SFS 2021:291 Förordning om ändring i förordningen (2020:1227) om ikraftträdande av lagen (2020:191) om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön

SFS2021-291.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2020:1227) om

ikraftträdande av lagen (2020:191) om ändring i lagen

(1991:1047) om sjuklön

Utfärdad den 22 april 2021

Regeringen föreskriver att förordningen (2020:1227) om ikraftträdande av
lagen (2020:191) om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön ska utgå.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

SFS

2021:291

Publicerad
den

23 april 2021