SFS 2021:298 Förordning om dels fortsatt giltighet av förordningen (2021:60) om viss sjukpenning i förebyggande syfte och viss smittbärarpenning med anledning av sjukdomen covid-19, dels ändring i samma förordning

SFS2021-298.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:17px;font-family:BCDGEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:19px;font-family:GMLTJL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:QOJBTR+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om dels fortsatt giltighet av f�rordningen (2021:60) om </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>viss sjukpenning i f�rebyggande syfte och viss </b></p> <p style="position:absolute;top:291px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>smittb�rarpenning med anledning av sjukdomen covid-</b></p> <p style="position:absolute;top:314px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>19, dels �ndring i samma f�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:353px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 22 april 2021 </p> <p style="position:absolute;top:394px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (2021:60) om viss sjukpen-<br/>ning i f�rebyggande syfte och viss smittb�rarpenning med anledning av <br/>sjukdomen covid-19, som g�ller till utg�ngen av april 2021, </p> <p style="position:absolute;top:455px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft18"><i>dels</i> att f�rordningen ska forts�tta att g�lla till utg�ngen av juni 2021, <br/><i>dels</i> att punkt 4 i ikrafttr�dande- och �verg�ngsbest�mmelserna ska ha </p> <p style="position:absolute;top:496px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:557px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">4. Den upph�vda f�rordningen g�ller dock fortfarande f�r sjukpenning i<br/>f�rebyggande syfte och smittb�rarpenning som avser tid f�re utg�ngen av<br/>juni 2021.</p> <p style="position:absolute;top:640px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 30 april 2021. </p> <p style="position:absolute;top:681px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:722px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">ARDALAN SHEKARABI </p> <p style="position:absolute;top:743px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft18">Kjell Rempler <br/>(Socialdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>2021:298</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft19">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft17">23 april 2021</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om dels fortsatt giltighet av f�rordningen (2021:60) om

viss sjukpenning i f�rebyggande syfte och viss

smittb�rarpenning med anledning av sjukdomen covid-

19, dels �ndring i samma f�rordning

Utf�rdad den 22 april 2021

Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (2021:60) om viss sjukpen-
ning i f�rebyggande syfte och viss smittb�rarpenning med anledning av
sjukdomen covid-19, som g�ller till utg�ngen av april 2021,

dels att f�rordningen ska forts�tta att g�lla till utg�ngen av juni 2021,
dels att punkt 4 i ikrafttr�dande- och �verg�ngsbest�mmelserna ska ha

f�ljande lydelse.

4. Den upph�vda f�rordningen g�ller dock fortfarande f�r sjukpenning i
f�rebyggande syfte och smittb�rarpenning som avser tid f�re utg�ngen av
juni 2021.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 30 april 2021.

P� regeringens v�gnar

ARDALAN SHEKARABI

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

SFS

2021:298

Publicerad
den

23 april 2021

;