SFS 2021:298 Förordning om dels fortsatt giltighet av förordningen (2021:60) om viss sjukpenning i förebyggande syfte och viss smittbärarpenning med anledning av sjukdomen covid-19, dels ändring i samma förordning

SFS2021-298.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om dels fortsatt giltighet av förordningen (2021:60) om

viss sjukpenning i förebyggande syfte och viss

smittbärarpenning med anledning av sjukdomen covid-

19, dels ändring i samma förordning

Utfärdad den 22 april 2021

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2021:60) om viss sjukpen-
ning i förebyggande syfte och viss smittbärarpenning med anledning av
sjukdomen covid-19, som gäller till utgången av april 2021,

dels att förordningen ska fortsätta att gälla till utgången av juni 2021,
dels att punkt 4 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska ha

följande lydelse.

4. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för sjukpenning i
förebyggande syfte och smittbärarpenning som avser tid före utgången av
juni 2021.

Denna förordning träder i kraft den 30 april 2021.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

SFS

2021:298

Publicerad
den

23 april 2021