap. 23, 27 och 33 ��,

36. f�retagsstyrningssystem inom en grupp enligt 16 kap. 29 �, och
37. inneh�llet i en egen risk- och solvensbed�mning inom en grupp enligt

16 kap. 31 �.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 maj 2021.

P� regeringens v�gnar

�SA LINDHAGEN

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

;