SFS 2021:422 Förordning om ändring i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

SFS2021-422.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2001:588) om behandling av

uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Utfärdad den 27 maj 2021

Regeringen föreskriver att 8 h § förordningen (2001:588) om behandling av
uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet1 ska ha följande lydelse.

8 h §2 På begäran av en länsstyrelse ska sådana uppgifter som avses i
2 kap. 3 § första stycket 1–5 och 13 lagen (2001:181) om behandling av
uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet lämnas ut från
beskattningsdatabasen. Uppgifter ska dock endast lämnas ut i den
utsträckning som detta behövs för länsstyrelsens handläggning enligt

1. förordningen (2020:893) om omsättningsstöd till enskilda

näringsidkare för mars–juli 2020,

2. förordningen (2021:143) om omsättningsstöd till enskilda

näringsidkare för augusti 2020–juni 2021,

3. förordningen (2021:208) om omsättningsstöd till handelsbolag för

mars 2020–juni 2021, och

4. förordningen (2021:273) om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått

rabatt på hyran under första kvartalet 2021.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2021.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Maria Åhrling
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2003:1023.
2 Senaste lydelse 2021:323.

SFS

2021:422

Publicerad
den

29 maj 2021