SFS 2021:273 Förordning om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran under första kvartalet 2021

SFS2021-273.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:BCDGEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:EEGEUK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:OGEMEQ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;line-height:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft113{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft114{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:QNUMHM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:17px;font-family:BCDGEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft25{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft26{font-size:17px;line-height:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:16px;font-family:JDESTA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft33{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft34{font-size:17px;font-family:BCDGEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft35{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft36{font-size:17px;line-height:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft41{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft42{font-size:16px;font-family:CNHJAO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft43{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft44{font-size:17px;line-height:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft45{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om statligt st�d n�r vissa lokalhyresg�ster f�tt rabatt p� </b></p> <p style="position:absolute;top:269px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>hyran under f�rsta kvartalet 2021 </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 8 april 2021 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver1 f�ljande. </p> <p style="position:absolute;top:409px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>Inledande best�mmelser <br/>1 �</b> I denna f�rordning finns best�mmelser som syftar till att st�dja vissa <br/>lokalhyresg�ster med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19. Om <br/>en �verenskommelse tr�ffas mellan hyresv�rden och hyresg�sten om en <br/>rabatt p� hyran under perioden den 1 januari till och med den 31 mars 2021 <br/>svarar staten gentemot hyresv�rden f�r en del av den rabatten. </p> <p style="position:absolute;top:560px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>2 �</b> Denna f�rordning �r meddelad med st�d av 8 kap. 7 � regerings-<br/>formen. </p> <p style="position:absolute;top:621px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>3 �</b> St�d enligt denna f�rordning f�r l�mnas som bidrag. </p> <p style="position:absolute;top:662px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>4 �</b> St�d enligt denna f�rordning f�r l�mnas i enlighet med Europeiska <br/>kommissionens beslut den 31 mars 2021 i �rende SA.62272 (2021/N). </p> <p style="position:absolute;top:721px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>Mottagare av st�d <br/>5 �</b> St�d enligt denna f�rordning f�r l�mnas till hyresv�rdar som slutit <br/>avtal om hyra av lokal med hyresg�ster som under den period som anges i <br/>1 � var verksamma i de branscher som framg�r av f�ljande koder i Standard <br/>f�r svensk n�ringsgrensindelning (SNI): </p> <p style="position:absolute;top:832px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft113">1. 451, 452, 454, 472477, 478, 551553, 559, 561563, 772 eller<br/>2. 45.320, 47.191, 47.199, 59.140, 74.201, 77.110, 79.110, 79.120,</p> <p style="position:absolute;top:872px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">79.900, 82.300, 85.510, 85.522, 85.530, 86.230, 86.904-86.905, 90.010, <br/>90.020, 90.030, 90.040, 91.020, 91.040, 93.119, 93.120, 93.130, 93.210, <br/>93.290, 95.110, 95.120, 95.210, 95.220, 95.230, 95.240, 95.250, 95.290, <br/>96.012, 96.021, 96.022, 96.040 och 96.090. </p> <p style="position:absolute;top:973px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>F�ruts�ttningar f�r st�d <br/>6 �</b> Som f�ruts�ttning f�r st�d g�ller att </p> <p style="position:absolute;top:1022px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. det senast den 31 december 2020 finns ett befintligt hyresf�rh�llande</p> <p style="position:absolute;top:1042px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">med en hyresg�st som anges i 5 � och som g�ller en lokal med en hyra som <br/>helt eller delvis �r best�md till ett fast belopp i kronor, </p> <p style="position:absolute;top:1083px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2. den hyresg�st som hyresf�rh�llandet g�ller har hyrt lokalen under den</p> <p style="position:absolute;top:1103px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">period som anges i 1 �, och </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Jfr prop. 2020/21:84, bet. 2020/21:FiU43, rskr. 2020/21:203. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>2021:273</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft114">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft111">9 april 2021</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft20">2 </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>2021:273</b></p> <p style="position:absolute;top:52px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">3. senast den 31 maj 2021 en �verenskommelse har ing�tts skriftligen</p> <p style="position:absolute;top:72px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25">mellan samma parter om rabatt p� hyran f�r lokalen under perioden i 1 �, <br/>d�r hyran understiger det fasta belopp som skulle ha betalats under samma <br/>period enligt avtalet i 1 och p� i �vrigt of�r�ndrade villkor. </p> <p style="position:absolute;top:154px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25"><b>7 �</b> St�d f�r inte l�mnas till Statens fastighetsverk med avseende p� en <br/>hyresg�st som omfattas av ett avtal om kostnadshyra. </p> <p style="position:absolute;top:215px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>8</b> � St�d f�r inte l�mnas med avseende p� en hyresg�st som </p> <p style="position:absolute;top:235px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft25">1. �r en statlig myndighet,<br/>2. per den 31 december 2019 var i ekonomiska sv�righeter i den mening</p> <p style="position:absolute;top:276px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25">som avses i artikel 2.18 i Europeiska kommissionens f�rordning (EU) <br/>nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av st�d f�r-<br/>klaras f�renliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i f�r-<br/>draget, eller </p> <p style="position:absolute;top:358px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">3. �r f�rem�l f�r betalningskrav p� grund av ett beslut av Europeiska kom-</p> <p style="position:absolute;top:378px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25">missionen som f�rklarat ett st�d olagligt och of�renligt med den inre mark-<br/>naden. </p> <p style="position:absolute;top:438px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25"><b>St�dets storlek <br/>9 �</b> St�d enligt denna f�rordning f�r l�mnas till en hyresv�rd med 50 pro-<br/>cent av den rabatt p� det fasta hyresbeloppet som hyresv�rden och hyres-<br/>g�sten har kommit �verens om f�r perioden som anges i 1 �. </p> <p style="position:absolute;top:528px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Det sammanlagda st�det med avseende p� en hyresg�st f�r inte �verstiga </p> <p style="position:absolute;top:548px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25">ett belopp som motsvarar 800 000 euro. Fr�n det beloppet ska avdrag g�ras <br/>f�r f�ljande st�d eller l�n som beviljats hyresg�sten eller ett annat f�retag i <br/>samma koncern som hyresg�sten d�r koncernen �r av s�dant slag som anges <br/>i 1 kap. 4 � �rsredovisningslagen (1995:1554): </p> <p style="position:absolute;top:630px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft25">1. st�d enligt denna f�rordning,<br/>2. st�d enligt f�rordningen (2020:237) om statligt st�d n�r vissa lokal-</p> <p style="position:absolute;top:671px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">hyresg�ster f�tt rabatt p� hyran, </p> <p style="position:absolute;top:691px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">3. st�d f�r st�dperioden juni och juli 2020 enligt f�rordningen (2020:838)</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">om omst�llningsst�d f�r majjuli 2020, och </p> <p style="position:absolute;top:732px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">4. l�n enligt 13 � f�rordningen (2021:57) om statligt l�n till arrang�rer</p> <p style="position:absolute;top:752px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25">och �terf�rs�ljare av paketresor till f�ljd av spridningen av sjukdomen <br/>covid-19. </p> <p style="position:absolute;top:812px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>Handl�ggning av st�d�renden <br/>10 �</b> Fr�gor om st�d enligt denna f�rordning pr�vas av </p> <p style="position:absolute;top:861px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">1. L�nsstyrelsen i Stockholms l�n om fastigheten ligger i Stockholms,</p> <p style="position:absolute;top:881px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">Uppsalas, S�dermanlands, Gotlands eller V�stmanlands l�n, </p> <p style="position:absolute;top:902px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">2. L�nsstyrelsen i �sterg�tlands l�n om fastigheten ligger i �sterg�tlands,</p> <p style="position:absolute;top:922px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">J�nk�pings eller Kalmar l�n, </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">3. L�nsstyrelsen i Sk�ne l�n om fastigheten ligger i Kronobergs, Blekinge</p> <p style="position:absolute;top:963px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">eller Sk�ne l�n, </p> <p style="position:absolute;top:983px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">4. L�nsstyrelsen i V�stra G�talands l�n om fastigheten ligger i Hallands</p> <p style="position:absolute;top:1004px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">eller V�stra G�talands l�n, </p> <p style="position:absolute;top:1024px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">5. L�nsstyrelsen i Dalarnas l�n om fastigheten ligger i V�rmlands, �rebro,</p> <p style="position:absolute;top:1045px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">Dalarnas eller G�vleborgs l�n, </p> <p style="position:absolute;top:1065px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">6. L�nsstyrelsen i V�sternorrlands l�n om fastigheten ligger i J�mtlands</p> <p style="position:absolute;top:1085px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">eller V�sternorrlands l�n, och </p> <p style="position:absolute;top:1106px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">7. L�nsstyrelsen i Norrbottens l�n om fastigheten ligger i V�sterbottens</p> <p style="position:absolute;top:1126px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">eller Norrbottens l�n. </p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft30">3 </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>2021:273</b></p> <p style="position:absolute;top:52px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">L�nsstyrelsen i V�stra G�talands l�n samordnar l�nsstyrelsernas arbete </p> <p style="position:absolute;top:72px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">med st�det. </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft35"><b>11 �</b> En ans�kan om st�d ska ha kommit in till den l�nsstyrelse som anges <br/>i 10 � f�rsta stycket senast den 30 juni 2021. </p> <p style="position:absolute;top:174px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft35"><b>12</b> <b>�</b> En ans�kan om st�d ska l�mnas p� formul�r som fastst�lls av Bover-<br/>ket. De handlingar som anges i formul�ret ska bifogas till ans�kan. </p> <p style="position:absolute;top:235px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft35"><b>13 �</b> En ans�kan om st�d ska inneh�lla de uppgifter som kr�vs f�r att <br/>bed�ma om s�kanden �r ber�ttigad till st�d enligt 59 ��. </p> <p style="position:absolute;top:297px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft35"><b>14 �</b> Den som ans�ker om st�d ska l�mna de ytterligare handlingar eller <br/>uppgifter som beh�vs f�r pr�vningen till l�nsstyrelsen. </p> <p style="position:absolute;top:356px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft36"><b>Utbetalning av st�d <br/>15 �</b> Boverket betalar ut st�d enligt denna f�rordning. </p> <p style="position:absolute;top:424px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft35"><b>Uppf�ljning av utbetalt st�d <br/>16 �</b> L�nsstyrelsen ansvarar f�r uppf�ljning av st�d som betalats ut enligt <br/>denna f�rordning. </p> <p style="position:absolute;top:493px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">St�dmottagaren ska p� l�nsstyrelsens beg�ran l�mna de uppgifter som </p> <p style="position:absolute;top:514px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">beh�vs f�r uppf�ljning av det st�d som har betalats ut. </p> <p style="position:absolute;top:553px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft36"><b>�terbetalning av st�d <br/>17 �</b> Den som har tagit emot st�d �r �terbetalningsskyldig om </p> <p style="position:absolute;top:602px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">1. mottagaren genom att l�mna oriktiga uppgifter eller p� annat s�tt har</p> <p style="position:absolute;top:622px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">orsakat att st�det har best�mts felaktigt eller med f�r h�gt belopp, eller </p> <p style="position:absolute;top:643px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">2. st�det av n�gon annan orsak har best�mts felaktigt eller med f�r h�gt</p> <p style="position:absolute;top:663px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">belopp och mottagaren sk�ligen borde ha insett detta. </p> <p style="position:absolute;top:684px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">P� det belopp som en st�dmottagare �r �terbetalningsskyldig f�r ska r�nta </p> <p style="position:absolute;top:704px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft35">betalas fr�n och med den dag som infaller en m�nad efter det att beslut om <br/>�terkrav enligt 18 � har fattats och efter en r�ntesats som vid varje tidpunkt <br/>�verstiger statens utl�ningsr�nta med tv� procentenheter. </p> <p style="position:absolute;top:784px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft35"><b>�terkrav av st�d <br/>18 �</b> Om en st�dmottagare �r �terbetalningsskyldig enligt 17 �, ska l�ns-<br/>styrelsen besluta att helt eller delvis kr�va tillbaka st�det och r�nta. Kravet <br/>eller r�ntan f�r s�ttas ned helt eller delvis om det finns s�rskilda sk�l. </p> <p style="position:absolute;top:893px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft35"><b>Offentligg�rande, rapportering och registerf�ring <br/>19 �</b> Best�mmelser om offentligg�rande, rapportering och registerf�ring <br/>finns i 12 a � lagen (2013:388) om till�mpning av Europeiska unionens stats-<br/>st�dsregler och i f�rordningen (2016:605) om till�mpning av Europeiska <br/>unionens statsst�dsregler. </p> <p style="position:absolute;top:1022px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft35"><b>R�tt att meddela f�reskrifter <br/>20 �</b> Boverket f�r meddela f�reskrifter om verkst�lligheten av denna f�r-<br/>ordning. </p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft40">4 </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>2021:273</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft45"><b>�verklagande <br/>21 �</b> I 40 � f�rvaltningslagen (2017:900) finns best�mmelser om �ver-<br/>klagande till allm�n f�rvaltningsdomstol. Andra beslut �n beslut om att helt <br/>eller delvis inte bevilja st�d f�r dock inte �verklagas. </p> <p style="position:absolute;top:163px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft45">1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 3 maj 2021.<br/>2. F�rordningen upph�r att g�lla vid utg�ngen av 2021.<br/>3. Den upph�vda f�rordningen g�ller dock fortfarande i �renden d�r an-</p> <p style="position:absolute;top:224px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft40">s�kan har kommit in till l�nsstyrelsen senast den 30 juni 2021. </p> <p style="position:absolute;top:265px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft40">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:306px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft40">TOMAS ENEROTH </p> <p style="position:absolute;top:326px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft45">Maria Wetterling <br/>(N�ringsdepartementet) </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om statligt st�d n�r vissa lokalhyresg�ster f�tt rabatt p�

hyran under f�rsta kvartalet 2021

Utf�rdad den 8 april 2021

Regeringen f�reskriver1 f�ljande.

Inledande best�mmelser
1 �
I denna f�rordning finns best�mmelser som syftar till att st�dja vissa
lokalhyresg�ster med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19. Om
en �verenskommelse tr�ffas mellan hyresv�rden och hyresg�sten om en
rabatt p� hyran under perioden den 1 januari till och med den 31 mars 2021
svarar staten gentemot hyresv�rden f�r en del av den rabatten.

2 � Denna f�rordning �r meddelad med st�d av 8 kap. 7 � regerings-
formen.

3 � St�d enligt denna f�rordning f�r l�mnas som bidrag.

4 � St�d enligt denna f�rordning f�r l�mnas i enlighet med Europeiska
kommissionens beslut den 31 mars 2021 i �rende SA.62272 (2021/N).

Mottagare av st�d
5 �
St�d enligt denna f�rordning f�r l�mnas till hyresv�rdar som slutit
avtal om hyra av lokal med hyresg�ster som under den period som anges i
1 � var verksamma i de branscher som framg�r av f�ljande koder i Standard
f�r svensk n�ringsgrensindelning (SNI):

1. 451, 452, 454, 472477, 478, 551553, 559, 561563, 772 eller
2. 45.320, 47.191, 47.199, 59.140, 74.201, 77.110, 79.110, 79.120,

79.900, 82.300, 85.510, 85.522, 85.530, 86.230, 86.904-86.905, 90.010,
90.020, 90.030, 90.040, 91.020, 91.040, 93.119, 93.120, 93.130, 93.210,
93.290, 95.110, 95.120, 95.210, 95.220, 95.230, 95.240, 95.250, 95.290,
96.012, 96.021, 96.022, 96.040 och 96.090.

F�ruts�ttningar f�r st�d
6 �
Som f�ruts�ttning f�r st�d g�ller att

1. det senast den 31 december 2020 finns ett befintligt hyresf�rh�llande

med en hyresg�st som anges i 5 � och som g�ller en lokal med en hyra som
helt eller delvis �r best�md till ett fast belopp i kronor,

2. den hyresg�st som hyresf�rh�llandet g�ller har hyrt lokalen under den

period som anges i 1 �, och

1 Jfr prop. 2020/21:84, bet. 2020/21:FiU43, rskr. 2020/21:203.

SFS

2021:273

Publicerad
den

9 april 2021

background image

2

SFS

2021:273

3. senast den 31 maj 2021 en �verenskommelse har ing�tts skriftligen

mellan samma parter om rabatt p� hyran f�r lokalen under perioden i 1 �,
d�r hyran understiger det fasta belopp som skulle ha betalats under samma
period enligt avtalet i 1 och p� i �vrigt of�r�ndrade villkor.

7 � St�d f�r inte l�mnas till Statens fastighetsverk med avseende p� en
hyresg�st som omfattas av ett avtal om kostnadshyra.

8 � St�d f�r inte l�mnas med avseende p� en hyresg�st som

1. �r en statlig myndighet,
2. per den 31 december 2019 var i ekonomiska sv�righeter i den mening

som avses i artikel 2.18 i Europeiska kommissionens f�rordning (EU)
nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av st�d f�r-
klaras f�renliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i f�r-
draget, eller

3. �r f�rem�l f�r betalningskrav p� grund av ett beslut av Europeiska kom-

missionen som f�rklarat ett st�d olagligt och of�renligt med den inre mark-
naden.

St�dets storlek
9 �
St�d enligt denna f�rordning f�r l�mnas till en hyresv�rd med 50 pro-
cent av den rabatt p� det fasta hyresbeloppet som hyresv�rden och hyres-
g�sten har kommit �verens om f�r perioden som anges i 1 �.

Det sammanlagda st�det med avseende p� en hyresg�st f�r inte �verstiga

ett belopp som motsvarar 800 000 euro. Fr�n det beloppet ska avdrag g�ras
f�r f�ljande st�d eller l�n som beviljats hyresg�sten eller ett annat f�retag i
samma koncern som hyresg�sten d�r koncernen �r av s�dant slag som anges
i 1 kap. 4 � �rsredovisningslagen (1995:1554):

1. st�d enligt denna f�rordning,
2. st�d enligt f�rordningen (2020:237) om statligt st�d n�r vissa lokal-

hyresg�ster f�tt rabatt p� hyran,

3. st�d f�r st�dperioden juni och juli 2020 enligt f�rordningen (2020:838)

om omst�llningsst�d f�r majjuli 2020, och

4. l�n enligt 13 � f�rordningen (2021:57) om statligt l�n till arrang�rer

och �terf�rs�ljare av paketresor till f�ljd av spridningen av sjukdomen
covid-19.

Handl�ggning av st�d�renden
10 �
Fr�gor om st�d enligt denna f�rordning pr�vas av

1. L�nsstyrelsen i Stockholms l�n om fastigheten ligger i Stockholms,

Uppsalas, S�dermanlands, Gotlands eller V�stmanlands l�n,

2. L�nsstyrelsen i �sterg�tlands l�n om fastigheten ligger i �sterg�tlands,

J�nk�pings eller Kalmar l�n,

3. L�nsstyrelsen i Sk�ne l�n om fastigheten ligger i Kronobergs, Blekinge

eller Sk�ne l�n,

4. L�nsstyrelsen i V�stra G�talands l�n om fastigheten ligger i Hallands

eller V�stra G�talands l�n,

5. L�nsstyrelsen i Dalarnas l�n om fastigheten ligger i V�rmlands, �rebro,

Dalarnas eller G�vleborgs l�n,

6. L�nsstyrelsen i V�sternorrlands l�n om fastigheten ligger i J�mtlands

eller V�sternorrlands l�n, och

7. L�nsstyrelsen i Norrbottens l�n om fastigheten ligger i V�sterbottens

eller Norrbottens l�n.

background image

3

SFS

2021:273

L�nsstyrelsen i V�stra G�talands l�n samordnar l�nsstyrelsernas arbete

med st�det.

11 � En ans�kan om st�d ska ha kommit in till den l�nsstyrelse som anges
i 10 � f�rsta stycket senast den 30 juni 2021.

12 En ans�kan om st�d ska l�mnas p� formul�r som fastst�lls av Bover-
ket. De handlingar som anges i formul�ret ska bifogas till ans�kan.

13 � En ans�kan om st�d ska inneh�lla de uppgifter som kr�vs f�r att
bed�ma om s�kanden �r ber�ttigad till st�d enligt 59 ��.

14 � Den som ans�ker om st�d ska l�mna de ytterligare handlingar eller
uppgifter som beh�vs f�r pr�vningen till l�nsstyrelsen.

Utbetalning av st�d
15 �
Boverket betalar ut st�d enligt denna f�rordning.

Uppf�ljning av utbetalt st�d
16 �
L�nsstyrelsen ansvarar f�r uppf�ljning av st�d som betalats ut enligt
denna f�rordning.

St�dmottagaren ska p� l�nsstyrelsens beg�ran l�mna de uppgifter som

beh�vs f�r uppf�ljning av det st�d som har betalats ut.

�terbetalning av st�d
17 �
Den som har tagit emot st�d �r �terbetalningsskyldig om

1. mottagaren genom att l�mna oriktiga uppgifter eller p� annat s�tt har

orsakat att st�det har best�mts felaktigt eller med f�r h�gt belopp, eller

2. st�det av n�gon annan orsak har best�mts felaktigt eller med f�r h�gt

belopp och mottagaren sk�ligen borde ha insett detta.

P� det belopp som en st�dmottagare �r �terbetalningsskyldig f�r ska r�nta

betalas fr�n och med den dag som infaller en m�nad efter det att beslut om
�terkrav enligt 18 � har fattats och efter en r�ntesats som vid varje tidpunkt
�verstiger statens utl�ningsr�nta med tv� procentenheter.

�terkrav av st�d
18 �
Om en st�dmottagare �r �terbetalningsskyldig enligt 17 �, ska l�ns-
styrelsen besluta att helt eller delvis kr�va tillbaka st�det och r�nta. Kravet
eller r�ntan f�r s�ttas ned helt eller delvis om det finns s�rskilda sk�l.

Offentligg�rande, rapportering och registerf�ring
19 �
Best�mmelser om offentligg�rande, rapportering och registerf�ring
finns i 12 a � lagen (2013:388) om till�mpning av Europeiska unionens stats-
st�dsregler och i f�rordningen (2016:605) om till�mpning av Europeiska
unionens statsst�dsregler.

R�tt att meddela f�reskrifter
20 �
Boverket f�r meddela f�reskrifter om verkst�lligheten av denna f�r-
ordning.

background image

4

SFS

2021:273

�verklagande
21 �
I 40 � f�rvaltningslagen (2017:900) finns best�mmelser om �ver-
klagande till allm�n f�rvaltningsdomstol. Andra beslut �n beslut om att helt
eller delvis inte bevilja st�d f�r dock inte �verklagas.

1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 3 maj 2021.
2. F�rordningen upph�r att g�lla vid utg�ngen av 2021.
3. Den upph�vda f�rordningen g�ller dock fortfarande i �renden d�r an-

s�kan har kommit in till l�nsstyrelsen senast den 30 juni 2021.

P� regeringens v�gnar

TOMAS ENEROTH

Maria Wetterling
(N�ringsdepartementet)

;