SFS 2021:281 Förordning om ändring i förordningen (2020:237) om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran

SFS2021-281.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft15{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;font-family:DBYTVM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:TEALLG+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i f�rordningen (2020:237) om statligt st�d n�r </b></p> <p style="position:absolute;top:269px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>vissa lokalhyresg�ster f�tt rabatt p� hyran </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 15 april 2021 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110">Regeringen f�reskriver att punkt 3 i ikrafttr�dande- och �verg�ngsbest�m-<br/>melserna till f�rordningen (2020:237) om statligt st�d n�r vissa lokal-<br/>hyresg�ster f�tt rabatt p� hyran ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:450px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">3.1 Den upph�vda f�rordningen g�ller dock fortfarande i �renden d�r </p> <p style="position:absolute;top:470px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">ans�kan har kommit in till l�nsstyrelsen senast den 31 augusti 2020. </p> <p style="position:absolute;top:513px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 19 april 2021. </p> <p style="position:absolute;top:554px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:595px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">IBRAHIM BAYLAN </p> <p style="position:absolute;top:615px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft110">Maria Wetterling <br/>(N�ringsdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft14">1 Senaste lydelse 2020:1270. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>2021:281</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft111">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft19">16 april 2021</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i f�rordningen (2020:237) om statligt st�d n�r

vissa lokalhyresg�ster f�tt rabatt p� hyran

Utf�rdad den 15 april 2021

Regeringen f�reskriver att punkt 3 i ikrafttr�dande- och �verg�ngsbest�m-
melserna till f�rordningen (2020:237) om statligt st�d n�r vissa lokal-
hyresg�ster f�tt rabatt p� hyran ska ha f�ljande lydelse.

3.1 Den upph�vda f�rordningen g�ller dock fortfarande i �renden d�r

ans�kan har kommit in till l�nsstyrelsen senast den 31 augusti 2020.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 19 april 2021.

P� regeringens v�gnar

IBRAHIM BAYLAN

Maria Wetterling
(N�ringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2020:1270.

SFS

2021:281

Publicerad
den

16 april 2021

;