SFS 2021:512 Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

SFS2021-512.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft15{font-size:15px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:WWAMIW+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:GTYUSC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:15px;line-height:18px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft114{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:FEFVFE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:15px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft24{font-size:15px;line-height:18px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:16px;font-family:AKHJOO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft33{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i offentlighets- och sekretessf�rordningen </b></p> <p style="position:absolute;top:269px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>(2009:641) </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 3 juni 2021 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">Regeringen f�reskriver att 7 � offentlighets- och sekretessf�rordningen <br/>(2009:641) ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:430px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>7 �</b>1 Sekretess g�ller hos f�ljande myndigheter avseende de <br/>unders�kningar som anges nedan f�r uppgifter som avser en enskilds <br/>personliga eller ekonomiska f�rh�llanden och som kan h�nf�ras till den <br/>enskilde. F�reskrifterna i 24 kap. 8 � tredje stycket f�rsta meningen och <br/>fj�rde stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) g�ller, om inte <br/>en l�ngre g�ende begr�nsning i sekretessen anges i det f�ljande. </p> <p style="position:absolute;top:578px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">Myndighet </p> <p style="position:absolute;top:578px;left:280px;white-space:nowrap" class="ft15">Unders�kning </p> <p style="position:absolute;top:578px;left:453px;white-space:nowrap" class="ft113">S�rskilda begr�nsningar <br/>i sekretessen </p> <p style="position:absolute;top:660px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">Kommerskollegium </p> <p style="position:absolute;top:660px;left:280px;white-space:nowrap" class="ft113">ekonomiska <br/>unders�kningar p� det <br/>handelspolitiska <br/>omr�det </p> <p style="position:absolute;top:660px;left:453px;white-space:nowrap" class="ft113">sekretessen g�ller endast <br/>uppgifter om enskildas <br/>ekonomiska <br/>f�rh�llanden </p> <p style="position:absolute;top:744px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">kommunal myndighet </p> <p style="position:absolute;top:744px;left:280px;white-space:nowrap" class="ft113">unders�kningar om <br/>trafiks�kerhetsinsatser </p> <p style="position:absolute;top:794px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">Konjunkturinstitutet </p> <p style="position:absolute;top:794px;left:280px;white-space:nowrap" class="ft113">unders�kningar f�r <br/>framst�llning av <br/>prognoser om brutto-<br/>nationalprodukten </p> <p style="position:absolute;top:794px;left:453px;white-space:nowrap" class="ft113">sekretessen g�ller endast <br/>uppgifter om enskildas <br/>ekonomiska <br/>f�rh�llanden </p> <p style="position:absolute;top:877px;left:280px;white-space:nowrap" class="ft113">unders�kningar inom det <br/>milj�ekonomiska <br/>omr�det </p> <p style="position:absolute;top:877px;left:453px;white-space:nowrap" class="ft113">sekretessen g�ller endast <br/>uppgifter om enskildas <br/>ekonomiska <br/>f�rh�llanden </p> <p style="position:absolute;top:1141px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Senaste lydelse 2019:315. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>2021:512</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft114">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft111">5 juni 2021</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft20">2 </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>2021:512</b></p> <p style="position:absolute;top:56px;left:280px;white-space:nowrap" class="ft24">unders�kningar av <br/>effekter av �ndrade <br/>skatter och <br/>transfereringar och av <br/>andra �tg�rder inom de <br/>finans-, arbetsmarknads-, <br/>utbildnings-, milj�-, <br/>energi- och <br/>klimatpolitiska <br/>omr�dena </p> <p style="position:absolute;top:251px;left:280px;white-space:nowrap" class="ft24">unders�kningar av <br/>arbetsmarknaden och <br/>l�nebildningen </p> <p style="position:absolute;top:359px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft23">Livsmedelsverket </p> <p style="position:absolute;top:359px;left:280px;white-space:nowrap" class="ft24">unders�kningar om <br/>matvanor, livsmedels-<br/>hantering samt s�ker <br/>mat </p> <p style="position:absolute;top:359px;left:453px;white-space:nowrap" class="ft24">sekretessen g�ller endast <br/>uppgifter om enskildas <br/>personliga f�rh�llanden </p> <p style="position:absolute;top:443px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft23">l�nsstyrelserna </p> <p style="position:absolute;top:443px;left:280px;white-space:nowrap" class="ft24">unders�kningar om <br/>attityder hos l�nets <br/>inv�nare till att bo, leva <br/>och verka i l�net </p> <p style="position:absolute;top:443px;left:453px;white-space:nowrap" class="ft24">sekretessen g�ller endast <br/>uppgifter om enskildas <br/>personliga f�rh�llanden </p> <p style="position:absolute;top:526px;left:280px;white-space:nowrap" class="ft24">unders�kningar om <br/>trafiks�kerhetsinsatser </p> <p style="position:absolute;top:572px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft24">Myndigheten f�r <br/>arbetsmilj�kunskap </p> <p style="position:absolute;top:572px;left:280px;white-space:nowrap" class="ft24">unders�kningar om <br/>arbetsmilj� och <br/>f�retagsh�lsov�rd </p> <p style="position:absolute;top:636px;left:280px;white-space:nowrap" class="ft24">unders�kningar om <br/>effekter av beslutade <br/>och genomf�rda statliga <br/>reformer och andra <br/>statliga initiativ </p> <p style="position:absolute;top:774px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft24">Tandv�rds- och <br/>l�kemedelsf�rm�nsverket </p> <p style="position:absolute;top:774px;left:280px;white-space:nowrap" class="ft24">unders�kningar om <br/>effekter av f�r�ndringar <br/>av det statliga <br/>tandv�rdsst�det </p> <p style="position:absolute;top:857px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft23">Trafikverket </p> <p style="position:absolute;top:857px;left:280px;white-space:nowrap" class="ft24">haveriunders�kningar <br/>inom v�gtrafikomr�det </p> <p style="position:absolute;top:903px;left:280px;white-space:nowrap" class="ft24">unders�kningar om <br/>trafiks�kerhetsinsatser </p> <p style="position:absolute;top:949px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft23">universitet och h�gskolor </p> <p style="position:absolute;top:949px;left:280px;white-space:nowrap" class="ft24">unders�kningar om <br/>studenters bakgrund och <br/>om deras v�gval efter <br/>studierna </p> <p style="position:absolute;top:949px;left:453px;white-space:nowrap" class="ft24">sekretessen g�ller endast <br/>uppgifter om enskildas <br/>personliga f�rh�llanden </p> <p style="position:absolute;top:1086px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2021. </p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft30">3 </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>2021:512</b></p> <p style="position:absolute;top:52px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:92px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">MORGAN JOHANSSON </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft33">Lisa Englund Krafft <br/>(Justitiedepartementet) </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i offentlighets- och sekretessf�rordningen

(2009:641)

Utf�rdad den 3 juni 2021

Regeringen f�reskriver att 7 � offentlighets- och sekretessf�rordningen
(2009:641) ska ha f�ljande lydelse.

7 �1 Sekretess g�ller hos f�ljande myndigheter avseende de
unders�kningar som anges nedan f�r uppgifter som avser en enskilds
personliga eller ekonomiska f�rh�llanden och som kan h�nf�ras till den
enskilde. F�reskrifterna i 24 kap. 8 � tredje stycket f�rsta meningen och
fj�rde stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) g�ller, om inte
en l�ngre g�ende begr�nsning i sekretessen anges i det f�ljande.

Myndighet

Unders�kning

S�rskilda begr�nsningar
i sekretessen

Kommerskollegium

ekonomiska
unders�kningar p� det
handelspolitiska
omr�det

sekretessen g�ller endast
uppgifter om enskildas
ekonomiska
f�rh�llanden

kommunal myndighet

unders�kningar om
trafiks�kerhetsinsatser

Konjunkturinstitutet

unders�kningar f�r
framst�llning av
prognoser om brutto-
nationalprodukten

sekretessen g�ller endast
uppgifter om enskildas
ekonomiska
f�rh�llanden

unders�kningar inom det
milj�ekonomiska
omr�det

sekretessen g�ller endast
uppgifter om enskildas
ekonomiska
f�rh�llanden

1 Senaste lydelse 2019:315.

SFS

2021:512

Publicerad
den

5 juni 2021

background image

2

SFS

2021:512

unders�kningar av
effekter av �ndrade
skatter och
transfereringar och av
andra �tg�rder inom de
finans-, arbetsmarknads-,
utbildnings-, milj�-,
energi- och
klimatpolitiska
omr�dena

unders�kningar av
arbetsmarknaden och
l�nebildningen

Livsmedelsverket

unders�kningar om
matvanor, livsmedels-
hantering samt s�ker
mat

sekretessen g�ller endast
uppgifter om enskildas
personliga f�rh�llanden

l�nsstyrelserna

unders�kningar om
attityder hos l�nets
inv�nare till att bo, leva
och verka i l�net

sekretessen g�ller endast
uppgifter om enskildas
personliga f�rh�llanden

unders�kningar om
trafiks�kerhetsinsatser

Myndigheten f�r
arbetsmilj�kunskap

unders�kningar om
arbetsmilj� och
f�retagsh�lsov�rd

unders�kningar om
effekter av beslutade
och genomf�rda statliga
reformer och andra
statliga initiativ

Tandv�rds- och
l�kemedelsf�rm�nsverket

unders�kningar om
effekter av f�r�ndringar
av det statliga
tandv�rdsst�det

Trafikverket

haveriunders�kningar
inom v�gtrafikomr�det

unders�kningar om
trafiks�kerhetsinsatser

universitet och h�gskolor

unders�kningar om
studenters bakgrund och
om deras v�gval efter
studierna

sekretessen g�ller endast
uppgifter om enskildas
personliga f�rh�llanden

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2021.

background image

3

SFS

2021:512

P� regeringens v�gnar

MORGAN JOHANSSON

Lisa Englund Krafft
(Justitiedepartementet)

;