SFS 2021:440 Förordning om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

SFS2021-440.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:17px;font-family:BCDGEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:BCDHEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:19px;font-family:ZBXZRK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;font-family:ZBXZRK+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft114{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft115{font-size:18px;line-height:30px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft116{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:RRZOPA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft25{font-size:17px;font-family:BCDHEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft26{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft27{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft28{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:WOMTNQ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft33{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft34{font-size:17px;font-family:BCDHEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft35{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft41{font-size:16px;font-family:SPYJKT+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft42{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft43{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft44{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i f�rordningen (1994:1716) om fisket, </b></p> <p style="position:absolute;top:269px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>vattenbruket och fiskerin�ringen </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 27 maj 2021 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (1994:1716) om fisket, <br/>vattenbruket och fiskerin�ringen </p> <p style="position:absolute;top:389px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft114"><i>dels</i> att 4 kap. 2 och 4 �� ska ha f�ljande lydelse, <br/><i>dels</i> att det ska inf�ras sju nya paragrafer, 4 kap. 19 a19 g ��, av f�ljande </p> <p style="position:absolute;top:430px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:490px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>4 kap. <br/>2 �</b>1 Detta kapitel inneh�ller best�mmelser om st�d f�r �tg�rder som <br/>omfattas av unionsprioriteringarna 13, 5 och 6 i artikel 6 i havs- och fiskeri-<br/>fondsf�rordningen. Dessa avser </p> <p style="position:absolute;top:582px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. fr�mjande av ett milj�m�ssigt h�llbart, resurseffektivt, innovativt,</p> <p style="position:absolute;top:602px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">konkurrenskraftigt och kunskapsbaserat fiske (unionsprioritering 1), </p> <p style="position:absolute;top:623px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2. fr�mjande av ett milj�m�ssigt h�llbart, resurseffektivt, innovativt,</p> <p style="position:absolute;top:643px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">konkurrenskraftigt och kunskapsbaserat vattenbruk (unionsprioritering 2), </p> <p style="position:absolute;top:663px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">3. fr�mjande av genomf�randet av den gemensamma fiskeripolitiken</p> <p style="position:absolute;top:684px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">(unionsprioritering 3), </p> <p style="position:absolute;top:704px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft114">4. fr�mjande av saluf�ring och beredning (unionsprioritering 5), och<br/>5. fr�mjande av den integrerade havspolitikens genomf�rande</p> <p style="position:absolute;top:745px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">(unionsprioritering 6). </p> <p style="position:absolute;top:766px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">S�rskilda best�mmelser om st�d f�r �tg�rder som omfattas av unions-</p> <p style="position:absolute;top:786px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">prioritering 4 i havs- och fiskerifondsf�rordningen finns i f�rordningen <br/>(2015:407) om lokalt ledd utveckling. </p> <p style="position:absolute;top:827px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft114">St�d l�mnas i form av ekonomiskt bidrag. <br/>Beslut i fr�ga om st�d enligt detta kapitel ska vara f�renliga med de </p> <p style="position:absolute;top:868px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">unionsregler och det operativa program som ligger till grund f�r Sveriges <br/>genomf�rande av de unionsprioriteringar som avses i f�rsta stycket (havs- <br/>och fiskeriprogrammet). </p> <p style="position:absolute;top:929px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">St�d som avses i f�rsta stycket ska l�mnas med f�ljande st�dniv�er f�r </p> <p style="position:absolute;top:949px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">den totala offentliga finansieringen: </p> <p style="position:absolute;top:970px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. 100 procent av de st�dber�ttigande utgifterna f�r �tg�rder enligt 1619,</p> <p style="position:absolute;top:990px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">2035 och 4043 �� n�r st�dmottagaren �r ett offentligr�ttsligt organ. �ven <br/>n�r st�dmottagaren inte �r ett offentligr�ttsligt organ f�r det offentliga st�det <br/>uppg� till 100 procent av de st�dber�ttigande utgifterna om det �r fr�ga om <br/>�tg�rder enligt 35 och 43 ��. </p> <p style="position:absolute;top:1072px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2. 50 procent av de st�dber�ttigande utgifterna f�r �vriga �tg�rder enligt</p> <p style="position:absolute;top:1092px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">1619, 2034 och 4042 �� n�r st�dmottagaren inte �r ett offentligr�ttsligt </p> <p style="position:absolute;top:1141px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">1 Senaste lydelse 2016:360. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>2021:440</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft116">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft113">1 juni 2021</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>2021:440</b></p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft22">2 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28">organ, om inte n�got annat f�ljer av bilaga 1 till havs- och fiskerifonds-<br/>f�rordningen. </p> <p style="position:absolute;top:92px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">3. 100 procent av de st�dber�ttigande utgifterna om f�ruts�ttningarna i</p> <p style="position:absolute;top:113px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">artikel 95.3 a i havs- och fiskerifondsf�rordningen �r uppfyllda. </p> <p style="position:absolute;top:133px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">F�r �tg�rder enligt 19 a � ska dock st�d l�mnas med ett schablonbelopp </p> <p style="position:absolute;top:154px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">som framg�r av 19 c �. </p> <p style="position:absolute;top:195px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28"><b>4 �</b>2 St�d f�r inte l�mnas till f�retag som befinner sig i sv�righeter enligt <br/>kommissionens meddelande Riktlinjer f�r statligt st�d till unds�ttning och <br/>omstrukturering av icke-finansiella f�retag i sv�righeter (2014/C 249/01). </p> <p style="position:absolute;top:256px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">F�rsta stycket g�ller inte f�r st�d enligt 19 a �. </p> <p style="position:absolute;top:297px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28"><b>19 a �</b> St�d f�r l�mnas f�r �tg�rder som r�r definitivt upph�rande av <br/>fiskefartygs fiskeverksamhet genom skrotning i enlighet med artikel 34 i <br/>havs- och fiskerifondsf�rordningen. </p> <p style="position:absolute;top:358px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">St�d enligt f�rsta stycket f�r endast l�mnas till s�dana fartygs�gare som </p> <p style="position:absolute;top:378px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28">avses i artikel 34.2.a i havs- och fiskerifondsf�rordningen och endast under <br/>f�ruts�ttning att f�ljande krav �r uppfyllda: </p> <p style="position:absolute;top:419px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">1. Minst h�lften av fartygets infiskade v�rde under perioden 20172018</p> <p style="position:absolute;top:440px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28">ska vara h�nf�rligt till torsk, om fartyget har fiskat efter torsk i Ices-<br/>delomr�dena 2532 under 2017 och 2018 samt under den perioden bedrivit <br/>fiske till havs under minst 90 dagar per �r. I annat fall ska minst h�lften av <br/>det infiskade v�rdet vara h�nf�rligt till torsk under perioden 20192020. </p> <p style="position:absolute;top:521px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">2. Fartygs�garen �gde fartyget den 31 december 2020 och har �gt det</p> <p style="position:absolute;top:542px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">sedan dess. </p> <p style="position:absolute;top:562px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">3. Fartygs�garen har inte �gt andel i n�got annat unionsfiskefartyg med</p> <p style="position:absolute;top:582px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">en total l�ngd p� 8 meter eller l�ngre efter den 30 december 2020. </p> <p style="position:absolute;top:603px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">4. Fartygs�garen har inte haft fiskelicens f�r n�got annat</p> <p style="position:absolute;top:623px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28">unionsfiskefartyg med en total l�ngd p� 8 meter eller l�ngre efter den <br/>30 december 2020. </p> <p style="position:absolute;top:664px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">Kraven i andra stycket 3 och 4 ska �ven vara uppfyllda av s�dana juridiska </p> <p style="position:absolute;top:685px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28">personer som fartygs�garen �ger andel i och har ett best�mmande inflytande <br/>�ver eller har �gt andel i och haft ett best�mmande inflytande �ver efter den <br/>30 december 2020. </p> <p style="position:absolute;top:746px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">Om fartygs�garen �r en juridisk person ska kraven i andra stycket 3 och 4 </p> <p style="position:absolute;top:766px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28">�ven vara uppfyllda av den eller dem som, direkt eller indirekt, �ger andelar <br/>i den juridiska personen eller har �gt s�dana andelar efter den 30 december <br/>2020. </p> <p style="position:absolute;top:848px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>19 b �</b> Som villkor f�r st�det g�ller f�ljande: </p> <p style="position:absolute;top:868px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">1. Om st�dmottagaren eller en juridisk person som st�dmottagaren �ger</p> <p style="position:absolute;top:889px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28">andel i och har ett best�mmande inflytande �ver har n�got fisketillst�nd <br/>ut�ver fisketillst�nd f�r torskf�ngande redskap i �stra eller v�stra �stersj�n, <br/>ska st�dmottagaren respektive den juridiska personen l�mna in en beg�ran <br/>om upph�vande av tillst�ndet till Havs- och vattenmyndigheten senast en <br/>m�nad efter att beslutet om st�d meddelades. </p> <p style="position:absolute;top:991px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">2. St�dmottagaren eller en juridisk person som st�dmottagaren �ger andel</p> <p style="position:absolute;top:1011px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28">i och har ett best�mmande inflytande �ver f�r inte ans�ka om n�got nytt <br/>fisketillst�nd innan det har g�tt fem �r efter den dag d� st�det betalades ut <br/>till st�dmottagaren. </p> <p style="position:absolute;top:1072px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">3. Kraven i 19 a � andra stycket 3 och 4 ska forts�tta vara uppfyllda till</p> <p style="position:absolute;top:1093px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">och med tidpunkten f�r utbetalning av st�det och under fem �r efter den dag </p> <p style="position:absolute;top:1141px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft26">2 Senaste lydelse 2015:408. </p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft30"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>2021:440</b></p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft32">3 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft35">d� st�det betalades ut till st�dmottagaren. Fr�n det att ans�kan om st�d <br/>l�mnades in till fem �r efter den dag d� st�det betalades ut g�ller �ven att en <br/>s�dan juridisk person som st�dmottagaren �ger andel i och har ett <br/>best�mmande inflytande �ver inte f�r �ga eller ha fiskelicens f�r n�got annat <br/>unionsfiskefartyg med en total l�ngd om 8 meter eller l�ngre. </p> <p style="position:absolute;top:154px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft32">Av artikel 34.5 i havs- och fiskerifondsf�rordningen framg�r att st�d f�r </p> <p style="position:absolute;top:174px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft35">betalas ut f�rst n�r motsvarande kapacitet har strukits fr�n registret �ver <br/>unionens fiskeflotta och fiskelicenser och fisketillst�nd ocks� har dragits in <br/>permanent. Det framg�r ocks� att st�dmottagaren inte f�r registrera ett nytt <br/>fiskefartyg inom fem �rs tid efter att ha mottagit st�d. </p> <p style="position:absolute;top:276px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft33"><b>19 c �</b> St�d enligt 19 a � l�mnas med ett schablonbelopp. </p> <p style="position:absolute;top:297px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft32">Om fartyget har fiskat efter torsk i Ices-delomr�dena 2532 under 2017 </p> <p style="position:absolute;top:317px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft35">och 2018 samt under den perioden bedrivit fiske till havs under minst <br/>90 dagar per �r best�ms schablonbeloppet med h�nsyn till fartygets brutto-<br/>tonnage, vilket redskap som har anv�nts i st�rst utstr�ckning under perioden <br/>20172018, i vilken utstr�ckning fartyget bedrivit fiske till havs under <br/>samma period och hur stor andel av det infiskade v�rdet under denna period <br/>som �r h�nf�rligt till torsk. </p> <p style="position:absolute;top:440px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft32">I annat fall best�ms schablonbeloppet med h�nsyn till fartygets </p> <p style="position:absolute;top:460px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft35">bruttotonnage, vilket redskap som har anv�nts i st�rst utstr�ckning under <br/>perioden 20192020, i vilken utstr�ckning fartyget bedrivit fiske till havs <br/>under samma period och hur stor andel av det infiskade v�rdet under denna <br/>period som �r h�nf�rligt till torsk. </p> <p style="position:absolute;top:562px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft35"><b>19 d �</b> En ans�kan om st�d enligt 19 a � ska g�ras skriftligt p� en blankett <br/>som Jordbruksverket tillhandah�ller. </p> <p style="position:absolute;top:603px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft32">Ans�kan ska ha kommit in till Jordbruksverket senast den 30 september </p> <p style="position:absolute;top:623px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft32">2021. </p> <p style="position:absolute;top:664px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft33"><b>19 e �</b> En ans�kan om st�d enligt 19 a � ska inneh�lla </p> <p style="position:absolute;top:685px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft32">1. fartygs�garens namn, organisationsnummer och kontaktuppgifter,</p> <p style="position:absolute;top:705px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft35">fartygssignal f�r det fartyg som ska skrotas samt uppgift om i vilket l�n <br/>fartyget ligger i hamn, </p> <p style="position:absolute;top:746px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft32">2. uppgift om huruvida fartygs�garen �r ett mikrof�retag, ett litet f�retag</p> <p style="position:absolute;top:766px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft35">eller ett medelstort f�retag enligt kommissionens rekommendation <br/>2003/361/EG av den 6 maj 2003 om definitionen av mikrof�retag samt sm� <br/>och medelstora f�retag, </p> <p style="position:absolute;top:827px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft32">3. uppgift om huruvida fartygs�garen eller n�gon s�dan person som avses i</p> <p style="position:absolute;top:848px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft35">19 a � tredje eller fj�rde stycket har �gt andel i n�got annat unionsfiskefartyg <br/>med en total l�ngd p� 8 meter eller l�ngre efter den 30 december 2020, </p> <p style="position:absolute;top:889px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft32">4. uppgift om huruvida fartygs�garen eller n�gon s�dan person som avses</p> <p style="position:absolute;top:909px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft35">i 19 a � tredje eller fj�rde stycket har haft fiskelicens f�r n�got annat unions-<br/>fiskefartyg med en total l�ngd p� 8 meter eller l�ngre efter den 30 december <br/>2020, </p> <p style="position:absolute;top:970px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft32">5. uppgift om huruvida fartygs�garen eller en juridisk person som fartygs-</p> <p style="position:absolute;top:991px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft35">�garen �ger andel i och har ett best�mmande inflytande �ver har n�got <br/>fisketillst�nd ut�ver fisketillst�nd f�r torskf�ngande redskap i �stra eller <br/>v�stra �stersj�n, </p> <p style="position:absolute;top:1052px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft32">6. uppgift om hur m�nga yrkesfiskare som kommer att ber�ras av den</p> <p style="position:absolute;top:1072px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft32">planerade skrotningen, och </p> <p style="position:absolute;top:1093px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft32">7. de �vriga uppgifter som Jordbruksverket beh�ver f�r att kunna fatta</p> <p style="position:absolute;top:1113px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft32">beslut om st�d. </p> <p style="position:absolute;top:1134px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft32">Uppgifterna i en ans�kan om st�d ska l�mnas p� heder och samvete. </p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft40"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>2021:440</b></p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft42">4 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>19 f �</b> En ans�kan om utbetalning av st�d enligt 19 a � ska g�ras skriftligt <br/>p� en blankett som Jordbruksverket tillhandah�ller. </p> <p style="position:absolute;top:92px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft42">Ans�kan ska ha kommit in till Jordbruksverket senast den 5 april 2023. </p> <p style="position:absolute;top:133px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>19 g �</b> En ans�kan om utbetalning av st�d enligt 19 a � ska inneh�lla </p> <p style="position:absolute;top:154px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft42">1. st�dmottagarens namn, organisationsnummer, kontaktuppgifter och</p> <p style="position:absolute;top:174px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft42">bankkontonummer, </p> <p style="position:absolute;top:195px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft42">2. fartygssignal f�r det fartyg som har skrotats samt uppgift om i vilket</p> <p style="position:absolute;top:215px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft42">l�n fartyget l�g i hamn innan det skrotades, </p> <p style="position:absolute;top:235px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft42">3. uppgift om huruvida st�dmottagaren efter att ans�kan om st�d</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft44">l�mnades in, har �gt andel i eller haft fiskelicens f�r n�got annat <br/>unionsfiskefartyg med en total l�ngd p� 8 meter eller l�ngre, </p> <p style="position:absolute;top:297px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft42">4. uppgift om huruvida st�dmottagaren, efter att ans�kan om st�d</p> <p style="position:absolute;top:317px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft44">l�mnades in, har �gt andelar i och haft ett best�mmande inflytande �ver <br/>n�gon juridisk person som �gt andel i eller haft fiskelicens f�r n�got annat <br/>unionsfiskefartyg med en total l�ngd p� 8 meter eller l�ngre, </p> <p style="position:absolute;top:378px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft42">5. uppgift om huruvida st�dmottagaren, efter att beslutet om st�d med-</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft42">delades, har s�kt n�got nytt fisketillst�nd, </p> <p style="position:absolute;top:419px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft42">6. uppgift om huruvida st�dmottagaren, efter att beslutet om st�d med-</p> <p style="position:absolute;top:440px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft44">delades, har �gt andelar i och haft ett best�mmande inflytande �ver n�gon <br/>juridisk person som s�kt ett nytt fisketillst�nd, </p> <p style="position:absolute;top:480px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft44">7. uppgift om hur m�nga fiskare som har ber�rts av skrotningen,<br/>8. skrotningsintyg, och<br/>9. de �vriga uppgifter som Jordbruksverket beh�ver f�r att kunna fatta</p> <p style="position:absolute;top:542px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft42">beslut om utbetalning av st�d. </p> <p style="position:absolute;top:562px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft42">Uppgifterna i en ans�kan om utbetalning av st�d ska l�mnas p� heder och </p> <p style="position:absolute;top:582px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft42">samvete. </p> <p style="position:absolute;top:625px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft42">Denna f�rordning tr�der i kraft den 28 juni 2021. </p> <p style="position:absolute;top:662px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft42">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:703px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft42">IBRAHIM BAYLAN </p> <p style="position:absolute;top:724px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft44">Maria Wetterling <br/>(N�ringsdepartementet) </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i f�rordningen (1994:1716) om fisket,

vattenbruket och fiskerin�ringen

Utf�rdad den 27 maj 2021

Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (1994:1716) om fisket,
vattenbruket och fiskerin�ringen

dels att 4 kap. 2 och 4 �� ska ha f�ljande lydelse,
dels att det ska inf�ras sju nya paragrafer, 4 kap. 19 a19 g ��, av f�ljande

lydelse.

4 kap.
2 �
1 Detta kapitel inneh�ller best�mmelser om st�d f�r �tg�rder som
omfattas av unionsprioriteringarna 13, 5 och 6 i artikel 6 i havs- och fiskeri-
fondsf�rordningen. Dessa avser

1. fr�mjande av ett milj�m�ssigt h�llbart, resurseffektivt, innovativt,

konkurrenskraftigt och kunskapsbaserat fiske (unionsprioritering 1),

2. fr�mjande av ett milj�m�ssigt h�llbart, resurseffektivt, innovativt,

konkurrenskraftigt och kunskapsbaserat vattenbruk (unionsprioritering 2),

3. fr�mjande av genomf�randet av den gemensamma fiskeripolitiken

(unionsprioritering 3),

4. fr�mjande av saluf�ring och beredning (unionsprioritering 5), och
5. fr�mjande av den integrerade havspolitikens genomf�rande

(unionsprioritering 6).

S�rskilda best�mmelser om st�d f�r �tg�rder som omfattas av unions-

prioritering 4 i havs- och fiskerifondsf�rordningen finns i f�rordningen
(2015:407) om lokalt ledd utveckling.

St�d l�mnas i form av ekonomiskt bidrag.
Beslut i fr�ga om st�d enligt detta kapitel ska vara f�renliga med de

unionsregler och det operativa program som ligger till grund f�r Sveriges
genomf�rande av de unionsprioriteringar som avses i f�rsta stycket (havs-
och fiskeriprogrammet).

St�d som avses i f�rsta stycket ska l�mnas med f�ljande st�dniv�er f�r

den totala offentliga finansieringen:

1. 100 procent av de st�dber�ttigande utgifterna f�r �tg�rder enligt 1619,

2035 och 4043 �� n�r st�dmottagaren �r ett offentligr�ttsligt organ. �ven
n�r st�dmottagaren inte �r ett offentligr�ttsligt organ f�r det offentliga st�det
uppg� till 100 procent av de st�dber�ttigande utgifterna om det �r fr�ga om
�tg�rder enligt 35 och 43 ��.

2. 50 procent av de st�dber�ttigande utgifterna f�r �vriga �tg�rder enligt

1619, 2034 och 4042 �� n�r st�dmottagaren inte �r ett offentligr�ttsligt

1 Senaste lydelse 2016:360.

SFS

2021:440

Publicerad
den

1 juni 2021

background image

SFS

2021:440

2

organ, om inte n�got annat f�ljer av bilaga 1 till havs- och fiskerifonds-
f�rordningen.

3. 100 procent av de st�dber�ttigande utgifterna om f�ruts�ttningarna i

artikel 95.3 a i havs- och fiskerifondsf�rordningen �r uppfyllda.

F�r �tg�rder enligt 19 a � ska dock st�d l�mnas med ett schablonbelopp

som framg�r av 19 c �.

4 �2 St�d f�r inte l�mnas till f�retag som befinner sig i sv�righeter enligt
kommissionens meddelande Riktlinjer f�r statligt st�d till unds�ttning och
omstrukturering av icke-finansiella f�retag i sv�righeter (2014/C 249/01).

F�rsta stycket g�ller inte f�r st�d enligt 19 a �.

19 a � St�d f�r l�mnas f�r �tg�rder som r�r definitivt upph�rande av
fiskefartygs fiskeverksamhet genom skrotning i enlighet med artikel 34 i
havs- och fiskerifondsf�rordningen.

St�d enligt f�rsta stycket f�r endast l�mnas till s�dana fartygs�gare som

avses i artikel 34.2.a i havs- och fiskerifondsf�rordningen och endast under
f�ruts�ttning att f�ljande krav �r uppfyllda:

1. Minst h�lften av fartygets infiskade v�rde under perioden 20172018

ska vara h�nf�rligt till torsk, om fartyget har fiskat efter torsk i Ices-
delomr�dena 2532 under 2017 och 2018 samt under den perioden bedrivit
fiske till havs under minst 90 dagar per �r. I annat fall ska minst h�lften av
det infiskade v�rdet vara h�nf�rligt till torsk under perioden 20192020.

2. Fartygs�garen �gde fartyget den 31 december 2020 och har �gt det

sedan dess.

3. Fartygs�garen har inte �gt andel i n�got annat unionsfiskefartyg med

en total l�ngd p� 8 meter eller l�ngre efter den 30 december 2020.

4. Fartygs�garen har inte haft fiskelicens f�r n�got annat

unionsfiskefartyg med en total l�ngd p� 8 meter eller l�ngre efter den
30 december 2020.

Kraven i andra stycket 3 och 4 ska �ven vara uppfyllda av s�dana juridiska

personer som fartygs�garen �ger andel i och har ett best�mmande inflytande
�ver eller har �gt andel i och haft ett best�mmande inflytande �ver efter den
30 december 2020.

Om fartygs�garen �r en juridisk person ska kraven i andra stycket 3 och 4

�ven vara uppfyllda av den eller dem som, direkt eller indirekt, �ger andelar
i den juridiska personen eller har �gt s�dana andelar efter den 30 december
2020.

19 b � Som villkor f�r st�det g�ller f�ljande:

1. Om st�dmottagaren eller en juridisk person som st�dmottagaren �ger

andel i och har ett best�mmande inflytande �ver har n�got fisketillst�nd
ut�ver fisketillst�nd f�r torskf�ngande redskap i �stra eller v�stra �stersj�n,
ska st�dmottagaren respektive den juridiska personen l�mna in en beg�ran
om upph�vande av tillst�ndet till Havs- och vattenmyndigheten senast en
m�nad efter att beslutet om st�d meddelades.

2. St�dmottagaren eller en juridisk person som st�dmottagaren �ger andel

i och har ett best�mmande inflytande �ver f�r inte ans�ka om n�got nytt
fisketillst�nd innan det har g�tt fem �r efter den dag d� st�det betalades ut
till st�dmottagaren.

3. Kraven i 19 a � andra stycket 3 och 4 ska forts�tta vara uppfyllda till

och med tidpunkten f�r utbetalning av st�det och under fem �r efter den dag

2 Senaste lydelse 2015:408.

background image

SFS

2021:440

3

d� st�det betalades ut till st�dmottagaren. Fr�n det att ans�kan om st�d
l�mnades in till fem �r efter den dag d� st�det betalades ut g�ller �ven att en
s�dan juridisk person som st�dmottagaren �ger andel i och har ett
best�mmande inflytande �ver inte f�r �ga eller ha fiskelicens f�r n�got annat
unionsfiskefartyg med en total l�ngd om 8 meter eller l�ngre.

Av artikel 34.5 i havs- och fiskerifondsf�rordningen framg�r att st�d f�r

betalas ut f�rst n�r motsvarande kapacitet har strukits fr�n registret �ver
unionens fiskeflotta och fiskelicenser och fisketillst�nd ocks� har dragits in
permanent. Det framg�r ocks� att st�dmottagaren inte f�r registrera ett nytt
fiskefartyg inom fem �rs tid efter att ha mottagit st�d.

19 c � St�d enligt 19 a � l�mnas med ett schablonbelopp.

Om fartyget har fiskat efter torsk i Ices-delomr�dena 2532 under 2017

och 2018 samt under den perioden bedrivit fiske till havs under minst
90 dagar per �r best�ms schablonbeloppet med h�nsyn till fartygets brutto-
tonnage, vilket redskap som har anv�nts i st�rst utstr�ckning under perioden
20172018, i vilken utstr�ckning fartyget bedrivit fiske till havs under
samma period och hur stor andel av det infiskade v�rdet under denna period
som �r h�nf�rligt till torsk.

I annat fall best�ms schablonbeloppet med h�nsyn till fartygets

bruttotonnage, vilket redskap som har anv�nts i st�rst utstr�ckning under
perioden 20192020, i vilken utstr�ckning fartyget bedrivit fiske till havs
under samma period och hur stor andel av det infiskade v�rdet under denna
period som �r h�nf�rligt till torsk.

19 d � En ans�kan om st�d enligt 19 a � ska g�ras skriftligt p� en blankett
som Jordbruksverket tillhandah�ller.

Ans�kan ska ha kommit in till Jordbruksverket senast den 30 september

2021.

19 e � En ans�kan om st�d enligt 19 a � ska inneh�lla

1. fartygs�garens namn, organisationsnummer och kontaktuppgifter,

fartygssignal f�r det fartyg som ska skrotas samt uppgift om i vilket l�n
fartyget ligger i hamn,

2. uppgift om huruvida fartygs�garen �r ett mikrof�retag, ett litet f�retag

eller ett medelstort f�retag enligt kommissionens rekommendation
2003/361/EG av den 6 maj 2003 om definitionen av mikrof�retag samt sm�
och medelstora f�retag,

3. uppgift om huruvida fartygs�garen eller n�gon s�dan person som avses i

19 a � tredje eller fj�rde stycket har �gt andel i n�got annat unionsfiskefartyg
med en total l�ngd p� 8 meter eller l�ngre efter den 30 december 2020,

4. uppgift om huruvida fartygs�garen eller n�gon s�dan person som avses

i 19 a � tredje eller fj�rde stycket har haft fiskelicens f�r n�got annat unions-
fiskefartyg med en total l�ngd p� 8 meter eller l�ngre efter den 30 december
2020,

5. uppgift om huruvida fartygs�garen eller en juridisk person som fartygs-

�garen �ger andel i och har ett best�mmande inflytande �ver har n�got
fisketillst�nd ut�ver fisketillst�nd f�r torskf�ngande redskap i �stra eller
v�stra �stersj�n,

6. uppgift om hur m�nga yrkesfiskare som kommer att ber�ras av den

planerade skrotningen, och

7. de �vriga uppgifter som Jordbruksverket beh�ver f�r att kunna fatta

beslut om st�d.

Uppgifterna i en ans�kan om st�d ska l�mnas p� heder och samvete.

background image

SFS

2021:440

4

19 f � En ans�kan om utbetalning av st�d enligt 19 a � ska g�ras skriftligt
p� en blankett som Jordbruksverket tillhandah�ller.

Ans�kan ska ha kommit in till Jordbruksverket senast den 5 april 2023.

19 g � En ans�kan om utbetalning av st�d enligt 19 a � ska inneh�lla

1. st�dmottagarens namn, organisationsnummer, kontaktuppgifter och

bankkontonummer,

2. fartygssignal f�r det fartyg som har skrotats samt uppgift om i vilket

l�n fartyget l�g i hamn innan det skrotades,

3. uppgift om huruvida st�dmottagaren efter att ans�kan om st�d

l�mnades in, har �gt andel i eller haft fiskelicens f�r n�got annat
unionsfiskefartyg med en total l�ngd p� 8 meter eller l�ngre,

4. uppgift om huruvida st�dmottagaren, efter att ans�kan om st�d

l�mnades in, har �gt andelar i och haft ett best�mmande inflytande �ver
n�gon juridisk person som �gt andel i eller haft fiskelicens f�r n�got annat
unionsfiskefartyg med en total l�ngd p� 8 meter eller l�ngre,

5. uppgift om huruvida st�dmottagaren, efter att beslutet om st�d med-

delades, har s�kt n�got nytt fisketillst�nd,

6. uppgift om huruvida st�dmottagaren, efter att beslutet om st�d med-

delades, har �gt andelar i och haft ett best�mmande inflytande �ver n�gon
juridisk person som s�kt ett nytt fisketillst�nd,

7. uppgift om hur m�nga fiskare som har ber�rts av skrotningen,
8. skrotningsintyg, och
9. de �vriga uppgifter som Jordbruksverket beh�ver f�r att kunna fatta

beslut om utbetalning av st�d.

Uppgifterna i en ans�kan om utbetalning av st�d ska l�mnas p� heder och

samvete.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 28 juni 2021.

P� regeringens v�gnar

IBRAHIM BAYLAN

Maria Wetterling
(N�ringsdepartementet)

;