SFS 2021:534 Förordning om informationssamtal

SFS2021-534.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:ZLKEDP+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft15{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:19px;font-family:NFLBZN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;font-family:NFLBZN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om informationssamtal </b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 3 juni 2021 </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver f�ljande. </p> <p style="position:absolute;top:386px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>1 �</b> Denna f�rordning inneh�ller best�mmelser som kompletterar <br/>lagen (2021:</p> <p style="position:absolute;top:404px;left:184px;white-space:nowrap" class="ft14">530) om informationssamtal. </p> <p style="position:absolute;top:427px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">F�rordningen �r meddelad med st�d av 8 kap. 7 � regeringsformen. </p> <p style="position:absolute;top:468px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>2 �</b> Myndigheten f�r familjer�tt och f�r�ldraskapsst�d f�r meddela n�rmare <br/>f�reskrifter om </p> <p style="position:absolute;top:509px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft19">1. informationssamtalens inneh�ll, och<br/>2. inneh�llet i och utformningen av de samtalsintyg som socialn�mnden</p> <p style="position:absolute;top:550px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">ska utf�rda n�r en f�r�lder har deltagit i ett informationssamtal. </p> <p style="position:absolute;top:592px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2022. </p> <p style="position:absolute;top:633px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:674px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">LENA HALLENGREN </p> <p style="position:absolute;top:694px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft19">Lars Hedengran <br/>(Socialdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>2021:534</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft110">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft18">8 juni 2021</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om informationssamtal

Utf�rdad den 3 juni 2021

Regeringen f�reskriver f�ljande.

1 � Denna f�rordning inneh�ller best�mmelser som kompletterar
lagen (2021:

530) om informationssamtal.

F�rordningen �r meddelad med st�d av 8 kap. 7 � regeringsformen.

2 � Myndigheten f�r familjer�tt och f�r�ldraskapsst�d f�r meddela n�rmare
f�reskrifter om

1. informationssamtalens inneh�ll, och
2. inneh�llet i och utformningen av de samtalsintyg som socialn�mnden

ska utf�rda n�r en f�r�lder har deltagit i ett informationssamtal.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2022.

P� regeringens v�gnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS

2021:534

Publicerad
den

8 juni 2021

;