SFS 2021:272 Förordning om ändring i förordningen (2019:167) om vissa officiella beteckningar

SFS2021-272.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2019:167) om vissa officiella

beteckningar

Utfärdad den 1 april 2021

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (2019:167) om vissa
officiella beteckningar ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 10 maj 2021.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Jacob Wichmann
(Näringsdepartementet)

SFS

2021:272

Publicerad
den

8 april 2021

background image

SFS

2021:272

2

Bilaga1

Förteckning över mellanstatliga organisationer som avses i 1 §

Organisation

Förordnandet i 1 §
avser organisationens

Anmärkning

I de fall då den svenska benämningen
inte är skyddad anges organisationens
benämning på annat språk inom
parentes.

flagga
eller
emblem

benäm-
ning
eller
förkort-
ning

Europeiska gemenskapernas
kommission (Commission of the
European Communities)

x

x

Europeiska gräns- och
kustbevakningsbyrån

x

x

Europeiska investeringsbanken

x

x

Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen

x

x

Europeiska åklagarmyndigheten

x

x

Europeiskt centrum för förebyggande
och kontroll av sjukdomar

x

x

Internationella Cospas-Sarsat-
programmet (International Cospas-
Sarsat Programme)

x

x

Internationella domstolen (International
Court of Justice)

x

x

Internationella energiorganet
(International Energy Agency)

x

x

1 Senaste lydelse 2020:576.