SFS 2021:281 Förordning om ändring i förordningen (2020:237) om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran

SFS2021-281.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2020:237) om statligt stöd när

vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran

Utfärdad den 15 april 2021

Regeringen föreskriver att punkt 3 i ikraftträdande- och övergångsbestäm-
melserna till förordningen (2020:237) om statligt stöd när vissa lokal-
hyresgäster fått rabatt på hyran ska ha följande lydelse.

3.1 Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i ärenden där

ansökan har kommit in till länsstyrelsen senast den 31 augusti 2020.

Denna förordning träder i kraft den 19 april 2021.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2020:1270.

SFS

2021:281

Publicerad
den

16 april 2021