SFS 2021:534 Förordning om informationssamtal

SFS2021-534.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om informationssamtal

Utfärdad den 3 juni 2021

Regeringen föreskriver följande.

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar
lagen (2021:

530) om informationssamtal.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

2 § Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd får meddela närmare
föreskrifter om

1. informationssamtalens innehåll, och
2. innehållet i och utformningen av de samtalsintyg som socialnämnden

ska utfärda när en förälder har deltagit i ett informationssamtal.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS

2021:534

Publicerad
den

8 juni 2021