SFS 2021:456 Förordning om ändring i förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare

SFS2021-456.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2011:326) om behörighet och

legitimation för lärare och förskollärare

Utfärdad den 3 juni 2021

Regeringen föreskriver att 1 kap. 2�4 §§ förordningen (2011:326) om be-
hörighet och legitimation för lärare och förskollärare1 ska ha följande
lydelse.

1 kap.
2 §
2 I förordningen (2011:7) om dansarutbildning finns särskilda be-
stämmelser om lärare på dansarutbildningen.

I förordningen (2011:398) om särskild utbildning med judiska studier i

grundskolan finns särskilda bestämmelser om lärare i ämnet judiska studier.

I gymnasieförordningen (2010:2039) finns särskilda bestämmelser om

lärare som ska bedriva viss undervisning inom riksrekryterande utbildning
på nationella program i gymnasieskolan.

3 § Bestämmelsen i 2 kap. 17 § skollagen (2010:800) om visst främmande
språk gäller engelska.

4 § Bestämmelserna i 2 kap. 17 § skollagen (2010:800) om viss särskild
pedagogisk inriktning gäller waldorfpedagogisk inriktning.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2021.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Torbjörn Malm
(Utbildningsdepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2013:532.
2 Senaste lydelse 2011:399.

SFS

2021:456

Publicerad
den

4 juni 2021