SFS 2021:508 Förordning om ändring i resegarantiförordningen (2018:1340)

SFS2021-508.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:19px;font-family:SHYATE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:CJWIDK+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i resegarantif�rordningen (2018:1340) </b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 3 juni 2021 </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">Regeringen f�reskriver att 7 � resegarantif�rordningen (2018:1340) ska ha <br/>f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:407px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>7 �</b> Om resegarantin best�r av deponerade medel ska dessa vara depo-<br/>nerade hos Kammarkollegiet, ett kreditinstitut som har tillst�nd att driva <br/>bank- eller finansieringsr�relse enligt lagen (2004:297) om bank- och finan-<br/>sieringsr�relse eller hos ett s�dant utl�ndskt kreditinstitut som avses i arti-<br/>kel 4.1.1 a i Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr 575/2013 av <br/>den 26 juni 2013 om tillsynskrav f�r kreditinstitut och om �ndring av f�rord-<br/>ning (EU) nr 648/2012 och som �r auktoriserat och st�r under tillsyn av <br/>beh�riga myndigheter i ett annat land inom EES. </p> <p style="position:absolute;top:570px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Deponerade medel ska kunna tas i anspr�k av Kammarkollegiet efter </p> <p style="position:absolute;top:591px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">beslut om ers�ttning ur resegarantin enligt 17 � resegarantilagen (2018:1218). </p> <p style="position:absolute;top:633px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 26 juni 2021. </p> <p style="position:absolute;top:674px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:715px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">LENA MICKO </p> <p style="position:absolute;top:735px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft18">Linda Utterberg <br/>(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>2021:508</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft19">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft17">5 juni 2021</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i resegarantif�rordningen (2018:1340)

Utf�rdad den 3 juni 2021

Regeringen f�reskriver att 7 � resegarantif�rordningen (2018:1340) ska ha
f�ljande lydelse.

7 � Om resegarantin best�r av deponerade medel ska dessa vara depo-
nerade hos Kammarkollegiet, ett kreditinstitut som har tillst�nd att driva
bank- eller finansieringsr�relse enligt lagen (2004:297) om bank- och finan-
sieringsr�relse eller hos ett s�dant utl�ndskt kreditinstitut som avses i arti-
kel 4.1.1 a i Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr 575/2013 av
den 26 juni 2013 om tillsynskrav f�r kreditinstitut och om �ndring av f�rord-
ning (EU) nr 648/2012 och som �r auktoriserat och st�r under tillsyn av
beh�riga myndigheter i ett annat land inom EES.

Deponerade medel ska kunna tas i anspr�k av Kammarkollegiet efter

beslut om ers�ttning ur resegarantin enligt 17 � resegarantilagen (2018:1218).

Denna f�rordning tr�der i kraft den 26 juni 2021.

P� regeringens v�gnar

LENA MICKO

Linda Utterberg
(Finansdepartementet)

SFS

2021:508

Publicerad
den

5 juni 2021

;