SFS 2021:294 Förordning om ändring i förordningen (2020:805) om ändring i förordningen (1995:1051) om skyldigheten att lämna läkarintyg när det gäller vissa socialförsäkringsförmåner vid sjukdom

SFS2021-294.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2020:805) om ändring i

förordningen (1995:1051) om skyldigheten att lämna

läkarintyg när det gäller vissa socialförsäkringsförmåner

vid sjukdom

Utfärdad den 22 april 2021

Regeringen föreskriver att punkt 1 i ikraftträdande- och övergångs-
bestämmelserna till förordningen (2020:805) om ändring i förordningen
(1995:1051) om skyldigheten att lämna läkarintyg när det gäller vissa social-
försäkringsförmåner vid sjukdom ska ha följande lydelse.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2021.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

SFS

2021:294

Publicerad
den

23 april 2021