SFS 2021:294 Förordning om ändring i förordningen (2020:805) om ändring i förordningen (1995:1051) om skyldigheten att lämna läkarintyg när det gäller vissa socialförsäkringsförmåner vid sjukdom

SFS2021-294.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:19px;font-family:AXCUZO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:AXCUZO+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i f�rordningen (2020:805) om �ndring i </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>f�rordningen (1995:1051) om skyldigheten att l�mna </b></p> <p style="position:absolute;top:291px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>l�karintyg n�r det g�ller vissa socialf�rs�kringsf�rm�ner </b></p> <p style="position:absolute;top:314px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>vid sjukdom </b></p> <p style="position:absolute;top:353px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 22 april 2021 </p> <p style="position:absolute;top:394px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">Regeringen f�reskriver att punkt 1 i ikrafttr�dande- och �verg�ngs-<br/>best�mmelserna till f�rordningen (2020:805) om �ndring i f�rordningen <br/>(1995:1051) om skyldigheten att l�mna l�karintyg n�r det g�ller vissa social-<br/>f�rs�kringsf�rm�ner vid sjukdom ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:516px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2021.</p> <p style="position:absolute;top:557px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:598px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">ARDALAN SHEKARABI </p> <p style="position:absolute;top:618px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft17">Kjell Rempler <br/>(Socialdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>2021:294</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft18">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft16">23 april 2021</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i f�rordningen (2020:805) om �ndring i

f�rordningen (1995:1051) om skyldigheten att l�mna

l�karintyg n�r det g�ller vissa socialf�rs�kringsf�rm�ner

vid sjukdom

Utf�rdad den 22 april 2021

Regeringen f�reskriver att punkt 1 i ikrafttr�dande- och �verg�ngs-
best�mmelserna till f�rordningen (2020:805) om �ndring i f�rordningen
(1995:1051) om skyldigheten att l�mna l�karintyg n�r det g�ller vissa social-
f�rs�kringsf�rm�ner vid sjukdom ska ha f�ljande lydelse.

1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2021.

P� regeringens v�gnar

ARDALAN SHEKARABI

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

SFS

2021:294

Publicerad
den

23 april 2021

;