SFS 2021:277 Förordning om ändring i mediestödsförordningen (2018:2053)

SFS2021-277.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:BCDGEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:LLCJSX+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:EYQTYL+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:13px;line-height:16px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft114{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i mediest�dsf�rordningen (2018:2053) </b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 8 april 2021 </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver i fr�ga om mediest�dsf�rordningen (2018:2053)1 </p> <p style="position:absolute;top:346px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft112"><i>dels </i>att 3 a � ska upph�ra att g�lla, <br/><i>dels</i> att 4 � ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:427px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>4 �</b>2 Mediest�d f�r l�mnas till allm�nna nyhetsmedier som </p> <p style="position:absolute;top:448px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. har ett redaktionellt inneh�ll som utg�r minst 50 procent av hela</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">inneh�llet, </p> <p style="position:absolute;top:488px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2. har ett exklusivt, egenproducerat redaktionellt inneh�ll best�ende av</p> <p style="position:absolute;top:509px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">nyhetsbevakning och granskning som utg�r minst 20 procent av mediets <br/>hela inneh�ll, </p> <p style="position:absolute;top:550px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft112">3. �r allm�nt tillg�ngliga,<br/>4. har en egen titel med sj�lvst�ndiga redaktionella resurser,<br/>5. har en ansvarig utgivare,<br/>6. f�ljer god medieetisk sed,<br/>7. fr�mjar tillg�ngligg�rande av sitt redaktionella inneh�ll till personer</p> <p style="position:absolute;top:652px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">med funktionsneds�ttning, </p> <p style="position:absolute;top:672px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft112">8. �r riktade till en svensk m�lgrupp,<br/>9. publiceras eller s�nds minst 45 g�nger per �r (h�g regelbundenhet), och<br/>10. har minst 1 500 regelbundna anv�ndare (god anv�ndarf�rankring).<br/>Vid bed�mning av om f�ruts�ttningen i f�rsta stycket 7 uppfylls ska den</p> <p style="position:absolute;top:754px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">tekniska utvecklingen och det allm�nna nyhetsmediets storlek och ekonomiska <br/>f�ruts�ttningar beaktas. </p> <p style="position:absolute;top:817px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2022. </p> <p style="position:absolute;top:857px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:898px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">�SA LINDHAGEN </p> <p style="position:absolute;top:919px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft112">Helena Swenz�n <br/>(Kulturdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1124px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">1 Senaste lydelse av 3 a � 2021:276. <br/>2 Senaste lydelse 2021:276. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>2021:277</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft114">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft111">9 april 2021</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i mediest�dsf�rordningen (2018:2053)

Utf�rdad den 8 april 2021

Regeringen f�reskriver i fr�ga om mediest�dsf�rordningen (2018:2053)1

dels att 3 a � ska upph�ra att g�lla,
dels att 4 � ska ha f�ljande lydelse.

4 �2 Mediest�d f�r l�mnas till allm�nna nyhetsmedier som

1. har ett redaktionellt inneh�ll som utg�r minst 50 procent av hela

inneh�llet,

2. har ett exklusivt, egenproducerat redaktionellt inneh�ll best�ende av

nyhetsbevakning och granskning som utg�r minst 20 procent av mediets
hela inneh�ll,

3. �r allm�nt tillg�ngliga,
4. har en egen titel med sj�lvst�ndiga redaktionella resurser,
5. har en ansvarig utgivare,
6. f�ljer god medieetisk sed,
7. fr�mjar tillg�ngligg�rande av sitt redaktionella inneh�ll till personer

med funktionsneds�ttning,

8. �r riktade till en svensk m�lgrupp,
9. publiceras eller s�nds minst 45 g�nger per �r (h�g regelbundenhet), och
10. har minst 1 500 regelbundna anv�ndare (god anv�ndarf�rankring).
Vid bed�mning av om f�ruts�ttningen i f�rsta stycket 7 uppfylls ska den

tekniska utvecklingen och det allm�nna nyhetsmediets storlek och ekonomiska
f�ruts�ttningar beaktas.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2022.

P� regeringens v�gnar

�SA LINDHAGEN

Helena Swenz�n
(Kulturdepartementet)

1 Senaste lydelse av 3 a � 2021:276.
2 Senaste lydelse 2021:276.

SFS

2021:277

Publicerad
den

9 april 2021

;