SFS 2021:400 Förordning om skyldighet för myndigheter att lämna uppgifter till Coronakommissionen

SFS2021-400.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om skyldighet för myndigheter att lämna uppgifter till

Coronakommissionen

Utfärdad den 27 maj 2021

Regeringen föreskriver följande.

1 § Utöver vad som annars följer av lag eller förordning är myndigheter
under regeringen skyldiga att lämna uppgifter till Coronakommissionen
(S 2020:09) enligt denna förordning.

2 § Myndigheter under regeringen ska på begäran av Coronakommis-
sionen (S 2020:09) lämna uppgifter som de förfogar över om kommissionen
behöver uppgifterna för att fullgöra sitt utredningsuppdrag.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2021.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS

2021:400

Publicerad
den

28 maj 2021