SFS 2021:439 Förordning om ändring i jaktförordningen (1987:905)

SFS2021-439.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i jaktförordningen (1987:905)

Utfärdad den 27 maj 2021

Regeringen föreskriver att 9 c, 23 g och 24 e §§ jaktförordningen (1987:905)1
ska upphöra att gälla vid utgången av december 2021.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

1 Förordningen omtryckt 2000:1216.
Senaste lydelse av
9 c § 2019:564
23 g § 2019:564
24 e § 2019:564.

SFS

2021:439

Publicerad
den

1 juni 2021