SFS 2021:419 Förordning om ändring i förordningen (2020:552) om omställningsstöd för mars och april 2020

SFS2021-419.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2020:552) om

omställningsstöd för mars och april 2020

Utfärdad den 27 maj 2021

Regeringen föreskriver att 13 § förordningen (2020:552) om omställnings-
stöd för mars och april 20201 ska ha följande lydelse.

13 §2 Omställningsstödet ska minskas med belopp som företaget fått eller
kommer att få i

1. försäkringsersättning, skadestånd och annan liknande ersättning för

sådan förlorad omsättning eller sådana kostnader som omställningsstödet
beräknas på, eller

2. annat statligt stöd för sådan förlorad omsättning eller sådana kostnader

som omställningsstödet beräknas på.

Första stycket 2 ska inte tillämpas på stöd enligt förordningen (2020:893)

om omsättningsstöd till enskilda näringsidkare för mars–juli 2020 eller
förordningen (2021:208) om omsättningsstöd till handelsbolag för
mars 2020–juni 2021.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2021.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Niklas Ekstrand
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2020:839.
2 Senaste lydelse 2021:209.

SFS

2021:419

Publicerad
den

29 maj 2021