SFS 2021:404 Förordning om ändring i förordningen (2021:126) om omställningsstöd för augusti 2020–april 2021

SFS2021-404.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2021:126) om

omställningsstöd för augusti 2020–april 2021

Utfärdad den 27 maj 2021

Regeringen föreskriver att 17 § förordningen (2021:126) om
omställningsstöd för augusti 2020–april 20211 ska ha följande lydelse.

17 §2 Omställningsstödet ska minskas med belopp som företaget fått eller
kommer att få i

1. försäkringsersättning, skadestånd och annan liknande ersättning för

sådan förlorad omsättning som ligger till grund för prövningen av om
företaget har rätt till stöd för stödperioden enligt 5 §,

2. försäkringsersättning, skadestånd och annan liknande ersättning för

sådana fasta kostnader som stödet beräknas på, eller

3. annat statligt stöd för sådan förlorad omsättning som ligger till grund

för prövningen av om företaget har rätt till stöd för stödperioden enligt 5 §.

Om företaget i egenskap av hyresgäst har ingått ett sådant avtal om rabatt

på hyran som ger hyresvärden rätt till stöd enligt förordningen (2021:273)
om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran under första
kvartalet 2021, ska omställningsstödet även minskas med belopp som
hyresvärden har fått eller kommer att få i stöd på grund av hyresrabatten. En
sådan minskning ska dock endast ske till den del som stödet avser hyra som
enligt 15 § ska anses belöpa sig på stödperioden.

Första stycket 3 ska inte tillämpas på stöd enligt förordningen (2021:143)

om omsättningsstöd till enskilda näringsidkare för augusti 2020–
februari 2021 eller förordningen (2021:208) om omsättningsstöd till
handelsbolag för mars 2020–februari 2021.

Denna förordning träder i kraft den 31 maj 2021.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Niklas Ekstrand
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2021:232.
2 Senaste lydelse 2021:274.

SFS

2021:404

Publicerad
den

28 maj 2021