SFS 2021:450 Förordning om ändring i förordningen (2009:602) med instruktion för Inspektionen för socialförsäkringen

SFS2021-450.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2009:602) med instruktion

för Inspektionen för socialförsäkringen

Utfärdad den 3 juni 2021

Regeringen föreskriver att 12 och 13 §§ förordningen (2009:602) med in-
struktion för Inspektionen för socialförsäkringen ska upphöra att gälla vid
utgången av juli 2021.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

SFS

2021:450

Publicerad
den

4 juni 2021