SFS 2021:290 Förordning om ändring i förordningen (2017:462) om särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga

SFS2021-290.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:19px;font-family:LQVFOH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:LQVFOH+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i f�rordningen (2017:462) om s�rskilda </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>insatser f�r personer med funktionsneds�ttning som </b></p> <p style="position:absolute;top:292px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>medf�r nedsatt arbetsf�rm�ga </b></p> <p style="position:absolute;top:330px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 15 april 2021 </p> <p style="position:absolute;top:371px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">Regeringen f�reskriver att 1 och 37 �� f�rordningen (2017:462) om s�r-<br/>skilda insatser f�r personer med funktionsneds�ttning som medf�r nedsatt <br/>arbetsf�rm�ga ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:473px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>1 �</b> Denna f�rordning �r meddelad med st�d av 8 kap. 7 � regeringsformen <br/>och inneh�ller best�mmelser om det arbetsmarknadspolitiska programmet <br/>s�rskilda insatser f�r personer med funktionsneds�ttning som medf�r ned-<br/>satt arbetsf�rm�ga. </p> <p style="position:absolute;top:555px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft18">De s�rskilda insatserna �r <br/>1. bidrag till hj�lpmedel p� arbetsplatsen,<br/>2. bidrag till litteratur och tolk f�r personer med syn- eller h�rsel-</p> <p style="position:absolute;top:616px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">neds�ttning, </p> <p style="position:absolute;top:636px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft18">3. bidrag f�r personligt bitr�de,<br/>4. s�rskild st�dperson f�r introduktion och uppf�ljning (SIUS),<br/>5. bidrag till uppstartskostnader vid start av n�ringsverksamhet,<br/>6. l�nebidrag, och<br/>7. skyddat arbete.<br/>Programmet riktar sig till personer som har en funktionsneds�ttning som</p> <p style="position:absolute;top:759px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">medf�r nedsatt arbetsf�rm�ga och som till f�ljd av detta har behov av st�d <br/>f�r att st�rka sina m�jligheter att f� eller beh�lla ett arbete. Syftet med <br/>programmet �r att kompensera f�r neds�ttningen i arbetsf�rm�ga och st�rka <br/>m�jligheten att f� eller beh�lla ett arbete. Endast personer som har <br/>l�nebidrag eller skyddat arbete ska anses som deltagare i programmet n�r <br/>det handlar om att kvalificera sig f�r andra arbetsmarknadspolitiska insatser. </p> <p style="position:absolute;top:902px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>37 �</b> Arbetsf�rmedlingen f�r besluta om insatsen skyddat arbete f�r en <br/>person vars arbetsf�rm�ga �r s� nedsatt till f�ljd av en funktionsneds�ttning <br/>att personen inte kan f� n�got annat arbete och vars behov inte kan till-<br/>godoses genom andra insatser. </p> <p style="position:absolute;top:1005px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juni 2021. </p> <p style="position:absolute;top:1046px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:1087px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">EVA NORDMARK </p> <p style="position:absolute;top:1107px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft18">Catharina Nordlander <br/>(Arbetsmarknadsdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>2021:290</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft19">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft17">19 april 2021</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i f�rordningen (2017:462) om s�rskilda

insatser f�r personer med funktionsneds�ttning som

medf�r nedsatt arbetsf�rm�ga

Utf�rdad den 15 april 2021

Regeringen f�reskriver att 1 och 37 �� f�rordningen (2017:462) om s�r-
skilda insatser f�r personer med funktionsneds�ttning som medf�r nedsatt
arbetsf�rm�ga ska ha f�ljande lydelse.

1 � Denna f�rordning �r meddelad med st�d av 8 kap. 7 � regeringsformen
och inneh�ller best�mmelser om det arbetsmarknadspolitiska programmet
s�rskilda insatser f�r personer med funktionsneds�ttning som medf�r ned-
satt arbetsf�rm�ga.

De s�rskilda insatserna �r
1. bidrag till hj�lpmedel p� arbetsplatsen,
2. bidrag till litteratur och tolk f�r personer med syn- eller h�rsel-

neds�ttning,

3. bidrag f�r personligt bitr�de,
4. s�rskild st�dperson f�r introduktion och uppf�ljning (SIUS),
5. bidrag till uppstartskostnader vid start av n�ringsverksamhet,
6. l�nebidrag, och
7. skyddat arbete.
Programmet riktar sig till personer som har en funktionsneds�ttning som

medf�r nedsatt arbetsf�rm�ga och som till f�ljd av detta har behov av st�d
f�r att st�rka sina m�jligheter att f� eller beh�lla ett arbete. Syftet med
programmet �r att kompensera f�r neds�ttningen i arbetsf�rm�ga och st�rka
m�jligheten att f� eller beh�lla ett arbete. Endast personer som har
l�nebidrag eller skyddat arbete ska anses som deltagare i programmet n�r
det handlar om att kvalificera sig f�r andra arbetsmarknadspolitiska insatser.

37 � Arbetsf�rmedlingen f�r besluta om insatsen skyddat arbete f�r en
person vars arbetsf�rm�ga �r s� nedsatt till f�ljd av en funktionsneds�ttning
att personen inte kan f� n�got annat arbete och vars behov inte kan till-
godoses genom andra insatser.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juni 2021.

P� regeringens v�gnar

EVA NORDMARK

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

SFS

2021:290

Publicerad
den

19 april 2021

;