SFS 2021:515 Förordning om upphävande av kungörelsen (1965:561) om statistiska uppgifter angående vägtrafikolyckor

SFS2021-515.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om upphävande av kungörelsen (1965:561) om statistiska

uppgifter angående vägtrafikolyckor

Utfärdad den 3 juni 2021

Regeringen föreskriver att kungörelsen (1965:561) om statistiska uppgifter
angående vägtrafikolyckor ska upphöra att gälla vid utgången av juni 2021.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell
(Infrastrukturdepartementet)

SFS

2021:515

Publicerad
den

5 juni 2021