SFS 2021:535 Förordning om ändring i förordningen (2017:292) med instruktion för Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd

SFS2021-535.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2017:292) med instruktion

för Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd

Utfärdad den 3 juni 2021

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (2017:292) med instruktion för
Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd ska ha följande lydelse.

1 § Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd ska bedriva och
främja ett kunskapsbaserat arbete och ansvara för kunskapsförmedling i
frågor som rör socialnämndernas familjerättsliga ärenden om

1. barns vårdnad, boende och umgänge,
2. fastställande av faderskap och föräldraskap,
3. informationssamtal,
4. samarbetssamtal som sker på uppdrag av domstol, och
5. föräldraförberedelse, medgivandeutredning och stöd till barn och

föräldrar vid internationell adoption.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS

2021:535

Publicerad
den

8 juni 2021