SFS 2021:299 Förordning om dels fortsatt giltighet av förordningen (2020:244) om viss tillfällig föräldrapenning med anledning av sjukdomen covid-19, dels ändring i samma förordning

SFS2021-299.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om dels fortsatt giltighet av förordningen (2020:244) om

viss tillfällig föräldrapenning med anledning av

sjukdomen covid-19, dels ändring i samma förordning

Utfärdad den 22 april 2021

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2020:244) om viss tillfällig
föräldrapenning med anledning av sjukdomen covid-19, som gäller till ut-
gången av april 20211,

dels att förordningen ska fortsätta att gälla till utgången av juni 2021,
dels att punkt 4 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska ha

följande lydelse.

4.2 Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för tillfällig föräld-
rapenning som avser tid före utgången av juni 2021.

Denna förordning träder i kraft den 30 april 2021.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Förordningens giltighetstid senast förlängd 2020:1246.
2 Senaste lydelse 2020:1246.

SFS

2021:299

Publicerad
den

23 april 2021