SFS 2021:292 Förordning om ikraftträdande av lagen (2020:191) om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön

SFS2021-292.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ikraftträdande av lagen (2020:191) om ändring i lagen

(1991:1047) om sjuklön

Utfärdad den 22 april 2021

Regeringen föreskriver att lagen (2020:191) om ändring i lagen (1991:1047)
om sjuklön ska träda i kraft den 1 juli 2021.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

SFS

2021:292

Publicerad
den

23 april 2021