SFS 2021:299 Förordning om dels fortsatt giltighet av förordningen (2020:244) om viss tillfällig föräldrapenning med anledning av sjukdomen covid-19, dels ändring i samma förordning

SFS2021-299.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:BCDGEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:FNGDQT+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:QOTROX+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:13px;line-height:16px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om dels fortsatt giltighet av f�rordningen (2020:244) om </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>viss tillf�llig f�r�ldrapenning med anledning av </b></p> <p style="position:absolute;top:292px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>sjukdomen covid-19, dels �ndring i samma f�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:330px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 22 april 2021 </p> <p style="position:absolute;top:371px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (2020:244) om viss tillf�llig <br/>f�r�ldrapenning med anledning av sjukdomen covid-19, som g�ller till ut-<br/>g�ngen av april 20211, </p> <p style="position:absolute;top:432px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft111"><i>dels</i> att f�rordningen ska forts�tta att g�lla till utg�ngen av juni 2021, <br/><i>dels</i> att punkt 4 i ikrafttr�dande- och �verg�ngsbest�mmelserna ska ha </p> <p style="position:absolute;top:473px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:534px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">4.2 Den upph�vda f�rordningen g�ller dock fortfarande f�r tillf�llig f�r�ld-<br/>rapenning som avser tid f�re utg�ngen av juni 2021. </p> <p style="position:absolute;top:597px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 30 april 2021. </p> <p style="position:absolute;top:638px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:679px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">ARDALAN SHEKARABI </p> <p style="position:absolute;top:699px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft111">Kjell Rempler <br/>(Socialdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1124px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">1 F�rordningens giltighetstid senast f�rl�ngd 2020:1246. <br/>2 Senaste lydelse 2020:1246. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>2021:299</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft113">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft110">23 april 2021</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om dels fortsatt giltighet av f�rordningen (2020:244) om

viss tillf�llig f�r�ldrapenning med anledning av

sjukdomen covid-19, dels �ndring i samma f�rordning

Utf�rdad den 22 april 2021

Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (2020:244) om viss tillf�llig
f�r�ldrapenning med anledning av sjukdomen covid-19, som g�ller till ut-
g�ngen av april 20211,

dels att f�rordningen ska forts�tta att g�lla till utg�ngen av juni 2021,
dels att punkt 4 i ikrafttr�dande- och �verg�ngsbest�mmelserna ska ha

f�ljande lydelse.

4.2 Den upph�vda f�rordningen g�ller dock fortfarande f�r tillf�llig f�r�ld-
rapenning som avser tid f�re utg�ngen av juni 2021.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 30 april 2021.

P� regeringens v�gnar

ARDALAN SHEKARABI

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 F�rordningens giltighetstid senast f�rl�ngd 2020:1246.
2 Senaste lydelse 2020:1246.

SFS

2021:299

Publicerad
den

23 april 2021

;