SFS 2021:295 Förordning om ändring i förordningen (2021:139) om upphävande av förordningen (2020:195) om vissa sjukpenningförmåner med anledning av sjukdomen covid-19

SFS2021-295.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2021:139) om upphävande av

förordningen (2020:195) om vissa sjukpenningförmåner

med anledning av sjukdomen covid-19

Utfärdad den 22 april 2021

Regeringen föreskriver att förordningen (2021:139) om upphävande av
förordningen (2020:195) om vissa sjukpenningförmåner med anledning av
sjukdomen covid-19 ska utgå.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

SFS

2021:295

Publicerad
den

23 april 2021