SFS 2021:522 Förordning om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

SFS2021-522.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:17px;font-family:BCDGEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:17px;font-family:BCDHEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;font-family:JUBOXF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;font-family:UVOCVJ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft114{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:TCNBNL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;font-family:BCDHEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft24{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i f�rordningen (1999:1134) om </b></p> <p style="position:absolute;top:269px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>belastningsregister </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 3 juni 2021 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (1999:1134) om belastnings-<br/>register </p> <p style="position:absolute;top:389px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft113"><i>dels</i> att 12 � ska ha f�ljande lydelse, <br/><i>dels</i> att det ska inf�ras en ny paragraf, 12 a �, av f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:470px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>12 �</b>1 Uppgifter ur belastningsregistret om brott mot 3, 4, 6, 811, 14 eller <br/>15 kap. brottsbalken eller mot skattebrottslagen (1971:69) eller lagen <br/>(2014:307) om straff f�r penningtv�ttsbrott ska, om brotten lett till n�gon <br/>annan p�f�ljd �n b�ter, l�mnas ut om det beg�rs av </p> <p style="position:absolute;top:552px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. Fastighetsm�klarinspektionen, vid en redbarhets- och l�mplighets-</p> <p style="position:absolute;top:573px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">pr�vning av en fastighetsm�klare enligt fastighetsm�klarlagen (2021:516), <br/>eller </p> <p style="position:absolute;top:613px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2. Kammarkollegiet, i fr�ga om den som myndigheten vid pr�vning enligt</p> <p style="position:absolute;top:634px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">f�rordningen (1985:613) om auktorisation av tolkar och �vers�ttare avser att <br/>auktorisera. </p> <p style="position:absolute;top:675px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Till Fastighetsm�klarinspektionen ska �ven uppgifter ur belastnings-</p> <p style="position:absolute;top:695px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">registret om brott mot 4 kap. 18 � fastighetsm�klarlagen l�mnas ut vid den <br/>pr�vning som avses i f�rsta stycket 1. </p> <p style="position:absolute;top:736px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Om p�f�ljden �ven avser n�got annat brott �n de som anges i f�rsta och </p> <p style="position:absolute;top:756px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">andra styckena, ska ocks� uppgifter om det brottet l�mnas ut. </p> <p style="position:absolute;top:777px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">S�dana uppgifter som avses i 3 � 35 lagen (1998:620) om belastnings-</p> <p style="position:absolute;top:797px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">register f�r inte l�mnas till en myndighet som har r�tt att f� uppgifter enligt <br/>denna paragraf. </p> <p style="position:absolute;top:858px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>12 a �</b> Uppgifter ur belastningsregistret om brott mot 811, 14 eller <br/>15 kap. brottsbalken eller mot skattebrottslagen (1971:69), lagen (2014:307) <br/>om straff f�r penningtv�ttsbrott eller 4 kap. 18 � fastighetsm�klarlagen <br/>(2021:516) ska, om brotten lett till n�gon annan p�f�ljd �n penningb�ter, <br/>l�mnas ut om det beg�rs av Fastighetsm�klarinspektionen vid en pr�vning <br/>enligt fastighetsm�klarlagen av om n�gon som ing�r i ett fastighetsm�klar-<br/>f�retags ledning eller som har ett kvalificerat innehav i m�klarf�retaget har <br/>gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet eller i v�sentlig utstr�ckning �sido-<br/>satt sina skyldigheter i n�ringsverksamhet. </p> <p style="position:absolute;top:1042px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Om p�f�ljden avser �ven n�got annat brott �n de som anges i f�rsta </p> <p style="position:absolute;top:1063px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">stycket, ska ocks� uppgifter om det brottet l�mnas ut. </p> <p style="position:absolute;top:1141px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Senaste lydelse 2018:134. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>2021:522</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft114">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft112">8 juni 2021</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft20">2 </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>2021:522</b></p> <p style="position:absolute;top:52px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">S�dana uppgifter som avses i 3 � 35 lagen (1998:620) om belastnings-</p> <p style="position:absolute;top:72px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft24">register f�r inte l�mnas ut till Fastighetsm�klarinspektionen n�r myndig-<br/>heten har r�tt att f� uppgifter ur belastningsregistret enligt denna paragraf. </p> <p style="position:absolute;top:135px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft24">1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2021.<br/>2. Vid till�mpning av 12 � andra stycket och 12 a � f�rsta stycket ska det</p> <p style="position:absolute;top:176px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft24">som f�reskrivs om uppgifter om brott mot 4 kap. 18 � fastighetsm�klarlagen <br/>(2021:516) g�lla �ven uppgifter om motsvarande brott enligt �ldre best�m-<br/>melser. </p> <p style="position:absolute;top:257px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:298px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">MIKAEL DAMBERG </p> <p style="position:absolute;top:319px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft24">Johan Stensb�ck <br/>(Justitiedepartementet) </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i f�rordningen (1999:1134) om

belastningsregister

Utf�rdad den 3 juni 2021

Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (1999:1134) om belastnings-
register

dels att 12 � ska ha f�ljande lydelse,
dels att det ska inf�ras en ny paragraf, 12 a �, av f�ljande lydelse.

12 �1 Uppgifter ur belastningsregistret om brott mot 3, 4, 6, 811, 14 eller
15 kap. brottsbalken eller mot skattebrottslagen (1971:69) eller lagen
(2014:307) om straff f�r penningtv�ttsbrott ska, om brotten lett till n�gon
annan p�f�ljd �n b�ter, l�mnas ut om det beg�rs av

1. Fastighetsm�klarinspektionen, vid en redbarhets- och l�mplighets-

pr�vning av en fastighetsm�klare enligt fastighetsm�klarlagen (2021:516),
eller

2. Kammarkollegiet, i fr�ga om den som myndigheten vid pr�vning enligt

f�rordningen (1985:613) om auktorisation av tolkar och �vers�ttare avser att
auktorisera.

Till Fastighetsm�klarinspektionen ska �ven uppgifter ur belastnings-

registret om brott mot 4 kap. 18 � fastighetsm�klarlagen l�mnas ut vid den
pr�vning som avses i f�rsta stycket 1.

Om p�f�ljden �ven avser n�got annat brott �n de som anges i f�rsta och

andra styckena, ska ocks� uppgifter om det brottet l�mnas ut.

S�dana uppgifter som avses i 3 � 35 lagen (1998:620) om belastnings-

register f�r inte l�mnas till en myndighet som har r�tt att f� uppgifter enligt
denna paragraf.

12 a � Uppgifter ur belastningsregistret om brott mot 811, 14 eller
15 kap. brottsbalken eller mot skattebrottslagen (1971:69), lagen (2014:307)
om straff f�r penningtv�ttsbrott eller 4 kap. 18 � fastighetsm�klarlagen
(2021:516) ska, om brotten lett till n�gon annan p�f�ljd �n penningb�ter,
l�mnas ut om det beg�rs av Fastighetsm�klarinspektionen vid en pr�vning
enligt fastighetsm�klarlagen av om n�gon som ing�r i ett fastighetsm�klar-
f�retags ledning eller som har ett kvalificerat innehav i m�klarf�retaget har
gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet eller i v�sentlig utstr�ckning �sido-
satt sina skyldigheter i n�ringsverksamhet.

Om p�f�ljden avser �ven n�got annat brott �n de som anges i f�rsta

stycket, ska ocks� uppgifter om det brottet l�mnas ut.

1 Senaste lydelse 2018:134.

SFS

2021:522

Publicerad
den

8 juni 2021

background image

2

SFS

2021:522

S�dana uppgifter som avses i 3 � 35 lagen (1998:620) om belastnings-

register f�r inte l�mnas ut till Fastighetsm�klarinspektionen n�r myndig-
heten har r�tt att f� uppgifter ur belastningsregistret enligt denna paragraf.

1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2021.
2. Vid till�mpning av 12 � andra stycket och 12 a � f�rsta stycket ska det

som f�reskrivs om uppgifter om brott mot 4 kap. 18 � fastighetsm�klarlagen
(2021:516) g�lla �ven uppgifter om motsvarande brott enligt �ldre best�m-
melser.

P� regeringens v�gnar

MIKAEL DAMBERG

Johan Stensb�ck
(Justitiedepartementet)

;