SFS 2021:530 Lag om informationssamtal

SFS2021-530.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:NJRFAN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:NJRFAN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;line-height:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:STNAZD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:17px;line-height:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om informationssamtal </b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 3 juni 2021 </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs f�ljande. </p> <p style="position:absolute;top:385px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>Till�mpningsomr�de <br/>1 �</b> Denna lag g�ller f�r s�dana informationssamtal som avses i 5 kap. <br/>3 a � socialtj�nstlagen (2001:453) och som h�lls med f�r�ldrar som inte �r <br/>�verens i fr�gor om v�rdnad, boende eller umg�nge. </p> <p style="position:absolute;top:474px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Om en f�r�lder beg�r informationssamtal, ska socialn�mnden erbjuda </p> <p style="position:absolute;top:495px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">f�r�ldrarna samtal. </p> <p style="position:absolute;top:534px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>Ansvarig kommun <br/>2 �</b> Socialn�mnden i den kommun d�r barnet �r folkbokf�rt ansvarar f�r <br/>att informationssamtal kan h�llas. </p> <p style="position:absolute;top:624px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>3 �</b> Om det kan antas att sekretess g�ller f�r de uppgifter som beh�vs f�r <br/>att avg�ra var barnet �r folkbokf�rt, ansvarar �ven socialn�mnden i en <br/>kommun d�r n�gon av f�r�ldrarna �r folkbokf�rd f�r att informationssamtal <br/>kan h�llas. </p> <p style="position:absolute;top:706px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Om det kan antas att sekretess g�ller ocks� f�r de uppgifter som beh�vs </p> <p style="position:absolute;top:726px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">f�r att avg�ra var f�r�ldrarna �r folkbokf�rda, ansvarar socialn�mnden i den <br/>kommun som en f�r�lder v�ljer f�r att s�dana samtal kan h�llas. Detsamma <br/>g�ller om det kan antas att sekretess g�ller f�r de uppgifter som beh�vs f�r <br/>att avg�ra var barnet och en f�r�lder �r folkbokf�rda och den andra f�r�ldern <br/>inte �r folkbokf�rd i landet. </p> <p style="position:absolute;top:849px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>4 �</b> Om barnet inte �r folkbokf�rt i landet, ansvarar socialn�mnden i en <br/>kommun d�r n�gon av f�r�ldrarna �r folkbokf�rd f�r att informationssamtal <br/>kan h�llas. </p> <p style="position:absolute;top:910px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Om det kan antas att sekretess g�ller f�r de uppgifter som beh�vs f�r att </p> <p style="position:absolute;top:930px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">avg�ra var f�r�ldrarna �r folkbokf�rda, ansvarar socialn�mnden i den <br/>kommun som en f�r�lder v�ljer f�r att s�dana samtal kan h�llas. Detsamma <br/>g�ller om det kan antas att sekretess g�ller f�r de uppgifter som beh�vs f�r <br/>att avg�ra var en f�r�lder �r folkbokf�rd och den andra f�r�ldern inte �r <br/>folkbokf�rd i landet. </p> <p style="position:absolute;top:1141px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2020/21:150, bet. 2020/21:CU17, rskr. 2020/21:316. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>2021:530</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft113">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft110">8 juni 2021</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft20">2 </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>2021:530</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25"><b>Tidsfrister och deltagande <br/>5 �</b> Informationssamtal ska h�llas s� snart det �r m�jligt och senast inom <br/>fyra veckor fr�n beg�ran. Om det finns s�rskilda sk�l, f�r socialn�mnden <br/>erbjuda en senare tid f�r samtalet. </p> <p style="position:absolute;top:161px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25"><b>6 �</b> Socialn�mnden ska erbjuda f�r�ldrarna ett gemensamt informations-<br/>samtal. Om det finns s�rskilda sk�l f�r det, f�r socialn�mnden i st�llet <br/>erbjuda f�r�ldrarna enskilda samtal. </p> <p style="position:absolute;top:222px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Om n�gon av f�r�ldrarna beg�r det, ska socialn�mnden erbjuda </p> <p style="position:absolute;top:243px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">f�r�ldrarna enskilda samtal. </p> <p style="position:absolute;top:282px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25"><b>Samtalens inneh�ll <br/>7 �</b> I informationssamtalen ska f�r�ldrarna f� relevant information som <br/>syftar till att de ska hitta den l�sning som �r b�st f�r barnet i fr�gor om <br/>v�rdnad, boende och umg�nge. F�r�ldrarna ska ocks� erbjudas samarbets-<br/>samtal enligt 5 kap. 3 � f�rsta stycket 1 socialtj�nstlagen (2001:453), om det <br/>inte �r ol�mpligt, och efter behov erbjudas eller v�gledas till st�d och hj�lp <br/>i annan form. </p> <p style="position:absolute;top:452px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25"><b>Samtalsintyg <br/>8 �</b> Socialn�mnden ska utf�rda ett samtalsintyg till en f�r�lder som har <br/>deltagit i ett informationssamtal. Intyget ska inneh�lla uppgifter om </p> <p style="position:absolute;top:521px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft25">1. f�r�ldrarnas namn och person- eller samordningsnummer,<br/>2. vem som har deltagit i samtalet, och<br/>3. n�r samtalet �gde rum.</p> <p style="position:absolute;top:604px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2022. </p> <p style="position:absolute;top:645px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:686px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">STEFAN L�FVEN </p> <p style="position:absolute;top:707px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft25">LENA HALLENGREN <br/>(Socialdepartementet) </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om informationssamtal

Utf�rdad den 3 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs f�ljande.

Till�mpningsomr�de
1 �
Denna lag g�ller f�r s�dana informationssamtal som avses i 5 kap.
3 a � socialtj�nstlagen (2001:453) och som h�lls med f�r�ldrar som inte �r
�verens i fr�gor om v�rdnad, boende eller umg�nge.

Om en f�r�lder beg�r informationssamtal, ska socialn�mnden erbjuda

f�r�ldrarna samtal.

Ansvarig kommun
2 �
Socialn�mnden i den kommun d�r barnet �r folkbokf�rt ansvarar f�r
att informationssamtal kan h�llas.

3 � Om det kan antas att sekretess g�ller f�r de uppgifter som beh�vs f�r
att avg�ra var barnet �r folkbokf�rt, ansvarar �ven socialn�mnden i en
kommun d�r n�gon av f�r�ldrarna �r folkbokf�rd f�r att informationssamtal
kan h�llas.

Om det kan antas att sekretess g�ller ocks� f�r de uppgifter som beh�vs

f�r att avg�ra var f�r�ldrarna �r folkbokf�rda, ansvarar socialn�mnden i den
kommun som en f�r�lder v�ljer f�r att s�dana samtal kan h�llas. Detsamma
g�ller om det kan antas att sekretess g�ller f�r de uppgifter som beh�vs f�r
att avg�ra var barnet och en f�r�lder �r folkbokf�rda och den andra f�r�ldern
inte �r folkbokf�rd i landet.

4 � Om barnet inte �r folkbokf�rt i landet, ansvarar socialn�mnden i en
kommun d�r n�gon av f�r�ldrarna �r folkbokf�rd f�r att informationssamtal
kan h�llas.

Om det kan antas att sekretess g�ller f�r de uppgifter som beh�vs f�r att

avg�ra var f�r�ldrarna �r folkbokf�rda, ansvarar socialn�mnden i den
kommun som en f�r�lder v�ljer f�r att s�dana samtal kan h�llas. Detsamma
g�ller om det kan antas att sekretess g�ller f�r de uppgifter som beh�vs f�r
att avg�ra var en f�r�lder �r folkbokf�rd och den andra f�r�ldern inte �r
folkbokf�rd i landet.

1 Prop. 2020/21:150, bet. 2020/21:CU17, rskr. 2020/21:316.

SFS

2021:530

Publicerad
den

8 juni 2021

background image

2

SFS

2021:530

Tidsfrister och deltagande
5 �
Informationssamtal ska h�llas s� snart det �r m�jligt och senast inom
fyra veckor fr�n beg�ran. Om det finns s�rskilda sk�l, f�r socialn�mnden
erbjuda en senare tid f�r samtalet.

6 � Socialn�mnden ska erbjuda f�r�ldrarna ett gemensamt informations-
samtal. Om det finns s�rskilda sk�l f�r det, f�r socialn�mnden i st�llet
erbjuda f�r�ldrarna enskilda samtal.

Om n�gon av f�r�ldrarna beg�r det, ska socialn�mnden erbjuda

f�r�ldrarna enskilda samtal.

Samtalens inneh�ll
7 �
I informationssamtalen ska f�r�ldrarna f� relevant information som
syftar till att de ska hitta den l�sning som �r b�st f�r barnet i fr�gor om
v�rdnad, boende och umg�nge. F�r�ldrarna ska ocks� erbjudas samarbets-
samtal enligt 5 kap. 3 � f�rsta stycket 1 socialtj�nstlagen (2001:453), om det
inte �r ol�mpligt, och efter behov erbjudas eller v�gledas till st�d och hj�lp
i annan form.

Samtalsintyg
8 �
Socialn�mnden ska utf�rda ett samtalsintyg till en f�r�lder som har
deltagit i ett informationssamtal. Intyget ska inneh�lla uppgifter om

1. f�r�ldrarnas namn och person- eller samordningsnummer,
2. vem som har deltagit i samtalet, och
3. n�r samtalet �gde rum.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2022.

P� regeringens v�gnar

STEFAN L�FVEN

LENA HALLENGREN
(Socialdepartementet)

;