SFS 2021:513 Förordning om ändring i förordningen (2008:1300) med instruktion för Transportstyrelsen

SFS2021-513.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2008:1300) med instruktion

för Transportstyrelsen

Utfärdad den 3 juni 2021

Regeringen föreskriver att 5 § förordningen (2008:1300) med instruktion för
Transportstyrelsen ska ha följande lydelse.

5 § Transportstyrelsen ska svara för

1. register över järnvägsinfrastruktur och järnvägsfordon,
2. luftfartygs- och inskrivningsregistret,
3. fartygs- och sjömansregistret,
4. registrering av avtal om båtbyggnadsförskott,
5. vägtrafikregistret, och
6. databasen över olyckor och personskador i trafiken.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2021.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell
(Infrastrukturdepartementet)

SFS

2021:513

Publicerad
den

5 juni 2021