SFS 2021:437 Förordning om ändring i jaktförordningen (1987:905)

SFS2021-437.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i jaktförordningen (1987:905)

Utfärdad den 27 maj 2021

Regeringen föreskriver att 6 § jaktförordningen (1987:905)1 ska upphöra att
gälla den 14 juni 2021.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

1 Förordningen omtryckt 2000:1216.
Senaste lydelse av 6 § 2019:564.

SFS

2021:437

Publicerad
den

1 juni 2021