SFS 2021:505 Förordning om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse

SFS2021-505.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:16px;font-family:BCDGEE+Calibri;color:#000000;} .ft16{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;font-family:TLYXKC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;font-family:TLYXKC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft114{font-size:16px;line-height:30px;font-family:BCDGEE+Calibri;color:#000000;} .ft115{font-size:13px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft116{font-size:13px;line-height:16px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft117{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i f�rordningen (2004:329) om bank- och </b></p> <p style="position:absolute;top:269px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>finansieringsr�relse </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 3 juni 2021 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">Regeringen f�reskriver1 att 1 kap. 7 � f�rordningen (2004:329) om bank- <br/>och finansieringsr�relse ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:429px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>1 kap. <br/>7 �</b>2 Best�mmelser om Finansinspektionens �versyn och utv�rdering av <br/>kreditinstitut finns i 9 � f�rordningen (2014:993) om s�rskild tillsyn och <br/>kapitalbuffertar. </p> <p style="position:absolute;top:521px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Om Finansinspektionen avser att med st�d av 15 kap. 1 � lagen </p> <p style="position:absolute;top:541px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">(2004:297) om bank- och finansieringsr�relse f�rel�gga ett kreditinstitut att <br/>l�mna extra och mer frekvent rapportering, g�ller f�ruts�ttningarna enligt <br/>artikel 104.2 i Europaparlamentets och r�dets direktiv 2013/36/EU av <br/>den 26 juni 2013 om beh�righet att ut�va verksamhet i kreditinstitut och om <br/>tillsyn av kreditinstitut, om �ndring av direktiv 2002/87/EG och om upp-<br/>h�vande av direktiven 2006/48/EG och 2006/49/EG, i lydelsen enligt <br/>Europaparlamentets och r�dets direktiv (EU) 2019/2034 (kapitalt�cknings-<br/>direktivet). </p> <p style="position:absolute;top:726px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 26 juni 2021. </p> <p style="position:absolute;top:767px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:808px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">�SA LINDHAGEN </p> <p style="position:absolute;top:828px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft113">Lotta Hardvik Cederstierna <br/>(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1091px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft116">1 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv (EU) 2019/2034 av den 27 november 2019 om tillsyn <br/>av v�rdepappersf�retag och om �ndring av direktiven 2002/87/EG, 2009/65/EG, 2011/61/EU, <br/>2013/36/EU, 2014/59/EU och 2014/65/EU, i den ursprungliga lydelsen. <br/>2 Senaste lydelse 2020:1216. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>2021:505</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft117">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft112">5 juni 2021</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i f�rordningen (2004:329) om bank- och

finansieringsr�relse

Utf�rdad den 3 juni 2021

Regeringen f�reskriver1 att 1 kap. 7 � f�rordningen (2004:329) om bank-
och finansieringsr�relse ska ha f�ljande lydelse.

1 kap.
7 �
2 Best�mmelser om Finansinspektionens �versyn och utv�rdering av
kreditinstitut finns i 9 � f�rordningen (2014:993) om s�rskild tillsyn och
kapitalbuffertar.

Om Finansinspektionen avser att med st�d av 15 kap. 1 � lagen

(2004:297) om bank- och finansieringsr�relse f�rel�gga ett kreditinstitut att
l�mna extra och mer frekvent rapportering, g�ller f�ruts�ttningarna enligt
artikel 104.2 i Europaparlamentets och r�dets direktiv 2013/36/EU av
den 26 juni 2013 om beh�righet att ut�va verksamhet i kreditinstitut och om
tillsyn av kreditinstitut, om �ndring av direktiv 2002/87/EG och om upp-
h�vande av direktiven 2006/48/EG och 2006/49/EG, i lydelsen enligt
Europaparlamentets och r�dets direktiv (EU) 2019/2034 (kapitalt�cknings-
direktivet).

Denna f�rordning tr�der i kraft den 26 juni 2021.

P� regeringens v�gnar

�SA LINDHAGEN

Lotta Hardvik Cederstierna
(Finansdepartementet)

1 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv (EU) 2019/2034 av den 27 november 2019 om tillsyn
av v�rdepappersf�retag och om �ndring av direktiven 2002/87/EG, 2009/65/EG, 2011/61/EU,
2013/36/EU, 2014/59/EU och 2014/65/EU, i den ursprungliga lydelsen.
2 Senaste lydelse 2020:1216.

SFS

2021:505

Publicerad
den

5 juni 2021

;