SFS 2021:513 Förordning om ändring i förordningen (2008:1300) med instruktion för Transportstyrelsen

SFS2021-513.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:19px;font-family:UJUSAA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:FKHBYE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i f�rordningen (2008:1300) med instruktion </b></p> <p style="position:absolute;top:269px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>f�r Transportstyrelsen </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 3 juni 2021 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">Regeringen f�reskriver att 5 � f�rordningen (2008:1300) med instruktion f�r <br/>Transportstyrelsen ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:430px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>5</b> <b>�</b> Transportstyrelsen ska svara f�r </p> <p style="position:absolute;top:450px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft18">1. register �ver j�rnv�gsinfrastruktur och j�rnv�gsfordon,<br/>2. luftfartygs- och inskrivningsregistret,<br/>3. fartygs- och sj�mansregistret,<br/>4. registrering av avtal om b�tbyggnadsf�rskott,<br/>5. v�gtrafikregistret, och<br/>6. databasen �ver olyckor och personskador i trafiken.</p> <p style="position:absolute;top:595px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2021. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:676px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">TOMAS ENEROTH </p> <p style="position:absolute;top:697px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft18">Jonas Ragell <br/>(Infrastrukturdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>2021:513</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft19">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft17">5 juni 2021</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i f�rordningen (2008:1300) med instruktion

f�r Transportstyrelsen

Utf�rdad den 3 juni 2021

Regeringen f�reskriver att 5 � f�rordningen (2008:1300) med instruktion f�r
Transportstyrelsen ska ha f�ljande lydelse.

5 Transportstyrelsen ska svara f�r

1. register �ver j�rnv�gsinfrastruktur och j�rnv�gsfordon,
2. luftfartygs- och inskrivningsregistret,
3. fartygs- och sj�mansregistret,
4. registrering av avtal om b�tbyggnadsf�rskott,
5. v�gtrafikregistret, och
6. databasen �ver olyckor och personskador i trafiken.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2021.

P� regeringens v�gnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell
(Infrastrukturdepartementet)

SFS

2021:513

Publicerad
den

5 juni 2021

;