SFS 2021:438 Förordning om ändring i förordningen (2019:565) om ändring i jaktförordningen (1987:905)

SFS2021-438.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2019:565) om ändring i

jaktförordningen (1987:905)

Utfärdad den 27 maj 2021

Regeringen föreskriver att förordningen (2019:565) om ändring i jaktförord-
ningen (1987:905) ska utgå.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

SFS

2021:438

Publicerad
den

1 juni 2021