SFS 2021:525 Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

SFS2021-525.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen

(2009:641)

Utfärdad den 3 juni 2021

Regeringen föreskriver att bilagan till offentlighets- och sekretessförord-
ningen (2009:641) ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 22 juni 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Lisa Englund Krafft
(Justitiedepartementet)

SFS

2021:525

Publicerad
den

8 juni 2021

background image

SFS

2021:525

2

Bilaga1

Verksamheten består i

Särskilda begränsningar i
sekretessen

165. stöd genom garantier enligt
förordningen (2021:524) om statliga
kreditgarantier för gröna investeringar

1 Senaste lydelse 2021:275.

background image

SFS

2021:525

3

Sakregister till bilagan

Siffrorna avser punkter i bilagan

Försörjningsberedskap

63

Garanti

65, 165

Gasanordningar

152