SFS 2021:282 Förordning om dels fortsatt giltighet av förordningen (2016:705) om kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen för personer som har en examen på forskarnivå, dels ändring i samma förordning

SFS2021-282.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:17px;font-family:BCDGEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:BCDHEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft15{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:19px;font-family:KZCNPJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;font-family:KZCNPJ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om dels fortsatt giltighet av f�rordningen (2016:705) om </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>kompletterande pedagogisk utbildning som leder till </b></p> <p style="position:absolute;top:291px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>�mnesl�rarexamen f�r personer som har en examen p� </b></p> <p style="position:absolute;top:314px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>forskarniv�, dels �ndring i samma f�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:353px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 15 april 2021 </p> <p style="position:absolute;top:394px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19">Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (2016:705) om komplet-<br/>terande pedagogisk utbildning som leder till �mnesl�rarexamen f�r personer <br/>som har en examen p� forskarniv�, som g�ller till den 15 juli 2021, </p> <p style="position:absolute;top:455px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft13"><i>dels</i> att f�rordningen ska forts�tta att g�lla till och med den 31 december </p> <p style="position:absolute;top:476px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">2028, </p> <p style="position:absolute;top:496px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft13"><i>dels </i>att punkt 3 i ikrafttr�dande- och �verg�ngsbest�mmelserna ska ha </p> <p style="position:absolute;top:516px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:578px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19">3. En student som har g�tt igenom utbildning enligt denna f�rordning och<br/>som uppfyller kraven f�r �mnesl�rarexamen enligt 1520 �� har r�tt att f�<br/>en s�dan �mnesl�rarexamen till och med den 31 december 2031.</p> <p style="position:absolute;top:661px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2021. </p> <p style="position:absolute;top:702px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:743px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">MATILDA ERNKRANS </p> <p style="position:absolute;top:763px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft19">Torbj�rn Malm <br/>(Utbildningsdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>2021:282</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft110">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft18">16 april 2021</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om dels fortsatt giltighet av f�rordningen (2016:705) om

kompletterande pedagogisk utbildning som leder till

�mnesl�rarexamen f�r personer som har en examen p�

forskarniv�, dels �ndring i samma f�rordning

Utf�rdad den 15 april 2021

Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (2016:705) om komplet-
terande pedagogisk utbildning som leder till �mnesl�rarexamen f�r personer
som har en examen p� forskarniv�, som g�ller till den 15 juli 2021,

dels att f�rordningen ska forts�tta att g�lla till och med den 31 december

2028,

dels att punkt 3 i ikrafttr�dande- och �verg�ngsbest�mmelserna ska ha

f�ljande lydelse.

3. En student som har g�tt igenom utbildning enligt denna f�rordning och
som uppfyller kraven f�r �mnesl�rarexamen enligt 1520 �� har r�tt att f�
en s�dan �mnesl�rarexamen till och med den 31 december 2031.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2021.

P� regeringens v�gnar

MATILDA ERNKRANS

Torbj�rn Malm
(Utbildningsdepartementet)

SFS

2021:282

Publicerad
den

16 april 2021

;