SFS 2021:282 Förordning om dels fortsatt giltighet av förordningen (2016:705) om kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen för personer som har en examen på forskarnivå, dels ändring i samma förordning

SFS2021-282.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om dels fortsatt giltighet av förordningen (2016:705) om

kompletterande pedagogisk utbildning som leder till

ämneslärarexamen för personer som har en examen på

forskarnivå, dels ändring i samma förordning

Utfärdad den 15 april 2021

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2016:705) om komplet-
terande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen för personer
som har en examen på forskarnivå, som gäller till den 15 juli 2021,

dels att förordningen ska fortsätta att gälla till och med den 31 december

2028,

dels att punkt 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska ha

följande lydelse.

3. En student som har gått igenom utbildning enligt denna förordning och
som uppfyller kraven för ämneslärarexamen enligt 15�20 §§ har rätt att få
en sådan ämneslärarexamen till och med den 31 december 2031.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2021.

På regeringens vägnar

MATILDA ERNKRANS

Torbjörn Malm
(Utbildningsdepartementet)

SFS

2021:282

Publicerad
den

16 april 2021