SFS 2021:443 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

SFS2021-443.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.