SFS 2021:519 Förordning om ändring i förordningen (2017:485) med kompletterande bestämmelser till 2015 års insolvensförordning

SFS2021-519.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:19px;font-family:JSIQUB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:JSIQUB+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:SPZRBJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i f�rordningen (2017:485) med </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>kompletterande best�mmelser till 2015 �rs </b></p> <p style="position:absolute;top:292px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>insolvensf�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:330px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 3 juni 2021 </p> <p style="position:absolute;top:371px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">Regeringen f�reskriver att 4 � f�rordningen (2017:485) med kompletterande <br/>best�mmelser till 2015 �rs insolvensf�rordning ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:453px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>4 �</b> N�r en anm�lan enligt 6 � lagen (2017:473) med kompletterande be-<br/>st�mmelser till 2015 �rs insolvensf�rordning har gjorts, ska Bolagsverket <br/>anteckna f�rh�llandet i de register som verket f�r och underr�tta </p> <p style="position:absolute;top:514px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. inskrivningsmyndigheten f�r f�retagsinteckning, om g�lden�ren har</p> <p style="position:absolute;top:534px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">beviljats f�retagsinteckning, </p> <p style="position:absolute;top:555px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2. Revisorsinspektionen, om g�lden�ren �r auktoriserad eller godk�nd</p> <p style="position:absolute;top:575px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">revisor eller ett registrerat revisionsbolag, </p> <p style="position:absolute;top:596px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">3. �verf�rmyndaren, om g�lden�ren �r f�rmyndare, god man eller s�dan</p> <p style="position:absolute;top:616px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">f�rvaltare som f�rordnats enligt 11 kap. 7 � f�r�ldrabalken, </p> <p style="position:absolute;top:636px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">4. inskrivningsmyndigheten, om g�lden�ren har fast egendom eller tomt-</p> <p style="position:absolute;top:657px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">r�tt, </p> <p style="position:absolute;top:677px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">5. registermyndigheten, om g�lden�ren har registrerat skepp eller skepps-</p> <p style="position:absolute;top:698px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">bygge, andel i s�dan egendom eller villkorlig �gander�tt till egendomen eller <br/>till andel i den, </p> <p style="position:absolute;top:739px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">6. inskrivnings- och registermyndigheterna, om g�lden�ren har registrerat</p> <p style="position:absolute;top:759px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">luftfartyg eller andel i eller intecknade reservdelar till s�dant luftfartyg, </p> <p style="position:absolute;top:779px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">7. Sveriges advokatsamfund, om g�lden�ren �r advokat eller bitr�dande</p> <p style="position:absolute;top:800px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">jurist p� advokatbyr�, </p> <p style="position:absolute;top:820px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">8. Fastighetsm�klarinspektionen, om g�lden�ren �r en fastighetsm�klare</p> <p style="position:absolute;top:841px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">eller ett fastighetsm�klarf�retag, </p> <p style="position:absolute;top:861px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">9. Finansinspektionen, om g�lden�ren �r deltagare i ett anm�lt avvecklings-</p> <p style="position:absolute;top:881px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">system enligt lagen (1999:1309) om system f�r avveckling av f�rpliktelser <br/>p� finansmarknaden, </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">10. Statens energimyndighet, om g�lden�ren har elcertifikat som �r regi-</p> <p style="position:absolute;top:943px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">strerade i elcertifikatsregistret enligt lagen (2011:1200) om elcertifikat, </p> <p style="position:absolute;top:963px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">11. tillst�ndsmyndigheten, om g�lden�ren i annat fall har tillst�nd att ut�va</p> <p style="position:absolute;top:984px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">eller f�rest� en viss n�ringsverksamhet och tillst�ndet enligt lag eller annan <br/>f�rfattning kan komma att upph�ra p� grund av insolvensbeslutet, </p> <p style="position:absolute;top:1024px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">12. Kronofogdemyndigheten, om g�lden�ren har utm�tningsbar egendom,</p> <p style="position:absolute;top:1045px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">eller </p> <p style="position:absolute;top:1065px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">13. registreringsmyndigheten, om g�lden�ren �r en stiftelse.</p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>2021:519</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft19">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft17">8 juni 2021</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft20">2 </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>2021:519</b></p> <p style="position:absolute;top:74px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2021. </p> <p style="position:absolute;top:114px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">MORGAN JOHANSSON </p> <p style="position:absolute;top:176px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft23">Erik Tiberg <br/>(Justitiedepartementet) </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i f�rordningen (2017:485) med

kompletterande best�mmelser till 2015 �rs

insolvensf�rordning

Utf�rdad den 3 juni 2021

Regeringen f�reskriver att 4 � f�rordningen (2017:485) med kompletterande
best�mmelser till 2015 �rs insolvensf�rordning ska ha f�ljande lydelse.

4 � N�r en anm�lan enligt 6 � lagen (2017:473) med kompletterande be-
st�mmelser till 2015 �rs insolvensf�rordning har gjorts, ska Bolagsverket
anteckna f�rh�llandet i de register som verket f�r och underr�tta

1. inskrivningsmyndigheten f�r f�retagsinteckning, om g�lden�ren har

beviljats f�retagsinteckning,

2. Revisorsinspektionen, om g�lden�ren �r auktoriserad eller godk�nd

revisor eller ett registrerat revisionsbolag,

3. �verf�rmyndaren, om g�lden�ren �r f�rmyndare, god man eller s�dan

f�rvaltare som f�rordnats enligt 11 kap. 7 � f�r�ldrabalken,

4. inskrivningsmyndigheten, om g�lden�ren har fast egendom eller tomt-

r�tt,

5. registermyndigheten, om g�lden�ren har registrerat skepp eller skepps-

bygge, andel i s�dan egendom eller villkorlig �gander�tt till egendomen eller
till andel i den,

6. inskrivnings- och registermyndigheterna, om g�lden�ren har registrerat

luftfartyg eller andel i eller intecknade reservdelar till s�dant luftfartyg,

7. Sveriges advokatsamfund, om g�lden�ren �r advokat eller bitr�dande

jurist p� advokatbyr�,

8. Fastighetsm�klarinspektionen, om g�lden�ren �r en fastighetsm�klare

eller ett fastighetsm�klarf�retag,

9. Finansinspektionen, om g�lden�ren �r deltagare i ett anm�lt avvecklings-

system enligt lagen (1999:1309) om system f�r avveckling av f�rpliktelser
p� finansmarknaden,

10. Statens energimyndighet, om g�lden�ren har elcertifikat som �r regi-

strerade i elcertifikatsregistret enligt lagen (2011:1200) om elcertifikat,

11. tillst�ndsmyndigheten, om g�lden�ren i annat fall har tillst�nd att ut�va

eller f�rest� en viss n�ringsverksamhet och tillst�ndet enligt lag eller annan
f�rfattning kan komma att upph�ra p� grund av insolvensbeslutet,

12. Kronofogdemyndigheten, om g�lden�ren har utm�tningsbar egendom,

eller

13. registreringsmyndigheten, om g�lden�ren �r en stiftelse.

SFS

2021:519

Publicerad
den

8 juni 2021

background image

2

SFS

2021:519

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2021.

P� regeringens v�gnar

MORGAN JOHANSSON

Erik Tiberg
(Justitiedepartementet)

;