SFS 2021:451 Förordning om ändring i förordningen (1999:998) om särskild företrädare för barn

SFS2021-451.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:19px;font-family:AGFGUN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:KIDJET+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i f�rordningen (1999:998) om s�rskild </b></p> <p style="position:absolute;top:269px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>f�retr�dare f�r barn </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 3 juni 2021 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">Regeringen f�reskriver att 4 � f�rordningen (1999:998) om s�rskild <br/>f�retr�dare f�r barn ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:430px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>4 �</b> Kostnadsr�kningen ska l�mnas in till den domstol som ska besluta om <br/>ers�ttningen. </p> <p style="position:absolute;top:470px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Ers�ttning f�r �tg�rder som r�r verkst�llighet av skadest�nd och ans�kan </p> <p style="position:absolute;top:491px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">om brottsskadeers�ttning ska beg�ras senast inom ett �r fr�n det att domen <br/>eller det slutliga beslutet fick laga kraft eller, om allm�nt �tal inte har v�ckts, <br/>fr�n det att f�runders�kningen lades ned eller beslut fattades i �talsfr�gan. <br/>Kostnadsr�kningen ska d� l�mnas in till den tingsr�tt som har handlagt m�let <br/>eller �rendet. </p> <p style="position:absolute;top:615px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2021. </p> <p style="position:absolute;top:656px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:697px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">MORGAN JOHANSSON </p> <p style="position:absolute;top:717px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft18">Frida G�ranson <br/>(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>2021:451</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft19">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft17">4 juni 2021</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i f�rordningen (1999:998) om s�rskild

f�retr�dare f�r barn

Utf�rdad den 3 juni 2021

Regeringen f�reskriver att 4 � f�rordningen (1999:998) om s�rskild
f�retr�dare f�r barn ska ha f�ljande lydelse.

4 � Kostnadsr�kningen ska l�mnas in till den domstol som ska besluta om
ers�ttningen.

Ers�ttning f�r �tg�rder som r�r verkst�llighet av skadest�nd och ans�kan

om brottsskadeers�ttning ska beg�ras senast inom ett �r fr�n det att domen
eller det slutliga beslutet fick laga kraft eller, om allm�nt �tal inte har v�ckts,
fr�n det att f�runders�kningen lades ned eller beslut fattades i �talsfr�gan.
Kostnadsr�kningen ska d� l�mnas in till den tingsr�tt som har handlagt m�let
eller �rendet.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2021.

P� regeringens v�gnar

MORGAN JOHANSSON

Frida G�ranson
(Justitiedepartementet)

SFS

2021:451

Publicerad
den

4 juni 2021

;