SFS 2021:501 Lag om ändring i lagen (2020:1208) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

SFS2021-501.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:XGWGZY+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:IHJUXC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:18px;line-height:30px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft114{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i lagen (2020:1208) om �ndring i lagen </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>(1995:1559) om �rsredovisning i kreditinstitut och </b></p> <p style="position:absolute;top:292px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>v�rdepappersbolag </b></p> <p style="position:absolute;top:330px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 3 juni 2021 </p> <p style="position:absolute;top:371px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 5 kap. 7 � lagen (1995:1559) om �rs-<br/>redovisning i kreditinstitut och v�rdepappersbolag i st�llet f�r lydelsen <br/>enligt lagen (2020:1208) om �ndring i den lagen ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:472px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>5 kap. <br/>7 �</b> Vid till�mpningen av denna lag ska artikel 434.1 i Europaparlamentets <br/>och r�dets f�rordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav <br/>f�r kreditinstitut och om �ndring av f�rordning (EU) nr 648/2012 beaktas. </p> <p style="position:absolute;top:584px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:625px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">�SA LINDHAGEN </p> <p style="position:absolute;top:645px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft112">Tord Gransbo <br/>(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1141px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2020/21:173, bet. 2020/21:FiU50, rskr. 2020/21:326. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>2021:501</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft114">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft111">5 juni 2021</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (2020:1208) om �ndring i lagen

(1995:1559) om �rsredovisning i kreditinstitut och

v�rdepappersbolag

Utf�rdad den 3 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 5 kap. 7 � lagen (1995:1559) om �rs-
redovisning i kreditinstitut och v�rdepappersbolag i st�llet f�r lydelsen
enligt lagen (2020:1208) om �ndring i den lagen ska ha f�ljande lydelse.

5 kap.
7 �
Vid till�mpningen av denna lag ska artikel 434.1 i Europaparlamentets
och r�dets f�rordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav
f�r kreditinstitut och om �ndring av f�rordning (EU) nr 648/2012 beaktas.

P� regeringens v�gnar

�SA LINDHAGEN

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2020/21:173, bet. 2020/21:FiU50, rskr. 2020/21:326.

SFS

2021:501

Publicerad
den

5 juni 2021

;